Kræftens Bekæmpelses Nationale Forskningscenter for Brystkræftsenfølger

Om centret

Centret har fokus på identificering og behandling af brystkræftpatienters senfølger

Brystkræft er den hyppigste kræftform hos kvinder. Mange overlever brystkræft, men får efterfølgende fysiske og psykiske senfølger, som kræver behandling.

Træthed, søvnforstyrrelser, smerter, frygt for tilbagefald, depression og nedsat bevægelighed i skulder, arm og lymfødem er senfølger, som mange patienter har problemer med.

Formålet med centret DCCL (Danish Breast Cancer Group Center & Clinic for Late Effects) er blandt andet at udvikle procedurer for, hvordan man tidligt identificerer patienter, der risikerer at udvikle klinisk betydende senfølger samt identificere forebyggende foranstaltninger og behandlingstiltag over for senfølger til brystkræft. Centret er et tæt samarbejde med Den Danske Brystkræftgruppe (DBCG).

Et centralt projekt i centret er at udvikle en interaktiv mobil-applikation (DCCL-PRO), der systematisk kan indsamle viden om symptomer og senfølger under og efter behandling for brystkræft. Denne viden vil bidrage til forskning i senfølger og med konkret viden til konsultationen med den enkelte patient. Læs mere her.

Centrets nye viden vil også danne grundlag for en ny national videokonference for klinikere fra alle danske centre for behandling og opfølgning af brystkræft. Læs mere her.

Centret er placeret på Aarhus Universitetshospital og har professor og overlæge Peer Christiansen som forskningsleder. 

Hør professor og overlæge Peer Christiansen fortælle om centerets arbejde i dette foredrag. Følg også med i seneste nyt fra centeret og fra samarbejdet under nyheder og på centerets egen hjemmeside brystkraeftsenfoelger.dk.

Vil du vide mere?

Her finder du publikationer, videnskabelige artikler og omtaler af centrets initiativer og forskning