Gå til sygdomsliste

E-cigaretter

E-cigaretter er en ny måde at ryge på. Dampe fra elektroniske cigaretter indeholder kemiske stoffer og partikler. Man ved ikke, hvor skadeligt det er at indånde dampene. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger er i tråd med WHO's internationale anbefalinger, herunder f.eks. at man ikke tillader rygning af e-cigaretter på steder med rygeforbud.
 • Hvad er en e-cigaret?

  E-cigaretter består overordnet af en beholder med e-væske, et batteri og en brænder (atomizer), der opvarmer væsken og omdanner den til en aerosol. En aerosol er luftbårne partikler, ligesom f.eks. fra en hårspray.  Aerosolen inhaleres ned i lungerne af e-rygeren. Der findes forskellige generationer af e-cigaretter og der kommer stadig mere teknisk avancerede typer hardware til. De såkaldte Puff bars, er en ulovlig engangs e-cigaret, som sælges med søde smage og som har vundet indpas blandt børn og unge.

 • Hvad indeholder e-væskerne?

  Der findes ikke nogen samlet oversigt over indholdsstoffer. E-væsken består hovedsageligt af propylenglykol (PG) og glycerol/glycerin (VG), der giver e-røgen fylde og får den til at ligne tobaksrøg samt smags- og aromastoffer. E-væsken kan indeholde nikotin i forskellige koncentrationer. E-væskerne findes i utallige varianter og kombinationer. 

 • Hvorfor er Kræftens Bekæmpelse bekymrede for e-cigaretter?

  E-cigaretter kan gøre børn og unge fortrolige med rygning. Man risikerer dermed, at flere børn og unge begynder at ryge tobak. Nikotin er særdeles afhængighedsskabende og skadeligt for børn og unges hjerneudvikling. 

  Der er fundet kræftfremkaldende og sundhedsskadelige stoffer, partikler og tungmetaller i e-røg. Nogle undersøgelser tyder på, at e-cigaretter kan være skadelige for lungevævet og hjerte og karsystemet. Videnskaben har endnu ikke noget svar på, hvor skadeligt det er, når lungerne og resten af kroppen udsættes for mange daglige inhalationer af e-røg i årevis, og i hvilket omfang e-rygning øger risikoen for lungesygdomme eller kræft.

 • Kan e-cigaretter få børn og unge til at ryge?

  Børn og unge er særligt sårbare over for nikotin og andre kemiske stoffer i e-røgen, fordi deres hjerne og organer endnu er under udvikling. Desuden tyder undersøgelser på, at børn og unge, der bruger e-cigaretter, har større risiko for at begynde at ryge tobak.

 • Er det skadeligt at ryge e-cigaretter?

  I følge WHO er der ikke tvivl om, at e-cigaretter er skadelige. Nikotin medfører afhængighed, påvirker hjerte-kar-systemet, kan medføre nikotinforgiftning og er skadeligt for gravide. Det er især skadeligt for børn og unge, og kan give varige skader på hjernes udvikling. Der er fundet kræftfremkaldende stoffer som formaldehyd og tungmetaller i e-røgen. Og der kan være skadelige effekter af partikler, smagsstoffer og andre indholdsstoffer i e-røgen.

 • Er stofferne i e-væsken ufarlige at bruge, når de er godkendt til fødevarer?

  Nogle producenter reklamerer med, at indholdsstofferne i e-cigaretvæskerne er godkendt til brug i fødevarer. Det er dog ikke en garanti for, at man kan tåle at inhalere dem ned i lungerne. Derfor har den amerikanske branche­forening for forhandlere af smags-og tilsætningsstoffer udsendt en erklæring, hvori de skriver: ”Enhver påstand om, at smagsstoffer, der er godkendt til brug i fødevarer, også er sikre at bruge i e-cigaretter, er usand og vildledende”.

 • Er det skadeligt at blive udsat for andres e-rygning ("passiv e-rygning")?

  E-cigaretter forurener luften og omgivelserne med partikler og kemiske stoffer, når de bliver røget indendørs. Hos personer, der har været udsat for andres e-rygning, har man målt nikotin i blod, spyt eller urin.

 • Hvad siger loven om e-rygning på arbejdspladser?

  På skoler, børneinstitutioner og nogle ungdomsuddan­nelser er det ikke tilladt at ryge e-cigaretter indendørs. På øvrige arbejdspladser er der lovgivningsmæssigt ikke forbud mod at ryge e-cigaretter indendørs. Her skal reglerne for brug af e-cigaretter besluttes på den enkelte arbejdsplads.

 • Hvad siger loven om e-rygning ude blandt andre - i det offentlige rum?

  Ifølge ”Lov om e-cigaretter mv.” er e-rygning ikke tilladt i kollektive transportmidler og taxaer. Andre steder i det offentlige rum er der ikke forbud mod e-rygning f.eks. i indkøbscentre, butikker, frisører, sportsklubber, biografer, caféer og på hospitaler. Her skal det enkelte sted beslutte, om e-rygning skal forbydes.

 • Kan e-cigaretter bruges til rygestop?

  Der er ikke tilstrækkeligt med undersøgelser til at konkludere, at e-cigaretter er effektive eller sikre at bruge som hjælp til rygestop. Undersøgelser tyder på, at en stor del af de rygere, der begynder på e-cigaretter, ikke stopper med at ryge tobak, men ryger begge dele.

 • Skader det mindre at ryge e-cigaretter end almindelige cigaretter?

  Der findes næppe noget lovligt forbrugerprodukt, som er lige så skadeligt som tobak, der slår hver anden ryger ihjel. Men e-røgen indeholder partikler og en række skadelige stoffer og kemikalier, der inhaleres og kommer ned til lungerne og ud i resten af kroppen. Undersøgelser tyder på, at e-rygning øger risikoen for f.eks. lunge- og hjertesygdomme. 

 • Graviditet: Er e-cigaretter skadelige for gravide?

  Nikotin i sig selv er skadeligt for graviditet og fosterudvikling. Det øger risikoen for fødsel før tid, dødfødsel, forringet lungeudvikling og senere for vuggedød. Man ved ikke, hvordan de andre kemiske stoffer og partikler i e-cigaretterne påvirker fosteret.

 • Kilder

  Ballbé et al: Cigarettes vs. e-cigarettes: Passive exposure at home measured by means of airborne marker and biomarkers. Environ Res, 2014.

   

  Cheng. Chemical evaluation of electronic cigarettes, Tob Control 2014.

   

  Conference of the Parties to the WHO Framework Convention on Tobacco Control: Electronic nicotine delivery systems – Report by WHO, Sixth session Moscow, Russian Federation, 13-18 October 2014 Provisional agenda item 4.4.2 FCTC/COP/6/10 Rev.1 1 September 2014

  FEMA GRAS ™: Safety assessment and regulatory authority to use flavors: Focus on e-cigarettes. 2015.

  Flouris et al: Acute impact of active and passive electronic cigarette smoking on serum cotinine and lung function. Inhal. Toxicol., 2013.

  Leventhal AM et al: Association of Electronic Cigarette Use With Initiation of Combustible Tobacco Product Smoking in Early Adolescence. JAMA. 2015 Aug 18;314(7):700-740

  Lov om e-cigaretter mv. https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=180119

   

  Pisinger et al. A systematic review of health effects of electronic cigarettes. Prev Med. 2014.

   

  Primack BA et al: Progression to Traditional Cigarette Smoking After Electronic Cigarette Use Among US Adolescents and Young Adults. JAMA Pediatr. 2015 Nov;169(11):1018-2341

   

  Statens Institut for Folkesundhed. Skolebørnsundersøgelsen 2014

   

  Statens Institut for Folkesundhed. Ungdomsprofilen 2014

   

  TNS Gallup for Sundhedsstyrelsen, Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen, Danmarks Lungeforening: Danskernes rygevaner, 2016.

   

  U.S. Department of Health and Human Services.
  E-Cigarette Use Among Youth and Young
  Adults. A Report of the Surgeon General.
  Atlanta, GA: U.S. Department of Health and
  Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Office on Smoking and Health, 2016.

  US Department of Health and Human Services: The Health Consequences of Smoking, 50 years of progress – A report of the Surgeon General, 2014

   

  Wills TA et al: Longitudinal study of e-cigarette use and onset of cigarette smoking among high school students in Hawaii. Tob Control. 2016 Jan 25.