Gå til sygdomsliste

Sygdom Behandling på tværs af kræftsygdomme
Fase Fase 1, Fase 2
Stadie Recidiverende sygdom, Resistent sygdom
Kort titel Dabrafenib
Forsøgets lange titel Et fase 1/2A, 2-delt, åbent enkeltarms multicenterforsøg til undersøgelse af sikkerhed, tolerabilitet og farmakokinetik ved behandling med oral dabrafenib til børn og unge med fremskredene BRAF V600-muterede solide tumorer
Overordnede formål

At undersøge om behandling med dabrafenib er sikker, tålbar og effektiv samt hvorledes lægemidlet omsættes hos patienterne

Undersøgelsesdesign

Studiet er et kombineret fase 1 og fase 2 studie

I fase 1 behandles grupper af 3 patienter på hvert dosistrin med dabrafenib. Initialt 3 mg/kg. Dosis kan afhængigt af forekomst af toksicitet på hvert dosisniveau reduceres eller øges i næste kohorte (3 patienter) til 1,5-6 mg/kg.

Primære endpoints

Sikkerhed og tolerabilitet

Sekundære endpoints
 • Farmakokinetik
 • Anticancer effekt
Inklusionskriterier
 • BRAF V600 muteret tumor (ikke leukæmi) med mindst 1 evaluerbar tumor-sted (inklusive metastaser)
 • Mindst 1 tidligere standardbehandling for kræftsygdommen (patienter med metastatisk melanom kan indgå som primærbehandling)
 • Alder 12 måneder til 17.9 år
 • Sikker svangerskabsforebyggelse for kvinder i den fertile alder
 • Normal/næsten normal knoglemarvs/lever/nyre/hjerte-funktion (se protokol) og Mindst 50% Karnofsky/Lansky funktionsscore
 • Informeret samtykke
Eksklusionskriterier
 • Tidligere anden cancer
 • Tidligere behandling med dabrafenib, anden RAF-hæmmer eller MEK-hæmmer
 • Kemoterapi eller radioterapi indenfor de seneste 3 uger
 • Knoglemarvstransplantation indenfor de seneste 3 måneder
Behandling

Behandlingen er monoterapi med Dabrafenib, der specifikt rammer de cellulære mekanismer der er forstyrret af BRAF V600 mutationen

 • I fase 1 får hver patient en initial dosis der kan øges eller reduceres, hvis medicinkoncentrationerne i blodet ikke er svarende til de målkoncentrationer studiet har (AUC 0-12 timer: >4000 ng*h/ml). Behandlingen gives 2 gange dagligt som kapsler eller som mikstur.
 • I fase 2 er der ikke individuel dosisjustering. Dosis fastlægges udfra den maksimale tolerable dosis for børn, som er identificeret i fase 1.
 • Patienter i såvel fase 1 som fase 2 kan fortsætte med dabrafenib-behandling så længe de har gavn af den (dvs der ikke kommer uacceptabel toksicitet (se protokol) eller der opstår sygdomsprogression.)
Planlagt antal patienter
 • Fase 1: 6-18 patienter
 • Fase 2: 40 patienter fordelt på 4 kohorter med gliomer, Langerhans celle histiocytose eller andre solide tumorer med BRAF V600 mutationer
Deltagende afdelinger
 • Rigshospitalet
Protokolnr

GSK 30/7-2014 v6

Primær investigator Rigshospitalet
Dato for sidste revision 2021-04-01