Gå til sygdomsliste

Stråleinducerede hjerneskader

Tilbage til søgeresultat

Sygdom Hjernetumor
Kort titel Stråleinducerede hjerneskader
Forsøgets lange titel Stråleinducerede hjerneskader – avanceret MR-skanning
Overordnede formål

At undersøge prædiktiv værdi af specifikke MR parametre (APTCEST, perfusion og diffusion) for udviklingen af strålerelateret neurokognitiv dysfunktion

Undersøgelsesdesign

Der udføres MR scanning af cerebrum med tilføjelse af ekstra sekvenser ved behandlingsopstart samt 3 og 12 måneder efter behandlingsstart

Primære endpoints

Axonal kurtosis

Sekundære endpoints
 • Perfusion: rCBV
 • Diffusion: AD, MD, AK, MK
 • Stråledosis til hippocampus
Inklusionskriterier
 • Skal kunne samarbejde til kognitiv testning
 • En af følgende diagnoser:
  - gliom (esklusiv glioblastomer)
  - anaplastisk astrocytoma, IDH mutant
  - diffust astrocytom, IDH-mutant
  - gemistocytisk astrocytom, IDH mutant
  - diffust astrocytom, NOS
  - anaplastisk oligodendrogliom, IDH mutant og 1p/19q-kodeleteret
  - oligodendrogliom, IDH mutant og 1p/19q-kodeleteret
  - oligodendrogliom, NOS
  - anaplastisk oligodendrogliom, NOS
  - meningeom
  - medulloblastom, NOS
  - adenom i hypofysen
Eksklusionskriterier
 • Performance status 3-4
 • Kontraindikation til MR skanning (f.e. pacemaker, metal i kroppen, klaustrofobi)
 • Gadolinium kontraindikationer (kendt nyreinsufficiens, eGFR < 30ml/min/1.73m2, allergi)
 • Graviditet
Behandling

Der er ingen behandling tilknyttet studiet.
Der foretages ekstra MR-sekvenser i forbindelse med standardscanninger (i forbindelse med opstart af strålebehandling og efter 3 og 12 måneder), som sammenholdes med neurokognitiv testning, der udføres på patienterne enten ifm. med deltagelse i projektet "Senfølger efter behandling af hjernetumorer" eller som en del af standardopfølgning. Desuden tages en blodprøve til analyse for APOE-e4

Planlagt antal patienter

Total: Ca. 65

Deltagende afdelinger
 • Aarhus Universitetshospital (Lukket)
Primær investigator Aarhus Universitetshospital
Dato for sidste revision 2021-04-01