Gå til sygdomsliste

CC-90010-GBM-002

Tilbage til søgeresultat

Sygdom Hjernetumor
Fase Fase 1
Kort titel CC-90010-GBM-002
Forsøgets lange titel Et fase 1b, åbent, dosisfindende forsøg af CC-90010 i kombination med temozolomid med eller uden strålebehandling hos forsøgspersoner med nyligt diagnosticeret glioblastom
Overordnede formål

At undersøge effektivitet og sikkerhed af CC-90010 og temozolomid med eller uden strålebehandling hos patienter med nyligt diagnosticeret glioblastom

Undersøgelsesdesign

Randomiseret, ublindet, multicenter fase 1b forsøg

Primære endpoints

Del A og B

 • Bivirkninger
 • Alvorlige bivirkninger

Del A

 • Dosislimiterende toksicitet
 • Maksimalt tolererede dosis af CC-90010 i kombination med temozolomid
 • Maksimalt tolererede dosis af CC-90010 i kombination med temozolomid og strålebehandling
 • Anbefalet fase 2 dosis af CC-90010 i kombination med temozolomid
 • Anbefalet fase 2 dosis af CC-90010 i kombination med temozolomid og strålebehandling

Del B

 • Median progressionsfri overlevelse i arm A og B
 • Hazard ratio for progressionsfri overlevelse i arm A og B
Sekundære endpoints

Del A og B

 • Progressionsfri overlevelse
 • Absolut overlevelse
 • Respons ved Respons Assessment in Neuro-Oncology (RANO) kriterier
 • Farmakokinetik

Del B

 • Varighed af behandling arm A versus arm B
Inklusionskriterier
 • Nyligt diagnosticeret, histologisk verificeret glioblastom grad IV med komplet eller delvis tumorresektion
 • Er kommet sig over postoperative komplikationer og operationsrelateret toksicitet er ≤ grad 1
 • Tumorresektion inden for 8 uger op til opstart af CC-90010
 • Vurderes egnet til behandling med temozolomid og strålebehandling
 • Forventet levetid ≥ 6 måneder
 • Tilgængelig tumorvæv for molekylær genetisktest 
 • ECOG performance status 0-1 i del A og Karnofsky performance status ≥ 70 i del B
 • Adækvat hæmatologisk og organ funktion
Eksklusionskriterier
 • Tidligere kemoterapi eller anden antitumor behandling for glioblastom med undtagelse af operation eller adjuverende behandling med temozolomid og strålebehandling i del A
 • Ukendt O6-methylguanin-DNA methyltransferase (MGMT) promoter methylerings-status i del B
 • Kun biopsi af glioblastom ved operation, defineret som <20% tumorresektion 
 • Enhver kendt metastatisk ekstrakraniel eller leptomeningeal sygdom
 • Sekundær glioblastom
 • Persisterende diarre pga malabsorption ≥ grad 2 på trods af behandling eller anden signifikant gastrointestinal sygdom som kan påvirke absorption af CC-90010
 • Symptomatisk eller ukontrolleret ulcus (ventriculi eller duodeni)
 • Tegn på symptomatisk CNS-blødning på baseline MR eller CT scanning
 • Behov for stigende doser af kortikosteroider til behandling af symptomatisk hjerneødem inden for 14 dage op til opstart af CC-90010
 • Kendt symptomatisk akut eller kronisk pankreatitis
 • Klinisk signifikant hjertesygdom (for detaljer, se protokol)
 • Kendt HIV-infektion
 • Kendt kronisk, aktiv hepatitis B eller C
 • Anamnese med samtidig anden malign sygdom som kræver aktiv behandling
 • Sygdom/ tilstand som kan påvirke fortolkning af forsøgsresultater
Behandling

Del A:

Stigende doser af CC-90010 administreres dagligt dag 1-4 i 2 serier af 28 dage sammen med standard temozolomid. Herefter administreres CC-90010, temozolomid og strålebehandling i 42 dage. Efter 4 ugers pause administreres CC-90010 dagligt dag 1-4 sammen med adjuverende temozolomid i 6 serier af 28 dage. Efter adjuverende behandling administreres 45 mg CC-90010 dagligt dag 1-4 i serier af 28

Del B:

Arm A - eksperimentel arm: CC-90010, temozolomid og strålebehandling

30 mg CC-90010 administreres dagligt dag 1-4 i serier af 28 dage sammen med standard temozolomid og strålebehandling i 42 dage. Efter 4 ugers pause administreres 30 mg CC-90010 dagligt dag 1-4 sammen med adjuverende temozolomid i 6 serier af 28 dage. Efter adjuverende behandling administreres 45 mg CC-90010 dagligt dag 1-4 i serier af 28

Arm B - standard temozolomid og strålebehandling

Standard temozolomid og strålebehandling i 42 dage. Efter 4 ugers pause admninistreres adjuverende temozolomid i 6 serier af 28 dage

Planlagt antal patienter

i alt 194 patienter, ca 25 fra Danmark

Deltagende afdelinger
 • Odense Universitetshospital (Lukket)
 • Rigshospitalet (Lukket)
 • Aalborg Universitetshospital (Lukket)
Protokolnr

NCT04324840

Primær investigator Rigshospitalet
Dato for sidste revision