Gå til sygdomsliste

Sygdom Lungekræft, Lungekræft, ikke småcellet, Lungekræft, småcellet
Fase Fase 2
Stadie Stadie 2, Stadie 3, Stadie 4
Kort titel ASPECT
Forsøgets lange titel Personlig innovativ tilgang til strålebehandling af lungekræft
Overordnede formål

At undersøge om planlægning af strålebehandling med lungefunktions-SPECT skanning kan mindske bivirkninger efter strålebehandling

Undersøgelsesdesign

Randomiseret, dobbeltblindet fase 2 forsøg

Primære endpoints

Stråleinduceret lungetoksicitet

Sekundære endpoints
 • Livskvalitet
 • Patientrapporterede symptomer fra lungerne
 • Progressionsfri overlevelse
 • Absolut overlevelse
 • Loko-regional kontrolrate
Inklusionskriterier
 • Histologisk verificeret lungekræft – både småcellet og ikke-småcellet lungecancer
 • Henvist til strålebehandling med kurativt sigte
 • Strålebehandling med dosis af 60-66 Gy givet i 2 Gy fraktioner. Andre doser og fraktionering accepteres efter lokale standarder
 • Samtidig kemoterapi accepteres
 • Patienter med oligometastatisk sygdom accepteres hvis metastaser er fjernet med kirurgi eller strålebehandling
 • Modtager (kemo-)- stråleterapi til thorakal sygdom med kurativt sigte
Eksklusionskriterier
 • Samtidig immunterapi
 • Tidligere stråleterapi mod thorax
 • Anden ukontrolleret malign sygdom samt forhold der umuliggør komplians til forsøgsprotokollen
Behandling

Patienter randomiseres i to arme

Eksperimentel arm:
Patienter modtager SPECT-skanning og CT skanning som udgangspunkt for planlægning af strålebehandling

Standard arm:
Patienter modtager kun CT skanning som udgangspunkt for planlægning af strålebehandling

Planlagt antal patienter

Antal patienter: 195

Deltagende afdelinger
 • Aarhus Universitetshospital
Protokolnr

ClinicalTrials.gov nr.: NCT04676828

Primær investigator Aarhus Universitetshospital
Dato for sidste revision