23-11-2021

Ny klinik for senfølger efter kræft slår dørene op i Roskilde

Den 28. oktober åbnede Klinik for Senfølger efter Kræft for patienter på Sjællands Universitetshospital Roskilde – den første af sin slags i Region Sjælland

Flere overlever kræft, og der har de seneste år været øget fokus på de senfølger, som kræftoverlevere oplever efter et endt kræftforløb. Langt fra alle får dog den hjælp, de har behov for, og der er brug for flere tilbud til at afhjælpe de senfølger, der påvirker kræftoverlevernes livskvalitet. Glædeligvis er enkelte senfølgeklinikker åbnet rundt omkring i landet med det formål at afhjælpe og behandle senfølger.

I juli i år blev den første senfølgeklinik i Region Sjælland oprettet i Roskilde og klinikken slog dørene op for patienter den 28. oktober.

Klinik for generelle senfølger

Senfølger efter kræft kan både være generelle på tværs af kræftdiagnoser – og tæller gener som f.eks. træthed, smerter, angst for tilbagefald, søvnproblemer og sociale følger. Derudover findes der mere sygdomsspecifikke senfølger, som knytter sig til den kræftdiagnose og –behandling, man har modtaget. Det kan f.eks. være urinvejsproblemer eller mave-tarmproblemer efter operation/behandling i underliv/mave-tarm regionen.

Det er forskelligt om de nye senfølgeklinikker rundt omkring i landet har fokus på at afhjælpe generelle senfølger eller er specialiseret i sygdomsspecifikke senfølger.

Klinikken i Roskilde skal håndtere generelle senfølger efter kræftbehandling. Patienter med bopæl i Region Sjælland kan blive henvist til klinikken. Henvisningen skal foregå via egen læge, praktiserende speciallæge eller læge på andre sygehusafdelinger.

Visitationsfunktion

Senfølgeklinikken i Roskilde kommer til at have en udredende og visiterende funktion. Gennem behovsvurderinger af patienterne, skal klinikken udrede og skabe afklaring på, hvilke senfølger, der kan afhjælpes og hvordan. Klinikken kan derefter visitere patienterne videre til den hjælp, der er relevant for lige netop dem. Hjælpen kan blandt andet være på andre hospitalsafdelinger, hos psykologer, sexologer, en smerteklinik, i kommunen, hos praktiserende læge, terapeuter med videre.

Ud over den visiterende funktion er det planen, at klinikken på sigt skal udvikle og tilbyde enkelte behandlingstilbud til patienterne i selve klinikken. 

Behov for koordinering på tværs

Senfølgeklinikken får også en anden rolle – nemlig en samlende og koordinerende rolle på senfølgeområdet i Region Sjælland. Ud over kontakten med patienterne skal personalet på senfølgeklinikken stå for at samle op på den tilgængelige viden på senfølgeområdet. Derudover skal klinikken også danne faglige og forskningsmæssige netværk med de øvrige senfølgeklinikker i de andre fire regioner.

Kilder:
Dagens Medicin
Region Sjælland

Af Amalie Juul og Malene Lindgaard Kloster Sidst ændret 23.11.2021