Gå til sygdomsliste

Kræftpatienter og almen praksis

Praktiserende Lægers Organisation og Kræftens Bekæmpelse har udarbejdet et fælles udspil med mål for, hvordan praktiserende læger skal spille en mere aktiv og opsøgende rolle over for kræftpatienter.

Kræftpatienter og almen praksis

Praktiserende læger skal spille en mere aktiv rolle i kræftpatienters forløb
Kræftens Bekæmpelse arbejder for at styrke indsatsen over for kræftpatienter. Helt overordnet arbejder vi for, at der skabes rammer for, at praktiserende læger indtager en central og aktiv rolle i kræftpatienters forløb.

PLO og Kræftens Bekæmpelse har udarbejdet et fælles udspil med principper og mål for, hvordan den praktiserende læge skal støtte og bakke op om sine kræftpatienter. Nøgleordene i udspillet er let og hurtig adgang, lydhørhed, tillid og høj kvalitet.

Kræftpatienter og almen praksis – en styrket indsats
Kræftpatienter og almen praksis

I det fælles udspil fra PLO og Kræftens Bekæmpelse er der anbefalinger til en styrket kræftindsats i almen praksis. Anbefalingerne retter sig mod områderne: 1) Forebyggelse, screening, vaccination, 2) Udredning, 3) Behandling, 4) Opfølgning og 5) Palliation.

Kræftpatienter og almen praksis – en styrket indsats

Patienter ønsker tættere kontakt til den praktiserende læge
Antallet af kræftpatienter stiger i takt med, at befolkningen bliver ældre, og de forbedrede behandlingsmuligheder har heldigvis medført, at flere kræftpatienter overlever deres sygdom. Samtidigt er patienterne indlagt i kortere tid på hospitalet, og mange patienter efterspørger derfor, at deres praktiserende læge kan spille en større og mere aktiv rolle under og efter et kræftforløb.

Kræftens Bekæmpelses Barometerundersøgelser fra 2017 og 2019 viser, at 60 procent af patienterne har haft behov for kontakt med deres almen praktiserende læge efter de har fået en kræftdiagnose. Undersøgelserne viser også, at tre ud af fire patienter ikke har oplevet, at en sundhedsprofessionel på hospitalet har talt med dem om, hvordan den praktiserende læge kan hjælpe dem i forbindelse med kræftsygdommen.

Kræftens Bekæmpelses barometerundersøgelser

Derfor er almen praksis vigtig i kræftforløbet

Den praktiserende læge kender typisk kræftpatienten og har et indblik i patientens generelle sundhedsforståelse, sundhedstilstand, andre kroniske sygdomme og ressourcer.

Almen praksis har en unik mulighed for at skabe kontinuitet og sammenhæng i forløbet, fordi almen praksis har en struktur, der muliggør, at patienterne ser den samme læge eller kliniksygeplejerske hver gang.

Den gensidige tillid og kommunikation er afgørende vigtig for patientens tryghed og oplevelse af forløbet. Det gælder især i udredningen, hvor patienten bør opleve, at den praktiserende læge hurtigt reagerer på symptomer og følger op.