Om senfølger

Mere end halvdelen af alle kræftpatienter lever med senfølger

Behandlingen for kræft består som regel af en kombination af flere behandlinger. Kræftsygdommen og behandlingen kan medføre en række senfølger, som kan vise sig et stykke tid eller flere år efter, at kræftbehandlingen er afsluttet.

Definition af senfølger

Senfølger er helbredsproblemer, der opstår under primær behandling og bliver kroniske, eller som opstår og manifesterer sig måneder eller år efter behandlingen er afsluttet. Senfølgerne omfatter ny primær kræftsygdom og fysiske, psykiske eller sociale forandringer, der er en følge af kræftsygdommen og/eller behandlingen af denne.

Kilde: Sundhedsstyrelsens rapport

Senfølgestrategi

Kræftens Bekæmpelse og Senfølgerforeningen har udarbejdet et strategisk oplæg om voksne kræftpatienters senfølger, som kan downloades her: Helbredt – men ikke rask (pdf) 

I rapporten ’Helbredt – men ikke rask’ beskrives de hyppigste senfølger og eksempler på de indsatser, der findes i dag for at afhjælpe senfølger.

Derudover giver Kræftens Bekæmpelse og Senfølgerforeningen anbefalinger til fremadrettede indsatser, som kan mindske og lindre senfølger. 

Læs mere om senfølger hos Senfølgerforeningen  eller Kræftens Bekæmpelse

Se foredrag om senfølger her