Gå til sygdomsliste

Voksnes rygevaner

I alt 19 procent af danskerne ryger dagligt eller lejlighedsvist ‒ 13 procent dagligt og 6 procent lejlighedsvis. Langt størstedelen af dem, der ryger, begyndte at ryge regelmæssigt inden de fyldte 18 år. Hele 75 procent af dem, der ryger dagligt, vil gerne stoppe med at ryge, og lige så mange (77 procent) har forsøgt.

Fald i dagligrygning

Fra år 2000 til 2012 var der næsten en halvering i, hvor stor en andelen af befolkningen, der røg dagligt. Derefter kom en 6-årig periode, hvor der ikke var nogen ændring. Fra 2018 og frem skete igen et fald i dagligrygning, så det i dag er 13 pct., der ryger dagligt.

Voksnes rygevaner

’Hullerne’ i grafen illustrerer skift i indsamlingsmetoden i 2007 og 2019. Tallene før og efter ’hullerne’ er derfor ikke direkte sammenlignelige.

I 2022 røg 19 procent af den voksne befolkning dagligt eller lejlighedsvis. Det er 1 procent point højere end i 2020, men der er næppe tale om en signifikant stigning. Det viser tal fra undersøgelsen 'Danskernes rygevaner' foretaget for Sundhedsstyrelsen, Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen og Lungeforeningen.

Andel voksne, der ryger dagligt eller lejlighedsvist, 1998-2022

Andel, der ryger dagligt eller lejlighedsvist 1998-2022


Udvikling i andelen af voksne, der ryger dagligt eller lejlighedsvis. ’Hullerne’ i grafen illustrerer skift i indsamlingsmetoden i 2007 og 2019. Tallene før og efter ’hullerne’ er derfor ikke direkte sammenlignelige. Data er gennem årene indsamlet for Tobaksskaderådet; Sundhedsstyrelsen, Hjerteforeningen, Kræftens Bekæmpelse og Lungeforeningen. Klik på grafen for at se i større format.

Mere end en halv million danskere ryger hver eneste dag

I 2022 røg 13 procent af danskerne dagligt - lidt flere mænd (15 procent) end kvinder (11 procent). Sammenlagt svarer det til, at cirka 600.000 voksne er afhængige af tobak og ryger hver eneste dag.

Tre ud af fire ønsker at stoppe med at ryge

I alt 75 procent af dem, der ryger dagligt, ønsker at stoppe med at ryge - lige så mange (77 procent) har forsøgt.

Kilde: Danskernes Rygevaner, 2022

Rygning mere udbredt blandt kortuddannede

Rygning er skævt fordelt i befolkningen. Jo kortere uddannelse man har, jo større er risikoen for, at man ryger. Eksempelvis ryger 27 procent af de personer, som ikke har en uddannelse ud over grundskolen. Til sammenligning ryger 14 procent af de personer, der har en videregående uddannelse. Den skæve fordeling er endnu mere udtalt, hvis man fokuserer på andelen. der ryger dagligt - 22 procent versus 8 procent.  

Andel, der ryger, fordelt på højest fuldførte uddannelse, 2022

Andel, der ryger, fordelt på højest fuldførte uddannelse, 2022

Kilde Danskernes Rygevaner, 2022. Data er indsamlet af Danmarks Statistik for Sundhedsstyrelsen, Hjerteforeningen, Kræftens Bekæmpelse og Lungeforeningen. Klik på figuren for at se i større format.

Størsteparten begynder at ryge inden de fylder 18 år

70 procent af dem, der ryger dagligt eller lejlighedsvis, begyndte at ryge regelmæssigt inden de fyldte 18 år.

Kilde: Danskernes Rygevaner 2022

Rygning i 50'erne og frem til nu

I 1950’erne røg over halvdelen af den danske befolkning hver dag. Dengang var der dobbelt så mange mænd som kvinder, der røg. Mens færre og færre mænd røg dagligt i løbet af 1950'erne og 1960'erne, så toppede kvinders rygning først i 1970. Herefter skete et fald blandt begge køn. De seneste 10 år er andelen af mænd, der ryger dagligt, faldet fra 17 til 15 procent. I samme periode er andelen af kvinder, der ryger dagligt, faldet fra 17 til 11 procent.

Andel voksne, der ryger dagligt ‒ 1953-2022

Andel af befolkningen der ryger dagligt 1953-2022

Udvikling i andelen af voksne, der ryger dagligt. ’Hullerne’ i grafen illustrerer skift i indsamlingsmetoden i 1994, 2007 og 2019. Tallene før og efter ’hullerne’ er ikke direkte sammenlignelige. Data er gennem årene indsamlet for Tobaksskaderådet; Sundhedsstyrelsen, Hjerteforeningen, Kræftens Bekæmpelse og Lungeforeningen.

Salg af tobak
Selvom der siden 1950'erne er sket et stort fald i andelen, der ryger, er det samlede salg af tobak i Danmark ikke faldet tilsvarende.

Salg af tobak i Danmark

Salg af tobak i Danmark, 1955-2021


Kilde: Danmarks Statistik: Salg og forbrug af tobak. Klik på figuren for at se i større format.

 

Når rygning trækker i forskellige retninger

Hæfte til dig, der vil udforske og forstå din rygetrang. Læs det, hvis du af og til ville ønske, at du fortsat kunne ryge - og samtidig være stoppet. 

Når rygning trækker i forskellige retninger


Rapport: 'Jeg betragter ikke mig selv som ryger, selv om jeg jo er det'

Rapporten giver indblik i rygestart og optrapning af rygning blandt unge i starten af 20'erne.

Læs rapporten


Folder: 'Jeg har ikke planer om at ryge, når jeg bliver ægte voksen'

I folderen præsenteres de vigtigste indsigter og og anbefalinger fra rapporten 'Jeg betragter ikke mig selv som ryger, selv om jeg jo er det'.

Læs folderen