Gå til sygdomsliste

Rygning og graviditet

Moderens rygning eller udsættelse for tobaksrøg under graviditeten forværrer barnets chancer for overlevelse og normal udvikling både i fostertilstanden, lige efter fødslen og senere i livet.

Rygning er den enkeltfaktor der har størst betydning for graviditeten og fosterets udvikling

Rygning er den enkeltfaktor, der har størst betydning for graviditetsforløbet og fosterets udvikling.

Pisinger, Sundhedsstyrelsen, 2011

Moderens rygning i graviditeten er årsag til:
 • Graviditet uden for livmoderen
 • Fosterdød
 • Moderkageløsning og problemer med moderkagen
 • Præterm membranruptur
 • Læbe-ganespalte
 • Påvirket lungeudvikling
 • Væksthæmning og lav fødselsvægt
 • For tidlig fødsel
 • Spædbarnsdød
 • Vuggedød
 • Nedsat lungefunktion og luftvejssygdomme

  Kilder: USDHHS 2014, USDHHS 2010, USDHHS 2004, RCP 2010

Hvad betyder den nedsatte fødselsvægt?

Nyfødte, som har været udsat for tobaksrøg i fostertilstanden, vejer i gennemsnit 2-300 gram mindre, end børn af ikkerygere (USDHHS 2001).

Den nedsatte fødselsvægt er forbundet med mindre hovedomkreds, mindre hjernevolumen og mindre organer, men ikke mindre kropsfedt (Ekblad 2010, Pringle 2005).

Moderens udsættelse for tobaksrøg i graviditeten

Hvis den gravide kvinde er udsat for tobaksrøg i graviditeten (passiv rygning), kan det medføre nedsat fødselsvægt (USDHHS 2006), og der er en sandsynlig sammenhæng mellem moderens udsættelse for tobaksrøg under graviditeten og præterm fødsel (USDHHS 2004) samt øget risiko for læbegane-spalte (USDHHS 2010).

Gravide, der er udsat for tobaksrøg i arbejdsmiljøet, har mulighed for at få anvist andet arbejde eller blive fraværsmeldt.

Læs mere om gravide og passiv rygning.

Rygning og graviditet

Nikotin i kroppen

Nikotinen fordeles ud i hele kroppen, i lever, nyre, milt, lunger og hjerne. Det ophobes i mavesyre, spyt, brystmælk, muskler samt i fosterblod og fostervand.
(USDHHS 2014)

Nikotin og fosterskader
Nikotin transporteres fra moderens blod via moderkagen og over i fosterets krop, hvor det binder sig til cellerne i fosterets umodne lunger. Det kan påvirke udviklingen af lungerne og give dårligere lungefunktion hos barnet.

Hvis et foster udsættes for nikotin, kan det få varige konsekvenser for hjernens udvikling, og det øger risikoen for, at barnet bliver født for tidligt eller er dødfødt .(USDHHS 2014)

Som gravid bør man derfor undgå rygning, udsættelse for tobaksrøg samt brug af snus, nikotinposer og e-cigaretter.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger 

 • Rygning, passiv rygning samt brug af e-cigaretter, nikotinposer og røgfri tobak (tyggetobak, snus og lignende), frarådes gravide og ammende. 
 • Receptpligtig rygestopmedicin anbefales ikke til gravide eller ammende, men nikotinsubstitution (NRT12) kan i samråd med en læge overvejes i tilfælde af svær afhængighed, når intensiv rådgivning ikke er nok. Her er opfølgning og en plan for udtrapning vigtig. 
 • Alle gravide spørges ind til rygestatus og forbrug af henholdsvis e-cigaretter, røgfri tobaks- og nikotinprodukter (snus, tyggetobak og nikotinposer), receptpligtig rygestopmedicin, medicinsk nikotinsubstitution samt udsættelse for passiv rygning ved første kontakt til praktiserende læge og til jordemoder samt ved efterfølgende kontakter, hvis de enten ryger eller tidligere har røget. 
 • Alle gravide og ammende, der ryger, bruger e-cigaretter, nikotinposer og røgfri tobak, opfordres til at stoppe og tilbydes henvisning til ryge- eller nikotinstop i kommunen (via elektronisk henvisning) eller hos Stoplinien (tlf. 80 31 31 31 eller sms “Gravid” til 1231).
 • Gravide skal rådgives om, hvordan de undgår passiv rygning, og partnere, der ryger eller bruger e-cigaretter, skal opfordres til at
  stoppe og tilbydes henvisning til rygestop i kommunen eller hos Stoplinien (tlf. 80 31 31 31).
 • Kvinder, der ryger, opfordres til at amme – på lige fod med andre kvinder – fordi fordelene ved modermælk overskygger ulemperne ved rygning.
Rygning og graviditet

Kilder

Anbefalinger for svangreomsorgen, Sundhedsstyrelsen, 2022

Coleman et al: Pharmacological interventions for promoting smoking cessation during pregnancy. Cochrane Database Syst Rev. 2012 Sep 12;9:CD010078.

Ekblad M1, Korkeila J, Parkkola R, Lapinleimu H, Haataja L, Lehtonen L; PIPARI Study Group. Maternal smoking during pregnancy and regional brain volumes in preterm infants. J Pediatr. 2010 Feb;156(2):185-90.e1. doi: 10.1016/j.jpeds.2009.07.061. Epub 2009 Oct 9

Olofsson M: Omsorg for gravide og småbørnsfamilier med rusmiddelproblemer – Familieambulatoriets interventionsmodel, Sundhedsstyrelsen 2010

Pisinger C: Behandling af tobaksafhængighed – Anbefalinger til en styrket klinisk praksis, Sundhedsstyrelsen, 2011

Pringle PJ, Geary MP, Rodeck CH, Kingdom JC, Kayamba-Kay's S, Hindmarsh PC. The influence of cigarette smoking on antenatal growth, birth size, and the insulin-like growth factor axis. J Clin Endocrinol Metab. 2005 May;90(5):2556-62. Epub 2005 Feb 15.

RCP 2010: Royal College of Physicians: Passive smoking and children. A report by the Tobacco Advisory Group. London, 2010

USDHHS 2014: U.S. Department of Health and Human Services. The Health Consequences of Smoking—50 Years of Progress: A Report of the Surgeon General. Atlanta, GA: U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Office on Smoking and Health, 2014. 

USDHHS 2010:  U.S. Department of Health and Human Services. How Tobacco Smoke Causes Disease: The biology and Behavioral Basis for Smoking-Attributable Disease: A Report of the Surgeon General. Atlanta,GA: U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention,National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Office on Smoking and Health, 2010

USDHHS 2006: U.S. Department of Health and Human Services. The Health Consequences of Involuntary Exposure to Tobacco Smoke: A Report of the Surgeon General. Atlanta, GA: U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, Coordinating Center for Health Promotion, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Office on Smoking and Health, 2006.

USDHHS 2004: U.S. Department of Health and Human Services. The Health Consequences of Smoking: A Report of the Surgeon General. Atlanta, GA: U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Office on Smoking and Health, 2004

 

 

Røgfri Baby

I tvivl? Røg eller Røgfri baby

Hjemmesiden Røgfri Baby giver støtte til gravide, der gerne vil  stoppe med at ryge.

Røgfri Baby


Ren luft til ungerne

Pjece med råd og vejledning til at beskytte børn mod tobaksrøg

Ren luft til ungerne