Gå til sygdomsliste

Rygning og graviditet

Moderens rygning eller udsættelse for tobaksrøg under graviditeten forværrer barnets chancer for overlevelse og normal udvikling både i fostertilstanden, lige efter fødslen og senere i livet.

Rygning er den enkeltfaktor der har størst betydning for graviditeten og fosterets udvikling

Rygning er den enkeltfaktor, der har størst betydning for graviditetsforløbet og fosterets udvikling.

Pisinger, Sundhedsstyrelsen, 2011

Moderens rygning i graviditeten er årsag til:
 • Graviditet uden for livmoderen
 • Fosterdød
 • Moderkageløsning og problemer med moderkagen
 • Præterm membranruptur
 • Læbe-ganespalte
 • Påvirket lungeudvikling
 • Væksthæmning og lav fødselsvægt
 • For tidlig fødsel
 • Spædbarnsdød
 • Vuggedød
 • Nedsat lungefunktion og luftvejssygdomme

  Kilder: USDHHS 2014, USDHHS 2010, USDHHS 2004, RCP 2010

Hvad betyder den nedsatte fødselsvægt?

Nyfødte, som har været udsat for tobaksrøg i fostertilstanden, vejer i gennemsnit 2-300 gram mindre, end børn af ikkerygere (USDHHS 2001).

Den nedsatte fødselsvægt er forbundet med mindre hovedomkreds, mindre hjernevolumen og mindre organer, men ikke mindre kropsfedt (Ekblad 2010, Pringle 2005).

Moderens udsættelse for tobaksrøg i graviditeten

Hvis den gravide kvinde er udsat for tobaksrøg i graviditeten (passiv rygning), kan det medføre nedsat fødselsvægt (USDHHS 2006), og der er en sandsynlig sammenhæng mellem moderens udsættelse for tobaksrøg under graviditeten og præterm fødsel (USDHHS 2004) samt øget risiko for læbegane-spalte (USDHHS 2010).

Gravide, der er udsat for tobaksrøg i arbejdsmiljøet, har mulighed for at få anvist andet arbejde eller blive fraværsmeldt.

Læs mere om gravide og passiv rygning.

Rygning og graviditet

Nikotin i kroppen

Nikotinen fordeles ud i hele kroppen, i lever, nyre, milt, lunger og hjerne. Det ophobes i mavesyre, spyt, brystmælk, muskler samt i fosterblod og fostervand.
(USDHHS 2014)

Nikotin og fosterskader
Nikotin transporteres fra moderens blod via moderkagen og over i fosterets krop, hvor det binder sig til cellerne i fosterets umodne lunger. Det kan påvirke udviklingen af lungerne og give dårligere lungefunktion hos barnet.

Hvis et foster udsættes for nikotin, kan det få varige konsekvenser for hjernens udvikling, og det øger risikoen for, at barnet bliver født for tidligt eller er dødfødt .(USDHHS 2014)

Nikotinerstatning (NRT) til gravide

 • Der er ikke evidens for at NRT er effektivt eller sikkert som rygestophjælp til gravide kvinder (Pisinger, 2012, Coleman et al 2012).
 • Nikotin er fosterskadende og afhængighedsskabende (USDHHS 2014) og kan medføre abstinenser hos nyfødte (Olofsson 2010).
 • Som udgangspunkt bør klinikeren altid anbefale rygestoprådgivning til gravide.
 • NRT bør kun anvendes til gravide efter en individuel lægefaglig vurdering i komplekse tilfælde, hvor intensiv rygestoprådgivning har været forsøgt - f.eks. til den storrygende gravide kvinde med stor nikotinafhængighed, mange tidligere tilbagefald, mange abstinenser, og stor rygetrang (Pisinger 2012).
 • Brugen af NRT kræver tæt opfølgning og diskussion med patienten om risici ved fortsat rygning og mulige risici ved brug af NRT.
 • NRT bør kun ordineres patienter, der ikke samtidig ryger, og der bør løbende følges op på, om patienten fastholder sit rygestop.
 • Der bør lægges en plan for udtrapning af NRT, som lægen følger op på.
Rygning og graviditet

Kilder

Coleman et al: Pharmacological interventions for promoting smoking cessation during pregnancy. Cochrane Database Syst Rev. 2012 Sep 12;9:CD010078.

Ekblad M1, Korkeila J, Parkkola R, Lapinleimu H, Haataja L, Lehtonen L; PIPARI Study Group. Maternal smoking during pregnancy and regional brain volumes in preterm infants. J Pediatr. 2010 Feb;156(2):185-90.e1. doi: 10.1016/j.jpeds.2009.07.061. Epub 2009 Oct 9

Olofsson M: Omsorg for gravide og småbørnsfamilier med rusmiddelproblemer – Familieambulatoriets interventionsmodel, Sundhedsstyrelsen 2010

Pisinger C: Behandling af tobaksafhængighed – Anbefalinger til en styrket klinisk praksis, Sundhedsstyrelsen, 2011

Pringle PJ, Geary MP, Rodeck CH, Kingdom JC, Kayamba-Kay's S, Hindmarsh PC. The influence of cigarette smoking on antenatal growth, birth size, and the insulin-like growth factor axis. J Clin Endocrinol Metab. 2005 May;90(5):2556-62. Epub 2005 Feb 15.

RCP 2010: Royal College of Physicians: Passive smoking and children. A report by the Tobacco Advisory Group. London, 2010

USDHHS 2014: U.S. Department of Health and Human Services. The Health Consequences of Smoking—50 Years of Progress: A Report of the Surgeon General. Atlanta, GA: U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Office on Smoking and Health, 2014. 

USDHHS 2010:  U.S. Department of Health and Human Services. How Tobacco Smoke Causes Disease: The biology and Behavioral Basis for Smoking-Attributable Disease: A Report of the Surgeon General. Atlanta,GA: U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention,National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Office on Smoking and Health, 2010

USDHHS 2006: U.S. Department of Health and Human Services. The Health Consequences of Involuntary Exposure to Tobacco Smoke: A Report of the Surgeon General. Atlanta, GA: U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, Coordinating Center for Health Promotion, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Office on Smoking and Health, 2006.

USDHHS 2004: U.S. Department of Health and Human Services. The Health Consequences of Smoking: A Report of the Surgeon General. Atlanta, GA: U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Office on Smoking and Health, 2004

 

 

Røgfri Baby

I tvivl? Røg eller Røgfri baby

Hjemmesiden Røgfri Baby giver støtte til gravide, der gerne vil  stoppe med at ryge.

Røgfri Baby


Ren luft til ungerne

Pjece med råd og vejledning til at beskytte børn mod tobaksrøg

Ren luft til ungerne