Gå til sygdomsliste

Senfølgecentre - forskning i senfølger

Kræftens Bekæmpelse har været med til at etablere tre nationale senfølgecentre, der forsker i senfølger til kræft. Centrene skal give os ny viden om, hvordan vi kan forebygge, identificere og behandle fysiske og psykosociale senfølger hos voksne kræftoverlevere.

Senfølgecentre og -klinikker

Tre nationale senfølgecentre med hvert sit fokus

Patienter, der døjer med alvorlige og komplekse senfølger til deres kræftsygdom skal tilbydes specialiseret hjælp. Det er ambitionen bag etableringen af tre nationale senfølgecentre, der forsker i henholdsvis senfølger til brystkræft, kræft i bækkenorganerne og senfølger, der går på¨tværs af kræftsygdomme. 

Nedenfor kan du læse mere om de tre centres forskning, og hvordan den skal komme kræftpatienter til gavn. 

Kræftens Bekæmpelses Nationale Forskningscenter for Senfølger til kræft i bækkenorganerne

40 procent af de patienter, der overlever kræft i bækkenorganerne, får senfølger. Smerter, inkontinens, seksuelle problemer, forstoppelse og diarré er nogle af de gener, der kan følge efter behandlingen af kræft i tarm, urinveje og underliv. Der er tale om senfølger, der berører patienternes sociale aktiviteter og påvirker livskvaliteten markant.

Centret vil bl.a. kortlægge omfanget af senfølger til nogle kræftformer i bækkenorganerne og forske i, hvordan man kan forbedre behandlingen af tarmproblemer, seksuelle problemer og smerter efter kræft.

Centret er tilknyttet Aarhus Universitetshospital i et tæt samarbejde med Aalborg Universitetshospital. Centret ledes af professor og overlæge Søren Laurberg.

Kræftens Bekæmpelse: Nationalt Center for Brystkræftsenfølger

Mange patienter overlever brystkræft, men døjer efterfølgende med fysiske og psykiske senfølger, som kræver behandling. Træthed, søvnforstyrrelser, smerter, frygt for tilbagefald, depression, nedsat bevægelighed i skulder og arm og lymfødem er senfølger, som mange patienter døjer med.

Centeret vil bl.a. udvikle procedurer for, hvordan man identificerer brystkræftpatienters senfølger og udvikle kliniske retningslinjer for, hvordan man behandler senfølger til brystkræft.

Centret er tilknyttet Aarhus Universitetshospital og ledes af professor og overlæge Peer Christiansen.

Kræftens Bekæmpelses Nationale Center for Senfølger hos kræftoverlevere: CASTLE

Der findes ikke særlig meget forskningsbaseret viden om generelle senfølger hos voksne kræftoverlevere. Det vil sige senfølger, der ikke knytter sig til en bestemt kræftsygdom.

Centret vil bl.a. undersøge blodprøvesvar med det formål at finde ud af, hvilke kræftoverlevere, der har en særlig risiko for at udvikle alvorlige senfølger. Det er en viden, der kan bruges til at forebygge og reducere graden af senfølger.

Centret ligger på Rigshospitalet og ledes af professor og overlæge Christoffer Johansen.

Et nationalt samarbejde for et godt liv efter kræft

De tre senfølgecentre er en del af samarbejdet "Bedre Viden om Senfølger", der også omfatter Kræftens Bekæmpelse, Senfølgerforeningen og Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC). Samarbejdet skal være med til at sikre, at den nye viden om senfølger udbredes nationalt og dermed kommer kræftoverlevere i hele landet til gavn. Samarbejdet er etableret for perioden 2018-2022 på baggrund af en bevilling fra Knæk Cancer 2017. 

Besøg hjemmesiden Bedre Viden om Senfølger, hvor du kan læse mere om senfølgecentrene og senfølgeklinikkerne: 

Bedre Viden om Senfølger