Gå til sygdomsliste

Fordele og ulemper ved screening for livmoderhalskræft

Ved at screene for livmoderhalskræft nedsættes dødeligheden af sygdommen. Men ingen undersøgelser er 100 procent sikre, og det kan ske, at kvinden får et såkaldt falsk svar.

Fordele ved screening for livmoderhalskræft

Screening for livmoderhalskræft er et godt eksempel på, at screening virker. I Danmark blev screening for livmoderhalskræft indført i 1960’erne. Dengang fik cirka 1.000 kvinder om året livmoderhalskræft. Siden er det tal mere end halveret. Der er også langt færre kvinder, der dør af sygdommen i dag end i 1960’erne.

Hvert år får cirka 375 kvinder konstateret livmoderhalskræft, og cirka 100 kvinder dør af sygdommen.

Ulemper ved screening for livmoderhalskræft

Ingen undersøgelser er 100 procent sikre, og nogle kvinder får et såkaldt falsk svar. Man taler om falsk positive og falsk negative svar.

Et falsk positivt svar

Prøven viser celleforandringer, der tolkes som forstadier, men ikke er det. Det betyder, at kvinden bliver henvist til gynækolog til yderligere undersøgelser, før mistanken om forstadier til livmoderhalskræft kan af- eller bekræftes. Det kan skabe unødig bekymring hos kvinder, der viser sig at være raske.

Et falsk negativt svar:

Prøven viser ikke forstadier, selvom de er der. Det kan skyldes flere ting, f.eks. tekniske eller menneskelige fejl. Det betyder, at kvinden ikke bliver henvist til gynækolog, og at forstadierne ikke opdages. Men forstadier udvikler sig oftest langsomt – over 10-15 år. Så hvis kvinden bliver undersøgt regelmæssigt, vil forstadierne med stor sandsynlighed blive opdaget ved næste celleprøve.

Hvert år får 4-5 procent af de kvinder, der deltager i screening, et falsk negativt svar.

Hvorfor vælger nogle kvinder screening fra?

En undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse peger på flere forskellige årsager til ikke at blive screenet for livmoderhalskræft. Blandt andet manglende tid i en travl hverdag, ubehag ved tanken om den gynækologiske undersøgelse og opfattelsen af, at screening ikke er relevant. Læs konklusionerne her:

Rapport: Barrierer for screening for livmoderhalskræft

Læs alt om screening for livmoderhalskræft:

Screening for livmoderhalskræft - forsiden

 

HPV-vaccine

HPV-vaccinen forebygger livmoderhalskræft. Læs mere om HPV-vaccinen på:

cancer.dk/hpv