Gå til sygdomsliste

Røgfri skoletid på ungdomsuddannelser

Rygning er ofte en del af dagligdagen på ungdomsuddannelser, og mange elever begynder at ryge mere, end de gjorde, før de startede på uddannelsen. Sådan behøver det ikke være med røgfri skoletid.

Gevinster ved røgfri skoletid

Røgfri skoletid på ungdomsuddannelser
  • Det sociale fællesskab er i fokus i stedet for rygning, snus og damp
  • Elever lærer ikke at ryge, snuse og dampe på deres uddannelsessted
  • Elever, der ryger, snuser eller damper støttes i at reducere deres forbrug eller stoppe
  • Skolen får et sundere miljø
  • Skolen sender et signal om, at de går op i elevernes sundhed og trivsel
  • De ansatte er som rollemodeller med til at fremme elevernes sundhed

Anbefalinger

Når ungdomsuddannelser vil indføre røgfri skoletid, anbefaler vi, at skolerne arbejder med tre områder.

1. Skolens regler og rammer

Målet er at indføre røgfri skoletid for elever og ansatte, fordi det giver et røgfrit og herved sundere ungdomsmiljø. Samtidig er det en god idé at tilbyde sociale aktiviteter til pauserne, som eleverne kan mødes om. Som et skridt på vejen til røgfri skoletid kan røgfri arbejdstid for ansatte eller røgfri matrikel være en mulighed.

2. Tilbyd elever og ansatte hjælp til at håndtere rygetrang i skoletiden

Læs om Kræftens Bekæmpelses kurser og gratis apps her på siden.

3. Oplysning om rygning

Fx ved at afholde events på skolen, hænge plakater op eller inddrage emnet rygning i undervisningen.

For at komme bedst i mål med røgfri skoletid, er det en god idé at iværksætte en flerstrenget indsats og arbejde inden for alle tre områder.

Hvilke uddannelser har røgfri skoletid? 

Fra medio august til medio november har Hjerteforeningen og Kræftens Bekæmpelse gennemført en kortlægning af rygeregler på de danske erhvervs- og gymnasiale uddannelser. På nedenstående link kan du se, hvem der har røgfri skoletid.

Udover de skoler, som er med på listen, er mange i proces, og der kan derfor være flere skoler, der har sat dato for indførelse, siden kortlægningens blev afsluttet i november. 
Se hvilke erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser, der har røgfri skoletid eller har sat dato for røgfri skoletid. 

Sådan indfører I røgfri skoletid

Hvordan indfører I røgfri skoletid

1. Træf beslutning om røgfri skoletid og udarbejd en ny rygepolitik

2. Forbered jer på indførslen af røgfri skoletid ved at tilbyde elever og ansatte hjælp til rygestop og informer ansatte og elever om de nye rygeregler. Nedsæt en mindre arbejdsgruppe, som har lyst til stå for implementeringen af de nye rygeregler og komme med forslag til nye pauseaktiviteter til eleverne

3. Indfør røgfri skoletid efter en ferie og afsæt løbende ressourcer til at håndhæve tiltaget

4. Gør opmærksom på de nye rygeregler ved at lave en mindre kampagne og henvis til tilbuddet om hjælp til rygestop

5. Vær vedholdende og hold fast i jeres beslutning. Gå i dialog med eleverne, hvis de bryder reglerne, og tag det løbende op på personalemøder

Erfaringer fra ungdomsuddannelser

Nyborg Gymnasium
Nyborg Gymnasium indførte røgfri skoletid den 1. august 2018. De nye rygeregler bliver understøttet af en række tiltag som kan hjælpe eleverne med at komme igennem dagen uden at ryge. 


"Vi har ikke bare flyttet problemet væk, vi har rent faktisk lagt en strategi for, hvordan vi kan tage hånd om det." (Lærer og sundhedsambassadør, Marie Kathrine Wittorff)

Middelfart Produktionsskole

I efteråret 2013 indførte Middelfart Produktionsskole røgfri skoletid. Udover røgfri skoletid for eleverne, betyder det også, at arbejdstiden er røgfri for de ansatte. Skolen tilbyder forskellige aktiviteter i pauserne og hjælper eleverne med at håndtere rygetrang.

 ”At jeg ikke ser andre ryge i skoletiden, gør min dag meget lettere. Så går vi ikke og koncentrerer os om det hele tiden. Så koncentrerer vi os bare om at få en god skoledag”. (Elev, Middelfart Produktionsskole)

Røgfri skoletid på ungdomsuddannelser

Herning Produktionsskole
På Herning Produktionsskole har de haft røgfri skoletid siden august 2017. Læs her om skolens arbejde og elevernes oplevelse af reglerne. Simon på 20 år fortæller blandt andet: 

”Jeg har røget i 1,5 år, og jeg kan sagtens holde mig fra at ryge i skoletiden."

Social- og Sundhedsskolen FVH
På SOSU-skolen i Fredericia, Vejle, Horsens og Kolding har der været røgfri skoletid for både elever og ansatte siden august 2018. Hør i videoen, hvordan skolen forberedte sig, og hvordan eleverne har taget imod røgfri skoletid. 

Social- og Sundhedsskolen Fyn
På SOSU Fyn indførte de røgfri skoletid den 1. august 2017 for både elever, ansatte og gæster på skolens fem matrikler. Skolen brugte et halvt år på at forberede ansatte og elever. 


”Det er jo en social og sundhedsskole, og det er jo ikke sundt at ryge. Så det ville være lidt dobbeltmoralsk, at der stod elever ude foran skolen og pulsede cigaretter”.
(Elev, SOSU Fyn)

Ledere og undervisere taler om røgfri skoletid på erhvervsskoler

Kurser

Kræftens Bekæmpelse udbyder kurser, som giver skolens ansatte redskaber til at hjælpe elever med at håndtere en røgfri skoledag. Du kan læse mere og tilmelde dig kurset ”Korte samtaler med unge” her.

Hvis du er interesseret i at blive uddannet rygestoprådgiver, kan du tilmelde dig kurser her.

Events og frivillige

Kræftens Bekæmpelse uddanner frivillige sundhedsformidlere, som kan afholde events om rygning (og alkohol) på ungdomsuddannelser. De frivillige kan bookes her.

I kan også selv låne en eventpakke med materialer til at afholde events om rygning. Pakken kan lånes gratis i 3 måneder eller købes i webshoppen her.

Digital hjælp til rygestop

XHALE er en gratis app målrettet 16-25 årige. Appen hjælper dem, der vil stoppe med at ryge, og kan også være en hjælp til elever, der ikke ønsker at stoppe, men som skal håndtere en røgfri skoledag. Voksne kan få hjælp til rygestop i appen e-kvit. Læs mere her.

Læs mere

Inspiration fra Region Syddanmark
Kataloget giver inspiration til at indføre røgfri skoletid. Materialet indeholder en række konkrete forslag til, hvordan de forskellige faser
op til røgfri skoletid kan gennemføres. Materialet bygger på erfaringer fra ungdomsuddannelser i Region Syddanmark. Se kataloget her.

Pjece om røgfri skoletid
Pjecen er udviklet med midler fra Sundhedsstyrelsen. Få pjecen tilsendt ved at sende en mail til en af nedenstående mailadresser. Se pjecen her

Rapport "Røgfri skoletid og røgfri matrikel på erhvervsskoler"
Repræsentanter fra skoleledelser på erhvervsskoler har deltaget i en undersøgelse om skolers rygeregler. Data er indsamlet i efteråret 2017.
Læs rapporten her.

Projekt Røgfri Erhvervsskoler
Røgfri Erhvervsskoler er et tre-årigt samarbejdsprojekt mellem Hjerteforeningen, Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsfremme ved Steno Diabetes Center Copenhagen, finansieret af Sundhedsstyrelsen. Projektet støtter erhvervsskoler, der gerne vil indføre røgfri skoletid.
Læs mere om projektet her. 


Flere links

Røgfri arbejdstid

Fakta og myter om snus

Røgfri Fremtid - Faktaark om røgfri miljøer

6 gode grunde til at gøre skoletiden røgfri

Kontakt 


Tenna Børsting Christiansen: tennabc@cancer.dk, 3525 7538

Maria Stage: marsta@cancer.dk, 3525 7989

 

Røgfri Fremtid

- Jeg synes ikke, at 40 børn og unge skal begynde at ryge hver dag. Hvorfor gør I ikke noget?

Se filmen
Læs mere på røgfrifremtid.dk


Kommuner med røgfri arbejdstid

Få indblik i hvilke kommuner der har indført røgfri arbejdstid eller som er på vej til at indføre det.

Kort over kommuner med røgfri arbejdstid


Røgfri arbejdstid

Overvejer I at indføre røgfri arbejdstid på din arbejdsplads? Få inspiration og gode råd til at sikre en god proces.

Pjece om røgfri arbejdstid


Røgfri dagpleje

Loven tillader rygning indendørs i dagplejen, bare det er uden for åbningstiden. Kommunerne må dog godt indføre helt røgfri dagpleje. Og det har nogle gjort.

Røgfri dagpleje