Gå til sygdomsliste

DAHANCA 38 (DAHANCA-PRO)

Tilbage til søgeresultat

Sygdom Hoved-halskræft
Kort titel DAHANCA 38 (DAHANCA-PRO)
Forsøgets lange titel Håndtering af bivirkninger ved hoved-halskræft ved systematisk anvendelse af PRO under strålebehandling
Overordnede formål

I nationalt regi at afprøve et støtteredskab til patienters rapportering af symptomer under stråle- og kemoterapi for hoved-halskræft

Undersøgelsesdesign

Nationalt, prospektivt, sekventielt kohortestudie

Primære endpoints
 • Livskvalitet målt ved EORTC QLQ C30
 • Livskvalitet målt ved EuroQoL EQ-5D-5L
Sekundære endpoints
 • DAHANCA toksicitet score
 • Vægttab
 • Indlæggelser grundet toksicitet undtagen sondeernæring og patientrapporterede oplevelser
 • Compliance til behandlingen
 • Tid til behandling med opioider
 • Tid til sondeernæring/anden form for ernæring
Inklusionskriterier
 • Primær eller postoperativ kurativ stråleterapi (fotoner) plus/minus konkomitant cisplatin behandling for pladecelle carcinom i hoved-hals regionen (HNSCC)
 • Ingen alvorlig kognitiv deficit
 • Læser og forstår dansk
Eksklusionskriterier
 • Tidligere stråleterapi mod hoved-halsregionen
Behandling

Der er ingen behandling tilknyttet dette studie.


I fase 1 inkluderes 97 patienter i kontrolgruppen, som modtager standardbehandling. Fase 2 initieres, når kontrolgruppen har færdiggjort deres stråleterapiforløb.


I fase 2 inkluderes 194 patienter i PRO gruppen, hvor interventionen er aktiv brug af elektroniske PROs. Patienterne indrapporterer deres symptomer på en tablet før hvert kontrolbesøg, og konsultationen tager udgangspunkt i besvarelsen

Planlagt antal patienter

Total: 291

Deltagende afdelinger
 • Herlev Hospital
 • Rigshospitalet
 • Aalborg Universitetshospital (Lukket)
Protokolnr

Clinicaltrials.gov nr.: NCT03918382

Dato for sidste revision 2021-04-01