Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel:MECORA

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Tyktarmskræft
Forklaring I dette forsøg vil lægerne se, om medicinen metformin kan forhindre kræftcellerne i at dele sig og vokse, hvis de giver det til tyktarmskræftpatienter inden og efter operation.
Baggrund for forsøgsbehandlingen

Metformin er et lægemiddel, der har været brugt til behandling af type 2 sukkersyge. Medicinen virker ved at sænke blodsukkeret til normalt niveau hos sukkersygepatienter.

Undersøgelser har vist, at de patienter, der er blevet behandlet med metformin, har mindre risiko for at udvikle kræft i tyktarmen, end de sukkersygepatienter der ikke har fået metformin. De viser også, at de metformin behandlede sukkersygepatienter, som får tyktarmskræft, har en bedre overlevelse og får færre tilbagefald end andre sukkersygepatienter.

Man har undersøgt effekten af metforminbehandling inden operation ved andre kræftformer, og her viste det sig, at kræftcellerne havde en nedsat evne til at dele sig.

Lægerne ser ofte, at man efter en operation kan have en nedsat følsomhed for insulin, selvom man ikke har sukkersyge. Det kan medføre et forhøjet blodsukker og dermed en øget risiko for komplikationer efter operationen. Derfor vil lægerne i forsøget også se, om metformin kan forbedre følsomheden for insulin efter operationen og dermed reducere risikoen for komplikationer.

Forsøgsmetode

Forsøget er et lodtrækningsforsøg. Et computerprogram trækker lod blandt forsøgets deltagere og deler dem op i to grupper. Den ene gruppe får forsøgsbehandling med metformin inden og efter operation. Den anden gruppe får placebo (stof uden nogen virkning, der ligner metformin) inden og efter operation.

Læs mere om lodtrækningsforsøg:

Lodtrækningsforsøg og blindede forsøg

Forsøget er dobbeltblindet. Det betyder, at hverken du eller forsøgslægen under forsøget ved, om du får forsøgsbehandling eller standardbehandling. I nødstilfælde kan forsøgslægen dog hurtigt finde ud af det.

Du kan deltage i forsøget hvis:

 • Du har tyktarmskræft

 • Du skal behandles med operation for din tyktarmskræft

Du kan ikke deltage i forsøget hvis:

 • Du har diabetes

 • Du har taget eller tager medicinen metformin eller andre typer af medicin for sukkersyge

 • Du har en nedsat nyrefunktion

 • Du har en alvorlig leversygdom

 • Du deltager i et andet forsøg, hvor du får forsøgsmedicin

 • Du har spredning af din kræftsygdom

 • Du har fået eller får kemoterapi forud for operationen

 • Du ikke kan tåle den medicin, der bruges i forsøget

Sådan foregår behandlingen

Du starter med at få en grundig helbredsundersøgelse, inden behandlingen går i gang.

Herefter deles patienterne i to grupper ved lodtrækning.

Forsøget strækker sig fra 21 dage før din operation og til 10 dage efter din operation. Du skal tage metformin eller placebostoffet i tabletform dagligt på nær på operationsdagen. Forsøgslægen vil fortælle dig, hvor mange tabletter, du skal tage på de forskellige dage.

Lægerne vil tage nogle ekstra vævsprøver fra kræftknuden, tarmen og leveren under operationen. De vil også tage nogle blodprøver undervejs i forsøget.

Cirka 10 dage efter operationen, skal du tage ind på ambulatoriet. Her får du taget blodprøver, og lægerne vil spørge dig ind til, hvordan du har det. Derudover vil de bede sig om at udfylde et spørgeskema før og efter operationen, som omhandler, hvordan du har det.

Bivirkninger ved behandlingen

Du kan opleve bivirkninger, mens du deltager i forsøget. Alle, som deltager i undersøgelsen, vil blive omhyggeligt kontrolleret for mulige bivirkninger. Men lægerne kender ikke alle bivirkninger, som eventuelt kan opstå.

Du kan læse på minmedicin.dk om metformins bivirkninger:
Metformin (Eucreas)

Det skal understreges, at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.


De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.

Her kan du få behandlingen
 • Sjællands Universitetshospital - Køge

Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.

Forsøgets id-numre

EudraCT nr.: 2017-000722-35

Denne side er sidst opdateret: 2021-04-01

Lægefaglig beskrivelse af forsøget

Resume for fagpersoner

 

Tilbage til søgeresultat