Gå til sygdomsliste

NOPHO leukæmi biobank

Tilbage til søgeresultat

Sygdom Akut leukæmi, Akut lymfatisk leukæmi (ALL), Kronisk myeloid leukæmi (CML)
Stadie Recidiverende sygdom, Ukendt stadie
Kort titel NOPHO leukæmi biobank
Forsøgets lange titel Nordisk biobank omfattende tumormateriale på børn med nydiagnosticeret leukæmi eller recidiv heraf
Overordnede formål

En nordisk biobank for børn og unge med leukæmi med henblik på fremtidig forskning i tumorbiologi til kortlægning af årsager til behandlingsresistens og sygdomstilbagefald.

Undersøgelsesdesign

Biobank - observationelt studie

Primære endpoints
  • Kortlægning af tumorbiologiske faktorer, der betinger sygdomsmanifestation ved diagnose, årsager til behandlingsresistens og udvikling af sygdomstilbagefald
Sekundære endpoints
  • Alle børn med leukæmi i alderen 0-17,9 år
Behandling

Studiet er ikke relateret til en specifik given behandling

Planlagt antal patienter

Ingen øvre grænse. Dette er et prospektivt studie

Deltagende afdelinger
  • Odense Universitetshospital
  • Rigshospitalet (Lukket)
  • Aalborg Universitetshospital
  • Aarhus Universitetshospital
Protokolnr

VEK journal nr.: H-1-2012-077

Primær investigator Aarhus Universitetshospital
Dato for sidste revision 2021-04-01