Gå til sygdomsliste

Screening for kræft

Screening betyder at sigte eller sortere. Ved screening undersøger man befolkningen - eller grupper af befolkningen - for en bestemt sygdom.

Hvorfor screener man?

I Danmark screener vi for mange forskellige sygdomme. F.eks. ultralydsscannes gravide for misdannelse af fosteret. Man screener f.eks. også kvinder for forstadier til livmoderhalskræft. Her er der tale om forebyggelse. Ved at finde tidlige tegn på sygdom kan behandlingen ske så tidligt, at sygdommen ikke udvikles, og mulighederne for helbredelse øges.

Screening kan ikke i sig selv stille en konkret diagnose. Efter et positivt svar på en screeningsundersøgelse, skal man derfor undersøges nærmere. Enten for at få afkræftet mistanken om sygdom, eller for at få stillet en diagnose og blive behandlet for sygdommen eller forstadiet.

Forudsætninger for screening

Før et nationalt screeningsprogram indføres eller ændres, er der en række kriterier, der skal opfyldes.

Sundhedsstyrelsen har opstillet følgende kriterier, der bygger på WHO's principper for screeningsprogrammer:

  • Screeningsprogrammet skal nedsætte sygelighed og dødelighed ved en specifik sygdom
  • Sygdommen, der screenes for, skal udgøre et væsentligt sundhedsproblem
  • Sygdommens naturhistorie skal være tilstrækkeligt kendt. Sygdommen skal kunne påvises på et latent stadie eller før den giver symptomer
  • Den anvendte test eller undersøgelsesmetode skal være simpel, sikker, præcis, valideret og acceptabel for deltagerne
  • Der skal være effektive og acceptable metoder til at udrede og behandle sygdommen
  • Gavnen af screeningsprogrammet skal opveje ulemperne
  • Den enkeltes autonomi og integritet skal respekteres ift. deltagelse eller ej. Programmet skal samlet set give en retfærdig fordeling af de anvendte sundhedsydelser
  • Screeningsprogrammets økonomiske omkostninger skal stå i rimeligt forhold til det sundhedsmæssige udbytte
  • Invitationen til screening skal give forståelig og nuanceret information om fordele og ulemper ved at deltage
  • Screeningsprogrammet skal monitoreres og kvalitetssikres

Hvordan og hvornår sættes nye screeningsprogrammer i gang?

Læs mere i Sundhedsstyrelsens anbefalinger om kriterierne for hvornår, man kan iværksætte et screeningsprogram:

Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedr. nationale screeningsprogrammer

Læs mere om forebyggelse af kræft:

Forebyggelse - forsiden

 

HPV-vaccine

HPV-vaccinen forebygger livmoderhalskræft. Læs mere om HPV-vaccinen på:

cancer.dk/hpv