Gå til sygdomsliste

Om e-cigaretter

E-cigaretter er et ret nyt produkt, og der findes mange forskellige typer og e-væsker. De ulovlige såkaldte Puff bars, er en engangs e-cigaret, som smager sødt og tiltrækker børn og unge. E-cigaretter er skadelige, og de indeholder nikotin, som skader børn og unges hjerneudvikling.

Undersøgelser

Hvad er en e-cigaret?
E-cigaretter består af en beholder med e-væske, et batteri og en brænder, der opvarmer e-væsken og omdanner den til ”damp”. Men det er ikke ren vanddamp, men derimod en aerosol, dvs. luftbårne partikler med kemikalier. Aerosolen inhaleres ned i lungerne af e-rygeren.

Mange typer væsker
E-væsken indeholder propylenglykol (PG) og glycerol/glycerin (VG), der giver e-røgen fylde og får den til at ligne tobaksrøg. Disse stoffer bruger man også f.eks. i røgmaskiner til koncerter. Men væsken kan også indeholde smagsstoffer og nikotin i forskellige koncentrationer. Der findes tusindvis af forskellige e-væsker. 

Flere generationer af e-cigaretter
I flere typer e-cigaretter kan man selv ændre på f.eks. batteritype, watt, temperatur og modstand. Det kan have betydning for, hvor meget e-væsken varmes op, og for hvilke kemiske stoffer, som e-røgen indeholder. Der findes forskellige generationer af e-cigaretter og der kommer stadig mere teknisk avancerede typer på markedet. 

Ulovlige engangs e-cigaretter sælges til børn og unge
Det seneste år er der i stigende grad brug af ulovlige engangs e-cigaretter blandt børn og unge. De såkaldte "Puff bars" virker tiltrækkende på børn og unge, med farvestrålende design og smag af frugt eller slik.

Siden 1. april 2022 har det været forbudt at sælge e-cigaretter, som smager af andet en tobak eller mentol i Danmark. De ulovlige Puff bars sælges bl.a. til børn og unge via sociale medier.

E-cigaretter og sygdomsrisiko
Der er ikke nok videnskabelige undersøgelser til, at man kan sige noget præcist om sygdomsrisikoen ved at ryge e-cigaretter. Der er fundet kræftfremkaldende og sundhedsskadelige stoffer, partikler og tungmetaller i e-røg. Nogle undersøgelser tyder på, at e-cigaretter kan være skadelige for lungerne og hjerte-karsystemet.

WHO konkluderer, at selvom man endnu ikke kan estimere niveauet af helbredsskader, er der ikke tvivl om, at e-cigaretter er skadelige. 

Nikotin skader børn og unges hjerner
Børns og unges hjerner er endnu under udvikling. Derfor er de særligt sårbare over for nikotin. Når den unge hjerne udsættes for nikotin kan det medføre afhængighed og nedsat impulskontrol. Nikotin kan også give varige skader på de dele af hjernen, der kontrollerer opmærksomhed og indlæring.

Kræftens Bekæmpelse anbefaler
  • E-rygning bør omfattes af Lov om røgfri miljøer ligesom tobaksrygning.

  • Der bør være opmærksomhed på markedsføring på sociale medier, og salg på internettet bør ikke være tilladt.

  • Sikkerhedsstyrelsens og Forbrugerombudsmandens kontrol af salg og markedsføring bør styrkes, så der f.eks. kan benyttes mystery shopping og udstedes straksforbud.

  • E-cigaretter bør ikke anbefales som hjælp til rygestop, med mindre der er evidens for effektivitet, dosis, virkning og bivirkninger for specifikke produkter, ligesom der er for de nikotinpræparater, der i dag er godkendt som rygestopmedicin af Lægemiddelstyrelsen

Det mener Kræftens Bekæmpelse om e-cigaretter

Undersøgelser

Passiv e-rygning - udsættelse for røg/dampe fra e-cigaretter
Passiv e-rygning er ikke særlig velundersøgt. Men forskning har vist, at hvis man står i nærheden af én, der ryger e-cigaretter, optager man nikotinen, der kan måles ens i blod, spyt og urin. Børn og voksne i nærheden bliver derned også udsat for nikotin, partikler og kemikalier fra e-røgen.

Stoffer og partikler fundet i væsker og e-røg/aerosol

Eksempler på, hvad undersøgelser har fundet i e-væsker/e-juice og dampe:
- Cadmium (kræftfremkaldende)
- Bly
- Nikkel (kræftfremkaldende ved indånding)
- Krom
- Tobaksspecifikke nitrosaminer (kræftfremkaldende)
- Formaldehyd (kræftfremkaldende)
- Acetaldehyd
- Acrolein
- O-metyl-benzaldehyd
- Acetone
- PAH (tjærestoffer)
- Ultrafine partikler

E-cigaretter og tobaksrygning
Der er ikke tilstrækkeligt med undersøgelser til at konkludere, at e-cigaretter er effektive eller sikre at bruge som hjælp til rygestop. I nogle kliniske studier har e-cigaretter vist effekt på hjælp til rygestop på niveau med nikotinpræparater, men undersøgelser tyder på, at resultaterne fra de kliniske ikke nødvendigvis kan overføres til virkeligheden, hvor e-cigaretter er frit tilgængelige uden rådgivning og opfølgning.  Undersøgelser tyder på, at en stor del af de rygere, der begynder på e-cigaretter, ikke stopper med at ryge tobak, men ryger begge dele.

Læs mere

Sundhedsstyrelsen om e-cigaretter

Ballbé et al: Cigarettes vs. e-cigarettes: Passive exposure at home measured by means of airborne marker and biomarkers. Environ Res. 2014 Nov;135:76-80. doi: 10.1016/j.envres.2014.09.005. Epub 2014 Sep 27.

Cheng: Chemical evaluation of electronic cigarettes, Tob Control 2014;23:ii11-ii17

Flouris et al: Acute impact of active and passive electronic cigarette smoking on serum cotinine and lung function. Inhal. Toxicol. 2013 Feb;25(2):91-101.

Zhu et al: Four hundred and sixty brands of e-cigarettes and counting: implications for product regulation, Tob Control 2014;23:iii3-iii9 2014

U.S. Department of Health and Human Services. E-Cigarette Use Among Youth and Young Adults. A Report of the Surgeon General. Atlanta, GA: U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Office on Smoking and Health, 2016.

Vestbo J et al: Børn og unges nikotinbrug – konsekvenser og forebyggelse, Vidensråd for Forebyggelse, 2022

WHO report on the global tobacco epidemic, 2019, World Health Organization 2019

WHO report on the global tobacco epidemic 2021: addressing new and emerging products, World Health Organization 2021

 

Et indblik i brugen af e-cigaretter

Rapport, der giver indblik i de tanker e-rygere gør sig om deres brug af e-cigaretter.

Et indblik i brugen af e-cigaretter


Rapport: 'Jeg betragter ikke mig selv som ryger, selv om jeg jo er det'

Rapporten giver indblik i rygestart og optrapning af rygning blandt unge i starten af 20'erne.

Læs rapporten