Gå til sygdomsliste

Voksnes rygevaner

Andelen af voksne danskere, der ryger, er faldende. I 2020 røg 18 procent af danskerne dagligt eller lejlighedsvist. Det er to procentpoint lavere end året før. 13 procent af danskerne ryger dagligt, og 6 procent af danskerne ryger 15 cigaretter eller mere om dagen. Størstedelen af dem, der ryger, vil gerne stoppe med at ryge.

Andelen af danskere, der ryger er faldende

I 2020 røg 18 procent af den voksne befolkning dagligt eller lejlighedsvis. Det er et fald siden 2019, hvor 20 procent røg dagligt eller af og til. Det viser tal fra den årlige undersøgelse 'Danskernes rygevaner' foretaget for Sundhedsstyrelsen, Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen og Lungeforeningen. 

Andel voksne, der ryger dagligt eller lejlighedsvist, 1998-2020

Andel, der ryger dagligt eller lejlighedsvist 1998-2018


Udvikling i andelen af voksne, der ryger dagligt eller lejlighedsvis. ’Hullerne’ i grafen illustrerer skift i indsamlingsmetoden i 2007 og 2019. Tallene før og efter ’hullerne’ er ikke direkte sammenlignelige. Data er gennem årene indsamlet for Tobaksskaderådet; Sundhedsstyrelsen, Hjerteforeningen, Kræftens Bekæmpelse og Lungeforeningen.

Størsteparten begynder at ryge inden de fylder 18 år

70 procent af dem, der ryger dagligt eller lejlighedsvis, begyndte at ryge regelmæssigt inden de fyldte 18 år.

Kilde: Danskernes Rygevaner 2020

Færre ryger hver dag

I 2020 røg 13 procent af danskerne dagligt (11 procent af kvinderne og 15 procent af mændene). Det svarer til, at mere end en halv million danskere ryger hver eneste dag.

I 1950’erne røg over halvdelen af den danske befolkning hver dag. Dengang var der dobbelt så mange mænd som kvinder, der røg. Mens færre og færre mænd røg dagligt i løbet af 1950'erne og 1960'erne, så toppede rygning blandt kvinder først i 1970. Herefter skete et fald i dagligrygning blandt begge køn. I 2010’erne stoppede faldet, og der var en lang årrække uden nævneværdige ændringer. Fra 2019 til 2020 ses igen et fald i dagligrygning.

Andel voksne, der ryger dagligt ‒ 1953-2020

Andel af befolkningen der ryger, 2007-2016

Udvikling i andelen af voksne, der ryger dagligt. ’Hullerne’ i grafen illustrerer skift i indsamlingsmetoden i 1994, 2007 og 2019. Tallene før og efter ’hullerne’ er ikke direkte sammenlignelige. Data er gennem årene indsamlet for Tobaksskaderådet; Sundhedsstyrelsen, Hjerteforeningen, Kræftens Bekæmpelse og Lungeforeningen.

Tre ud af fire ønsker at stoppe med at ryge

I alt 74 pct. af dem, der ryger dagligt, ønsker at stoppe med at ryge - lige så stor en andel har forsøgt at stoppe.

Kilde: Danskernes Rygevaner, 2020

Færre storrygere

Andelen af danskere, der ryger 15 cigaretter eller mere om dagen – såkaldte storrygere - er også faldende.  I 2020 var det 6 procent af danskerne, der hver dag røg minimum 15 cigaretter.

Andel voksne, der ryger mindst 15 cigaretter dagligt, 1998-2020

Procent af befolkningen, der ryger dagligt - 1953-2016

Udvikling i andelen af voksne, der dagligt ryger 15 cigaretter eller mere. ’Hullerne’ i grafen illustrerer skift i indsamlingsmetoden i 2007 og 2019. Tallene før og efter ’hullerne’ er ikke direkte sammenlignelige. Data er gennem årene indsamlet for Tobaksskaderådet; Sundhedsstyrelsen, Hjerteforeningen, Kræftens Bekæmpelse og Lungeforeningen.

Ulighed i rygning

Rygning er mere udbredt i nogle befolkningsgrupper end i andre. Andelen af personer, der ryger, er således faldende desto højere uddannelse, man har. Eksempelvis er der 21 procent, der ryger dagligt, blandt personer, hvis højest fuldførte uddannelse er grundskolen. Til sammenligning er der kun 7 procent, der ryger dagligt, blandt personer, der har gennemført en videregående uddannelse.

Andel, der ryger, fordelt på højest fuldførte uddannelse, 2020

Andel, der ryger, fordelt på højest fuldførte uddannelse, 2020

Data er indsamlet for Sundhedsstyrelsen, Hjerteforeningen, Kræftens Bekæmpelse og Lungeforeningen.

Salg af tobak
Selvom der siden 1950'erne er sket et stort fald i andelen, der ryger, er det samlede salg af tobak i Danmark ikke faldet tilsvarende.

Salg af tobak i Danmark

Salg af tobak i Danmark, 1955-2021

Kilde: Danmarks Statistik: Salg og forbrug af tobak.

 

Når rygning trækker i forskellige retninger

Hæfte til dig, der vil udforske og forstå din rygetrang. Læs det, hvis du af og til ville ønske, at du fortsat kunne ryge - og samtidig være stoppet. 

Når rygning trækker i forskellige retninger


E-kvit er hjælp til rygestop

E-kvit er et gratis tilbud, som følger dig i stopforløbet.
Beskeder, øvelser og videoer - lige når det passer dig.
Findes som app og på web.

e-kvit.dk


Xhale

Xhale er et program til unge, der ønsker at stoppe med at ryge eller bruge snus.


Rapport: 'Jeg betragter ikke mig selv som ryger, selv om jeg jo er det'

Rapporten giver indblik i rygestart og optrapning af rygning blandt unge i starten af 20'erne.

Læs rapporten


Folder: 'Jeg har ikke planer om at ryge, når jeg bliver ægte voksen'

I folderen præsenteres de vigtigste indsigter og og anbefalinger fra rapporten 'Jeg betragter ikke mig selv som ryger, selv om jeg jo er det'.

Læs folderen