Gå til sygdomsliste

Kræftpatienter og almen praksis

Kræftens Bekæmpelse arbejder for at styrke indsatsen over for kræftpatienter. Som en del af dette arbejder vi for, at der skabes rammer for, at praktiserende læger indtager en central og aktiv rolle i kræftpatienters forløb.

Praktiserende læger skal spille en mere aktiv rolle i kræftpatienters forløb

Den praktiserende læge kender typisk kræftpatienten og har et indblik i patientens generelle sundhedsforståelse, sundhedstilstand, andre kroniske sygdomme og ressourcer.

Antallet af kræftpatienter stiger i takt med, at befolkningen bliver ældre, og de forbedrede behandlingsmuligheder har heldigvis medført, at flere kræftpatienter overlever deres sygdom. Samtidigt er patienterne indlagt i kortere tid på hospitalet, og mange patienter efterspørger derfor, at deres praktiserende læge kan spille en større og mere aktiv rolle under og efter et kræftforløb.

Samarbejdsprojekter med forskningsenheder og regionale kvalitetsenheder

Vi samarbejder med forskningsenheder og regionale kvalitetsenheder for almen praksis om at understøtte de praktiserende bedst muligt på kræftområdet. Vi har bl.a. støttet nedenstående fire indsatser:

1) Etablering af netværket ’VID – Viden og kompetencer i almen praksis’, som skal arbejde for en styrket vidensdeling og implementering i almen praksis.

Læs mere her:

Netværk for viden og kompetencer i praksis - VID

Nyt nationalt initiativ skal styrke kræftområdet i almen praksis

Kræftpatienter og almen praksis

2) Rapporten ’Kvalitet i almen praksis - viden og værktøjer til at styrke kvaliteten af kræftforløb i almen praksis’, som ser på hvilke indsatser, der øger kvaliteten i kræftforløb i almen praksis.

Læs mere her:

Kvalitet i almen praksis - viden og værktøjer til at styrke kvaliteten af kræftforløb i almen praksis

3) En kortlægning af kræftopfølgning og palliation i almen praksis i 2021, som viser, at de praktiserende læger bl.a. mangler viden og kompetencer på senfølgerområdet.

Læs mere her: 

Kortlægning af Kræftopfølgning og Palliation i Almen Praksis 2021

Kræftpatienter skal hjælpes bedre efter deres behandlingsforløb

Kræftpatienter og almen praksis
Kræftpatienter og almen praksis

4) Udvikling af materiale på kræftområdet til de praktiserende lægers kvalitetsklynger samt efteruddannelsesprogram inden for kræftopfølgning (samarbejde med ’Cancer i Praksis’ i Region Midtjylland).

Læs mere her:

Samarbejde med Cancer i Praksis, Region Midtjylland

Fælles udspil med PLO 

Praktiserende Lægers Organisation og Kræftens Bekæmpelse udarbejdede i 2017 et fælles udspil med mål for, hvordan praktiserende læger skal spille en mere aktiv og opsøgende rolle over for kræftpatienter. Nøgleordene i udspillet var let og hurtig adgang, lydhørhed, tillid og høj kvalitet.

Kræftpatienter og almen praksis – en styrket indsats
Kræftpatienter og almen praksis

I det fælles udspil fra PLO og Kræftens Bekæmpelse er der anbefalinger til en styrket kræftindsats i almen praksis. Anbefalingerne retter sig mod områderne:

1) Forebyggelse, screening, vaccination
2) Udredning
3) Behandling
4) Opfølgning
5) Palliation

Kræftpatienter og almen praksis – en styrket indsats

I 2021 lavede PLO og Kræftens Bekæmpelse et nyt fælles udspil med fokus på rettidig opsporing af kræft.

Udspillet efterspørger bedre adgang for de praktiserende læger til at henvise patienter, hvor sandsynligheden for kræft eller alvorlig sygdom er mindre og mere uspecifik til hurtige undersøgelser som f.eks. scanninger, ultralyd eller skopier, så mistanken kan blive af- eller bekræftet inden for kort tid. Herudover anbefales det, at der etableres et nationalt forsknings- og kompetencecenter for primær diagnostik.

Læs udspillet her:

Rettidig diagnostik og rationel udredning ved mistanke om alvorlig sygdom herunder kræft

Læs tidligere nyhed om udspillet her:

Hurtige ja/nej-undersøgelser kan fange tidlige tegn på kræft

Barometerundersøgelse

Kræftens Bekæmpelses Barometerundersøgelser fra 2017 og 2019 viser, at 60 pct. af patienterne har haft behov for kontakt med deres almen praktiserende læge, efter de har fået en kræftdiagnose.

Undersøgelsen viser også, at tre ud af fire patienter ikke har oplevet, at en sundhedsprofessionel på hospitalet har talt med dem om, hvordan den praktiserende læge kan hjælpe dem i forbindelse med kræftsygdommen. 

Læs mere om Kræftens Bekæmpelses barometerundersøgelser her:

Barometerundersøgelser i Kræftens Bekæmpelse

Læs om tidlig diagnostik her:

Tidlig diagnostik