17-01-2019

Stort spørgeskema sætter fokus på senfølger

I 2019 gennemfører Kræftens Bekæmpelse endnu en national spørgeskemaundersøgelse af kræftpatienters oplevelser af deres møde med sundhedsvæsenet. Svarene skal bruges til at pege på områder i kræftforløbet, der skal styrkes til gavn for fremtidens kræftpatienter og har blandet andet fokus på senfølger.
Det er emner som genoptræning, opfølgende samtaler og senfølger, der er i fokus, når Kræftens Bekæmpelse udsender spørgeskemaer til knap 4.500 kræftpatienter. Foto: Tomas Bertelsen.

Har du været i tvivl om, hvem der havde ansvaret for og overblikket over dit opfølgningsforløb? Har du oplevet senfølger efter din kræftsygdom og -behandling? Har dine pårørende fået den hjælp og støtte, de havde behov for? Det er nogle af de spørgsmål, som knap 4.500 kræftpatienter bliver bedt om at svare på, når de om et par dage modtager et spørgeskema fra Kræftens Bekæmpelse. 

Følger op på patienter fra tidligere undersøgelse

De mange kræftpatienter, der modtager et spørgeskema, har det tilfælles, at de fik en kræftdiagnose i sidste halvdel af 2016, og at de tidligere har besvaret et spørgeskema fra Kræftens Bekæmpelse. Dengang svarede de på spørgsmål, der belyste perioden fra første symptomer på kræft til afslutningen af behandlingen på sygehuset. 

I den kommende undersøgelse bliver de samme patienter bedt om at svare på spørgsmål om deres opfølgningsforløb. Her er det emner som genoptræning, opfølgende samtaler og senfølger, der er i fokus. Dermed får Kræftens Bekæmpelse viden om, hvordan patienterne oplever det samlede kræftforløb.

Patienternes bidrag er altafgørende

Besvarelserne er et vigtigt redskab i Kræftens Bekæmpelses arbejde med at forbedre forholdene for kræftpatienter og deres pårørende. Derfor har Kræftens Bekæmpelses direktør, Jesper Fisker, også et håb om, at så mange som muligt vil besvare spørgeskemaet:

”Besvarelserne giver os en unik viden om kræftpatienters oplevelser, ønsker og behov. Det er en viden, vi er dybt afhængige af, når vi som forening skal være kræftpatienternes talerør. Derfor håber vi på, at så mange som muligt vil tage sig tid til at dele oplevelser fra deres opfølgningsforløb. Jo flere besvarelser vi får, jo større betydning vil resultaterne få”, siger han og fortsætter:

”Der har i flere år været et stort fokus på hurtig udredning og behandling. Men i takt med at flere overlever kræft, er der også flere, der får senfølger og særlige behov for hjælp og støtte. Med denne undersøgelse bliver vi klogere på, om kræftpatienterne reelt får den hjælp og støtte, de har behov for i tiden efter behandlingen er afsluttet. Vi ved, at området har trængt til et løft, så det bliver interessant at se resultaterne - ikke mindst som følge af indførelsen af de mere individuelle opfølgningsforløb”, siger Jesper Fisker.

Viser udfordringer i kræftforløbet

Kræftens Bekæmpelse har tidligere gennemført lignende undersøgelser af kræftpatienters behov og oplevelser af kræftforløbet. Sidste gang var i 2017, hvor besvarelserne var med til at sætte fokus på vigtigheden af, at man som kræftpatient har en patientansvarlig læge, der har ansvaret for og overblikket over det samlede forløb.

Undersøgelsen er støttet med fire mio. kr. fra Knæk Cancer-indsamlingen i 2015 og gennemføres i et samarbejde med Center for Forskning i Cancerdiagnostik i Praksis ved Forskningsenheden for Almen Praksis.

Af Katrine Nedenskov Madsen Sidst ændret 17.01.2019