11-12-2018

Ny top 10 viser de vigtigste senfølgespørgsmål

Det nationale britiske forskningsinstitut for kræft har netop udgivet en liste over de ti vigtigste forskningsprioriteter for arbejdet med patienter, der lever med senfølger.
Listen er baseret på mere end 3500 spørgeskemabesvarelser fra patienter og sundhedsprofessionelle. Foto: Stock

Efter to års indledende undersøgelser og spørgeskemabesvarelser fra mere end 3500 patienter og sundhedsprofessionelle har britiske ’National Cancer Research Institute’ (NCRI) endelig løftet sløret for deres top10-liste over de vigtigste forskningsspørgsmål for arbejdet med patienter med kræft og tidligere kræftpatienters livskvalitet.

Listen udkom i november og har til formål at fremskynde forskningen på området for at sikre, at livskvaliteten bliver forbedret hos de mennesker, der er ramt af kræft eller lever med senfølger hver eneste dag.

I sær de forskellige senfølgeproblematikker dominerer listen, hvor spørgsmål om for eksempel patienternes langvarige træthed og vedblivende smerter er rejst. Derudover er ønsket om bedre opsporing og behandling af senfølger også kommet med på forskningslisten. 

En blåstempling af arbejdet

Listen markerer et nybrud, for det er første gang, at man i Storbritannien har udpeget klare forskningsprioriteter inden for senfølgeområdet. Og også i Danmark bliver listen hilst velkommen, fordi at den kan være med til at legitimere og forbedre det arbejde, der i forvejen bliver udøvet: 
 
- Med denne her liste i hånden har vi nogle stærke argumenter over for politikerne og over for beslutningstagerne i sundhedsvæsenet til at sige, at behandlingen af senfølger er nødt til at være en integreret del af hele indsatsen over for kræft, siger Peter Christensen, der er professor på Aarhus Universitetshospital og til daglig leder hospitalets Klinik for Senfølger til Bækkenbundsorganerne.

Peter Christensen mener samtidig, at listen kan være til gavn for de danske kræftspecialister, der beskæftiger sig med senfølger: 

- Listen sætter fokus på de mange forskellige påvirkninger og hjælper os forskere til at have et bredere syn på senfølger, og ikke blot pleje vores egen specialiserede niche. For mig er den en direkte opfordring til, at vi samarbejder mellem forskellige discipliner og specialer om den fremtidige forskning i senfølger til kræft, siger han.

Vi er godt med i Danmark

Allerede nu er mange af de forskningsspørgsmål NCRI’s liste udpeger i fuld gang med at blive undersøgt rundt omkring i Danmark.

På Peter Christensens egen klinik er den systematiske opsporing af patienter med behandlingskrævende senfølger for længst etableret, og på Kræftens Bekæmpelses tre Nationale Forskningscentre for Senfølger forskes der intenst i forebyggelse og behandling af senfølger.

På den måde viser NCRI’s forskningsliste, ifølge Peter Christensen, at der er en bred enighed om retningen på senfølgearbejdet – også på tværs af landegrænser:

- Man skulle jo næsten tro, at NCRI har kigget os i kortene undervejs i processen. Deres liste rammer meget tæt på formålet med de tre danske Knæk Cancer-projekter i 'Bedre Viden om Senfølger'. Og det er jo godt,  siger han.

Den komplette top 10 fra NCRI kan ses her

Af Mikkel Dyring Dohn Sidst ændret 11.12.2018