Gå til sygdomsliste

Om e-cigaretter

E-cigaretter er et forholdsvis nyt produkt, og der findes mange forskellige typer og e-væsker. Derfor er der slet ikke den samme viden om indholdsstoffer, helbredsskader og om, hvordan de bruges af voksne børn og unge, som der er for almindelige cigaretter.

Undersøgelser

Der er ikke nok videnskabelige undersøgelser til at man kan konkludere, i hvilket omfang e-cigaretter påvirker helbredet for dem, der ryger e-cigaretter og for dem, der udsættes for andres røg/damp. 

Der kommer stadig mere teknisk avancerede e-cigaret-typer til. Derfor kan undersøgelser af e-cigaretter, af e-røgen og af e-væskerne hurtigt blive forældede. Og derfor siger én undersøgelse af e-cigaretter ikke nødvendigvis noget om andre typer af e-cigaretter eller andre e-væsker.

Stor variation i teknik og e-væsker
E-cigaretter fås med stadig flere forskellige smagsvarianter, og der er stor variation mellem de forskellige e-cigaretters teknologi og design.

Som bruger kan man selv blande og tilsætte væsker. Man kan justere på forholdet mellem propylenglykol (PG) og vegetabilsk glycerin (VG) i basen, alt efter hvor meget væsken skal ”kradse” i halsen og hvor tyk røgen skal være.

Flere af e-cigaretterne - Mods - kan man i stigende grad selv som e-ryger modificere. Man kan vælge f.eks. vælge batteritype, watt, temperatur og modstand. Det kan have betydning for, hvor meget e-væsken varmes op, og for hvilke kemiske stoffer, der dannes og frigives i e-dampen.

Stoffer og partikler fundet i væsker og e-røg/aerosol

Eksempler på, hvad undersøgelser har fundet i e-væsker/e-juice og dampe:
- Nikotin (også i væsker, der blev solgt som nikotinfri)
- Nikotinurenheder
- Cadmium (kræftfremkaldende)
- Bly
- Nikkel (kræftfremkaldende ved indånding)
- Krom
- Tobaksspecifikke nitrosaminer (kræftfremkaldende)
- Formaldehyd (kræftfremkaldende)
- Acetaldehyd
- Acrolein
- O-metyl-benzaldehyd
- Acetone
- PAH (tjærestoffer)
- Ultrafine partikler

Mange e-cigaret-mærker
Der findes mange hundrede forskellige e-cigaret-mærker – hver med deres egen hjemmeside- og tusindvis af forskellige typer e-væsker med smag.

Hvor meget nikotin er der i e-cigaretter?
Undersøgelser har fundet, at der kan være stor variation i nikotinindholdet i e-væsker, og store afvigelser fra den nikotinkoncentration, som producenten oplyser. Der er også fundet nikotin i væsker, som blev solgt som 'uden nikotin'.

Undersøgelser

Passiv e-rygning - udsættelse for røg/dampe fra e-cigaretter
Undersøgelser har fundet at hos personer, der blev udsat for dampe fra andres e-rygning, kunne man måle nikotinen (i form af kotinin) i deres blod, spyt og urin. 

Nikotinforgiftning

Hvis du eller et barn ved et uheld indtager e-væske, så kontakt Giftlinjen på telefon 82 12 12 12. Telefonen er åbent døgnet rundt. 

Symptomer på nikotinforgiftning er ildebefindende og opkastning, og man bør straks opsøge skadestue.

Kommer der e-væsken i munden, spytter man ud, skyller munden, drikker lidt vand og ringer til Giftlinjen for råd om risiko og behandling. 

Hvis e-væske med nikotin kommer på huden, skal den vaskes af så hurtigt som muligt, da nikotin kan optages gennem huden. 

Børn er særligt følsomme overfor nikotin, og hos småbørn ses forgiftningssymptomer ved indtagelse på 1 – 2 mg. nikotin. Giftlinjen modtager flere og flere henvendelser vedrørende børn, der har fået en alvorlig nikotinforgiftning efter at have indtaget e-væske.

Nikotin er et giftigt stof.  E-væske, som indeholder nikotin, udgør derfor en akut forgiftningsrisiko. Især børn er i risiko for alvorlig forgiftning, hvis de får åbnet og drikker en flaske med nikotinholdig e-væske. Ifølge Giftlinjen ses forgiftningssymptomer hos børn ved indtag af mere end 0,5 mg nikotin pr. kg legemsvægt eller helt ned til under 1 milliliter nikotinvæske af de mest koncentrerede produkter.

Selvom flasken er børnesikret, er det set, at børn kan skrue proppen af alligevel. Derfor anbefaler, Sundhedsstyrelsen, at du altid placerer e-cigaretter og e-væsker udenfor børns rækkevidde.

Sundhedsstyrelsen, 2017. 

Nikotin

Kilder

Ballbé et al: Cigarettes vs. e-cigarettes: Passive exposure at home measured by means of airborne marker and biomarkers. Environ Res. 2014 Nov;135:76-80. doi: 10.1016/j.envres.2014.09.005. Epub 2014 Sep 27.

Cheng: Chemical evaluation of electronic cigarettes, Tob Control 2014;23:ii11-ii17

Flouris et al: Acute impact of active and passive electronic cigarette smoking on serum cotinine and lung function. Inhal. Toxicol. 2013 Feb;25(2):91-101.

Sundhedsstyrelsen, 2017. E-cigaretter - spørgsmål og svar , 20. oktober 2017

Zhu et al: Four hundred and sixty brands of e-cigarettes and counting: implications for product regulation, Tob Control 2014;23:iii3-iii9 2014

U.S. Department of Health and Human Services. E-Cigarette Use Among Youth and Young Adults. A Report of the Surgeon General. Atlanta, GA: U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Chronic
Disease Prevention and Health Promotion, Office on Smoking and Health, 2016.

 

Røgfri bil

Ved at gøre bilen røgfri bliver bilens indeklima bedre, og børn og voksne beskyttes mod røgens skadelige stoffer.

Røgfri bil


Røgfrit hjem

Et røgfrit hjem er med til at sikre et godt indeklima. Vi tilbringer i gennemsnit 16 timer af døgnet i vores eget hjem. Derfor er det vigtigt med ren luft i hjemmet.

Røgfrit hjem