Gå til sygdomsliste

Sygdom Endetarmskræft
Fase Fase 2
Stadie Stadie 1, Stadie 2, Stadie 3
Kort titel WW3
Forsøgets lange titel Randomiseret forsøg med standarddosis versus højdosis strålebehandling ved rektumbevarelse med kemo-stråleterapi til tidlig, lav og midtrektal cancer.
Overordnede formål

At sammenligne fordele i form af chancen for at undgå operation og bevare sin endetarm og ulemper i form af bivirkninger ved standard og høj dosis strålebehandling.

Undersøgelsesdesign

Randomiseret fase 2 forsøg

Primære endpoints
 • Lokal tumorkontrol
 • Bevarelse af endetarmen 2 år efter opstart af behandling
Sekundære endpoints
 • Rate af komplet respons inden for 4 måneder fra behandlingsstart
 • Lokoregionalt recidiv indenfor bækkenet
 • Recidivfri overlevelse
 • Absolut overlevelse
 • Kolostomifri overlevelse
 • Bivirkninger
 • Livskvalitet
Inklusionskriterier
 • Histologisk verificeret adenocarcinom i rektum
 • Patient findes egnet til rektumresektion ved MDT-konference
 • Tumor vurders klinisk som cT1-3
 • Tumor må højst måle 4,5 cm i tværmål og skal sidde midt eller lavt i endetarmen vurderet på MR-scanning
 • Adækvat knoglemarvs- og organfunktion
 • Performance status 0-2
Eksklusionskriterier
 • Tidligere operation for aktuel kræft, inkl. transanal excision af tumor
 • Anden malign sygdom inden for 5 år
 • Fjernmetastaser verificeret radiologisk eller histologisk
 • Tidligere strålebehandling mod bækkenet
 • Eksisterende stomi
Behandling

Arm A
Standard kemoterapi og standarddosis stråleterapi
825 mg/m2 capecitabin administreres per os 2 x dgl på 5 hverdage
Strålebehandling gives konkomitant med kemoterapi med en dosis på 50,4 Gy / 28 fraktioner, 5 F/W

Arm B
Standard kemoterapi og høj dosis stråleterapi
825 mg/m2 capecitabin administreres per os 2 x dgl på 5 hverdage
Strålebehandling gives konkomitant med kemoterapi med en dosis på 62 Gy / 28 fraktioner, 5 F/W

Planlagt antal patienter

Total: 111 patienter

Deltagende afdelinger
 • Rigshospitalet
 • Sjællands Universitetshospital - Næstved (Lukket)
 • Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
 • Aalborg Universitetshospital
Dato for sidste revision