19-11-2018

Nyt nationalt netværk vil styrke forskningen i PRO

Det nye samarbejde DCCC PRO vil dele erfaringer med at indsamle patientrapporterede oplysninger fra danske kræftpatienter.
PRO rapporteres direkte af patienten - typisk via digitale spørgeskemaer som patienterne selv udfylder via tablet, computer eller telefon. Foto: Stock

Den 19. november slår DCCC PRO dørene op for det første netværksmøde om patientrapporterede oplysninger (PRO), når specialister i kræftbehandling fra hele landet mødes ved Sandbjerg Gods i Sønderborg til et to dages internat.

Netværksmødet har til formål at styrke forskningen i PRO på nationalt plan, og det nye samarbejde glæder Christoffer Johansen, der er professor og overlæge på Onkologisk klinik på Rigshospitalet og medarrangør af internatet:

- I min verden er PRO en absolut nødvendighed i forhold til vores kliniske arbejde fremadrettet. Det er simpelthen et krav. Derfor håber jeg, at vi kan få etableret en platform, hvor vi kan få lavet nogle PRO-skalaer sammen, så vi på sigt får et fælles udgangspunkt for vores arbejde, siger han.

Sammen om senfølger  

Et af de områder, hvor potentialet for brugen af PRO er stort, er inden for senfølger. Hidtil er det kun enkelte danske sygehuse, der har haft forskningsaktiviteter i gang, men i takt med den forbedrede overlevelse for langt de fleste kræftformer, spiller senfølger en stadig større rolle hos patienterne.

Derfor forsøger man i Danmark nu at gøre fælles front for at skabe en sammenhængende indsats på tværs af DMCG'er, der alle skal indføre PRO for senfølger.

På Senfølgeklinikken ved Mave- og Tarmkirurgi på Aarhus Universitetshospital er arbejdet allerede i gang. Her påpeger sygeplejerske, PhD., Therese Juul, at de patientudfyldte spørgeskemaer er vigtige for at kunne identificere og optimere behandlingen af senfølger:  
 
-Vi sender spørgeskemaer ud til vores tarmkræftpatienter systematisk for at få et godt billede af, hvordan senfølger udvikler sig over tid, men også for at give patienterne mulighed for at kunne henvende sig i forhold til eventuel behandling, siger hun.

Patientinddragelse skaber bedre behandling

På den måde er patienterne selv med til at skabe bedre viden om de senfølger, de oplever i deres dagligdag, samtidig med at de får mulighed for, at der bliver gjort noget ved dem. Og for de patienter, der ønsker at modtage behandling, udgør PRO et vigtigt værktøj i forhold til at kunne evaluere behandlingens effekt:

- Vi ønsker at danne os et rigtigt godt overblik over, hvad der virker for hvilke patienter. Derfor bruger vi også PRO til at evaluere effekten af den behandling, vi sætter i værk. Det er nemlig ikke alle behandlinger, der virker for alle patienter, og nogle umiddelbare effekter aftager måske over tid. Den viden er vigtig at få og den bedste måde at opnå den på, er via PRO, siger Therese Juul.

Generelt er der stadig en del spørgsmål i forhold til brugen af PRO, og derfor mener Therese Juul også, at det giver god mening at lave et nationalt samarbejde som DCCC PRO for at løse nogle fælles knuder.  

- Jeg tror, at netværket er en rigtig god måde til at kunne inspirere hinanden på, og diskutere nogle af de overvejelser, vi gør os hver i sær. Samtidig kan vi måske også dele ud af de erfaringer, som vi allerede har gjort, siger hun.

Læs mere her DCCC PRO

FAKTA OM PRO

PRO (Patient Reported Outcomes) dækker over oplysninger om helbred og livskvalitet, der kommer direkte fra patienterne selv. Det indebærer oplysninger om fysisk og mentalt helbred, symptomer, bivirkninger, helbredsrelateret livskvalitet og funktionsniveau. 
 
Kilde: Partnerskab om PRO

Af Mikkel Dyring Dohn Sidst ændret 19.11.2018