Gå til sygdomsliste

Tobaksrøgens indhold

Tobaksrøg er en blanding af mere end 7000 forskellige stoffer. Nogle af stofferne findes naturligt i tobakken mens andre tilsættes under forarbejdningen. En del af stofferne dannes, når tobakken bliver røget eksempelvis tjærestofferne. Omkring 70 af stofferne i tobaksrøgen er kræftfremkaldende.

En kompleks blanding

Tobaksrøg er en kompleks blanding af mere end 7000 forskellige stoffer. Flere hundrede af stofferne er giftige, og ca. 70 er kræftfremkaldende.

Nogle af stofferne findes naturligt i tobaksbladene f.eks. nikotin, som er stærkt afhængighedsskabende. Andre stoffer bliver tilsat ved produktionen af cigaretterne. Nogle tilsætningsstoffer styrer holdbarheden. Der tilsættes eksempelvis fugtbevarende stoffer, for at cigaretten ikke tørrer ud. Andre stoffer regulerer forbrændingen, så cigaretten brænder af sig selv og med en passende hastighed. Der er også tilsat stoffer, som sørger for at tobaksrøgen er hvid og ser ren ud.

Nogle stoffer dannes under forbrændingen eksempelvis tjærestoffer.  Mange af tjærestofferne er kræftfremkaldende. Det er også tjæren, som misfarver cigaretfilteret og lungerne.

Størstedelen af røgen er usynlig

Stofferne i tobaksrøgen sidder enten sammen som partikler eller optræder som gasser. Mere end 80 procent af tobaksrøgen er usynlig og lugtfri. Nedenfor er eksempler på stoffer i tobaksrøgen:

Tobaksrøgen

Kilder

  1. How Tobacco Smoke causes Disease. A Report of the Surgeon General. U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Office on Smoking and Health, 2010.
  2. Gee, Semple, Watson and Crossfield. Nearly 85% of tobacco smoke is invisible - a confirmation of previous claims. Tobacco Control 2012.
 

Når rygning trækker i forskellige retninger

Hæfte til dig, der vil udforske og forstå din rygetrang. Læs det, hvis du af og til ville ønske, at du fortsat kunne ryge - og samtidig være stoppet. 

Når rygning trækker i forskellige retninger