Gå til sygdomsliste

Voksnes rygevaner

I 2018 røg 23 pct. af danskerne dagligt eller lejlighedsvist. Det er en signifikant stigning siden 2016 og første gang i 20 år, at der ses en markant stigning i rygning.

Andelen af danskere, der ryger, er steget efter flere års stagnation

I 2018 røg 23 procent af den voksne befolkning dagligt eller lejlighedsvis. Det er en signifikant stigning siden 2016, hvor 21 procent røg. De seneste seks år har der ikke været nogen ændring i andelen af danskere, der ryger, men tallene er nu steget for første gang i 20 år. Det viser tal fra den årlige undersøgelse 'Danskernes rygevaner' foretaget for Sundhedsstyrelsen, Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen og Lungeforeningen. 

Andel af befolkningen, der ryger dagligt eller lejlighedsvist, 1998-2018

Andel, der ryger dagligt eller lejlighedsvist 1998-2018


Der er en signifikant stigning i rygning fra 2016 til 2018. Af graf ser det ud til, at der også er en stigning i rygning fra 2004-2007 og fra 2014-2015, men disse stigninger er ikke signifikante. Klik på grafen for at se i stor størrelse.

Lige mange mænd og kvinder ryger dagligt

For seks årtier siden var der langt flere mænd end kvinder der røg, men sådan er det ikke længere. Idag, er der ingen forskel på andelen af mænd og kvinder, der ryger dagligt. Andelen af kvinder, der ryger dagligt, har ligget stabilt omkring 16-17 pct. siden 2012. For mænd ses dog en statistisk signifikant stigning fra 2016 til 2018 efter et signifikant fald fra 2014 til 2016.

Andel mænd og kvinder, der ryger dagligt, 2007-2018

Andel af befolkningen der ryger, 2007-2016

Klik på grafen for at se i stor størrelse.

Et historisk tilbageblik

I 1950’erne røg over halvdelen af den danske befolkning dagligt. Dengang var der dobbelt så mange mænd som kvinder, der røg. Mens rygeprævalsen blandt mænd faldt i 50'erne og 60'erne toppede rygeprævalensen blandt kvinder først i 1970, hvorefter den også begyndte at aftage.

Procent af befolkningen, der ryger dagligt - 1953-2018

Procent af befolkningen, der ryger dagligt - 1953-2016

Udvikling i andelen af voksne, der ryger dagligt. De lodrette streger viser skift i indsamlingsmetoden i 1993 og 2007. Data er gennem årene indsamlet for Tobaksskaderådet; Sundhedsstyrelsen, Hjerteforeningen, Kræftens Bekæmpelse og Lungeforeningen.

Salg af tobak
Fra 1955 og frem til 2018 er salget af tobak i Danmark faldet. I 2018 blev der dog fortsat solgt 5.138 mio. styk cigaretter i Danmark. I følge Danmarks Statistik svarer det til, at der i 2018 blev solgt 1.113 styk cigaretter til hver indbygger over 18 år. 

Salg af tobak i Danmark, 1955-2018

Salg af tobak i Danmark, 1955-2017

Kilde: Danmarks Statistik: Salg og forbrug af tobak.

Kilder

1) Danskernes rygevaner: I perioden fra 1970-1993 indsamlede analysefirmaet Gallup oplysninger om danskernes rygevaner for tobaksindustrien. Data blev efterfølgende stillet til rådighed for forskere. Fra 1994-2015 er oplysninger om danskernes rygevaner blevet undersøgt i et samarbejde mellem Tobaksskaderådet (indtil 2000) Sundhedsstyrelsen (fra 2001), Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen, og fra 1998 også Danmarks Lungeforening. Forskellige analysebureauer har stået for dataindsamlingen. I 2007 skiftede indsamlingsmetoden over til web-baseret indsamling.

2) NYT fra Danmarks Statistik. 21 juni 2019: Laveste salg af cigaretter siden 1961

3) Statistikbanken: Forbrug og salg af alkohol og tobak

Læs mere om rygevaneundersøgelserne

Danskernes rygevaner - udviklingen fra 1994-2017

Måske er du også interesseret i...

Unges rygevaner

E-rygning i tal

Tal på udsættelse for passiv rygning

 

Røgfri Fremtid

- Jeg synes ikke, at 40 børn og unge skal begynde at ryge hver dag. Hvorfor gør I ikke noget?

Se filmen
Læs mere på røgfrifremtid.dk


Røgfri Baby

I tvivl? Røg eller Røgfri baby

Hjemmesiden Røgfri Baby giver støtte til gravide, der gerne vil  stoppe med at ryge.

Røgfri Baby


Ren luft til ungerne

Pjece med råd og vejledning til at beskytte børn mod tobaksrøg

Ren luft til ungerne