Gå til sygdomsliste

Voksnes rygevaner

Lidt mere end hver femte dansker ryger, og sådan har det set ud de seneste syv år. Andelen af rygere i Danmark er stagnerende. I 2017 røg 22 pct. af danskerne - 16 pct. røg dagligt.

Andelen af danskere, der ryger, er stagnerende

De seneste syv år er andelen af danskere, der ryger dagligt, ugentligt eller sjældnere, svinget mellem 21 og 23 pct.

Andel af befolkningen, der ryger, 2007-2017

Andel af befolkningen der ryger, 2007-2016

Kilder: Danskernes Rygevaner 2007- 2017. Monitoreringer foretaget for Sundhedsstyrelsen, Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen og Lungeforeningen.

Hver tredje ryger er storryger

22 pct. af danskerne ryger. Heraf ryger omkring en tredjedel 15 cigaretter eller mere hver dag (storrygere). Siden 2011 har andelen af storrygere ligget konstant på 7-8 pct.

Voksnes rygevaner de seneste 60 år

I 1950’erne røg over halvdelen af den danske befolkning dagligt. Dengang var der langt flere mænd end kvinder, der røg. Idag er der langt færre, der ryger, og lige mange mænd og kvinder.

Procent af befolkningen, der ryger dagligt - 1953-2017

Procent af befolkningen, der ryger dagligt - 1953-2016

Udvikling i andelen af voksne, der ryger dagligt. De lodrette streger viser skift i indsamlingsmetoden i 1993 og 2007. Data er gennem årene indsamlet for Tobaksskaderådet; Sundhedsstyrelsen, Hjerteforeningen, Kræftens Bekæmpelse og Lungeforeningen.

Fald i salg af tobak
Selvom der siden 1950 er sket et stort fald i andelen af rygere i Danmark, er det samlede salg af tobak i Danmark ikke faldet tilsvarende.

Salg af tobak i Danmark, 1955-2017

Salg af tobak i Danmark, 1955-2017

Kilde: Danmarks Statistik: Salg og forbrug af tobak.

 

Røgfri Fremtid

- Jeg synes ikke, at 40 børn og unge skal begynde at ryge hver dag. Hvorfor gør I ikke noget?

Se filmen
Læs mere på røgfrifremtid.dk


Røgfri Baby

I tvivl? Røg eller Røgfri baby

Hjemmesiden Røgfri Baby giver støtte til gravide, der gerne vil  stoppe med at ryge.

Røgfri Baby


Ren luft til ungerne

Pjece med råd og vejledning til at beskytte børn mod tobaksrøg

Ren luft til ungerne