Gå til sygdomsliste

Sygdom Endetarmskræft, Tyktarmskræft, Tyndtarmskræft
Stadie Stadie 4
Kort titel PRESERVE
Forsøgets lange titel Psykologiske senfølger efter operation for tarmkræft involverende urinblæren eller med spredning til bughinden
Overordnede formål

At undersøge forekomst af psykologiske senfølger efter cytoreduktiv kirurgi og opvarmet intraperitoneal kemoterapi (HIPEC) og bækkenrømning (PE)

Undersøgelsesdesign

Prospektivt internationalt multicenter kohorte studie

Primære endpoints
 • Type og omfang af psykologiske senfølger
Sekundære endpoints
 • Risikofaktorer forbundet med udviklingen af disse senfølger
 • Tilbyde danske patienter psykosocial rådgivning for disse psykologiske senfølger
 • Gennemførlighed af denne rådgivning
Inklusionskriterier
 • Gennemført kurativt intenderet total eller anterior PE for en lokalavanceret eller recidiv tarmkræft.
 • Gennemført kurativt intenderet HIPEC for tarmkræft med peritoneale metastaser
Eksklusionskriterier
 • Gennemgår HIPEC eller PE for anden kræft end tarmkræft
 • Forstår og taler ikke dansk
 • Terminalt syge patienter
 • Patienter, der starter behandling eller bliver opereret for recidiv eller metastaser efter deres HIPEC eller PE
 • Svær depression eller angst forud for operationen
Behandling

Psykosocial rådgivning til danske patienter ved psykologer

Planlagt antal patienter

Total: 225 patienter

Deltagende afdelinger
 • Afdeling uden for Danmark
 • Aarhus Universitetshospital
Protokolnr

Datatilsynet: 1-16-02-714-20

Primær investigator Aarhus Universitetshospital
Dato for sidste revision