Kræftens Bekæmpelses Nationale Forskningscenter for senfølger hos kræftoverlevere (CASTLE)

Om centret

Centret har fokus på at skabe bedre viden om de senfølger, der går på tværs af kræftsygdomme

Der findes endnu ikke særlig meget forskningsbaseret viden om risikofaktorer for generelle senfølger hos voksne, der har overlevet kræft. Generelle senfølger kan fx være angst og depression. 

Centret vil derfor blandt andet undersøge blodprøvesvar med det formål at finde ud af, hvilke kræftoverlevere, der har en særlig risiko for at udvikle alvorlige senfølger.

En sådan viden vil kunne bruges til både at forebygge og reducere graden af senfølger.

Centret er placeret på Rigshospitalet og har professor og overlæge Christoffer Johansen som forskningsleder. 

Følg med i seneste nyt fra centret og fra samarbejdet under nyheder.

Vil du vide mere?

Her finder du publikationer, videnskabelige artikler og omtaler af centrets initiativer og forskning