Gå til sygdomsliste

Sygdom Endetarmskræft
Kort titel AMPERE
Forsøgets lange titel Undersøgelse af organernes bevægelighed under kemo-strålebehandling af endetarmskræft
Overordnede formål

At få en nøjagtig beskrivelse af dag til dag variationerne i tumor samt organernes beliggenhed og organernes forandring under behandlingen. Vi håber dermed at kunne reducere og på længere sigt også individualisere det område som skal strålebehandles

Undersøgelsesdesign

Prospektivt forsøg

Primære endpoints

Variationer i tumor beliggenhed samt forandring under strålebehandling

Sekundære endpoints

Variationer i organernes beliggenhed samt forandring under strålebehandling

Inklusionskriterier

Alle patienter som er henvist til standard kemo- og strålebehandling for rektum cancer

Eksklusionskriterier
  • Tidligere strålebehandling mod pelvis
  • Pacemaker
  • Neurostimulator
  • Andre kontraindikationer til MR-scanning
  • Allergi overfor kontraststoffer
  • Kontraindikationer til Buscopan
  • Nedsat nyrefunktion (GFR < 50 ml/min)
Behandling

Planen er at man samtidig med sin vanlige behandling får foretaget sammenlagt 9 MR scanninger inden, under og efter behandlingen
Bivirkninger før, under og efter behandlingen registreres, og der besvares spørgeskemaer vedrørende symptomer og eventuelle problemer

Planlagt antal patienter

24 patienter

Deltagende afdelinger
  • Aalborg Universitetshospital (Lukket)
Primær investigator Aalborg Universitetshospital
Dato for sidste revision 2021-08-01