Gå til sygdomsliste

Røgfri skoletid på ungdomsuddannelser

Rygning har i mange år været en del af dagligdagen på ungdomsuddannelser. Sådan behøver det ikke være med røgfri skoletid.

Fra 31. juli 2021 er røgfri skoletid for elever et lovkrav på alle ungdomsuddannelser med optag af elever under 18 år. Flere ungdomsuddannelser har indført røgfri skoletid for både elever og ansatte inden lovgivningen trådte i kraft. Du kan se dem her.

Gevinster ved røgfri skoletid

Røgfri skoletid på ungdomsuddannelser
  • Det sociale fællesskab er i fokus i stedet for rygning, snus og damp
  • Elever lærer ikke at ryge, snuse og dampe på deres uddannelsessted
  • Elever, der ryger, snuser eller damper støttes i at reducere deres forbrug eller stoppe
  • Skolen får et sundere miljø
  • De ansatte er som rollemodeller med til at fremme elevernes sundhed
Anbefalinger

Når en ungdomsuddannelse skal indføre røgfri skoletid, anbefaler vi, at skolen arbejder med tre områder.

1. Skolens regler og rammer 
Indfør røgfri skoletid for både elever og ansatte, og vær tydelig omkring regler og sanktionering. Skab sociale og hyggelige rammer og gode aktiviteter i pauserne, som eleverne kan mødes om, og inddrag eleverne i dette.

2. Tilbyd elever og ansatte hjælp til at håndtere rygetrang i skoletiden
Langt de fleste kommuner tilbyder hjælp til rygestop. Derudover kan I få uddannet nogle af skolens ansatte til at hjælpe elever med at håndtere røgfri skoletid.
Læs mere om Kræftens Bekæmpelses kurser og gratis apps her på siden.  

3. Oplysning om rygning og røgfri skoletid
Kommuniker de nye regler til elever, ansatte og forældre og gør det synligt, at skolen er røgfri. For eksempel ved at afholde events på skolen, hænge plakater op eller tag emnet rygning og andre tobaksprodukter med i undervisningen.

Røgfri skoletid på ungdomsuddannelser


Inspiration fra andre skoler

I materialet “Røgfri skoletid på ungdomsuddannelser”, kan du hente inspiration til til bl.a. den røgfri politik, håndhævelse, rygestop og andre understøttende indsatser. 

Materialet baserer sig på erfaringer fra skoler, der har deltaget i Projekt Røgfri Erhvervsskoler, som blev gennemført 2018-2020 i samarbejde med Hjerteforeningen og Steno Diabetes Center Copenhagen med støtte fra Sundhedsstyrelsen. 

Læs med her

Kurser

Kræftens Bekæmpelse udbyder kurser, som giver skolens ansatte redskaber til at hjælpe elever med at håndtere en røgfri skoledag. Du kan læse mere og tilmelde dig kurset ”Korte samtaler med unge” her.  

Læs om alle vores kurser til at blive uddannet rygestoprådgiver her.

Facilitering af møder

Hvis din skole ønsker hjælp til få skabt fælles fodslag blandt de ansatte, tilbyder Kræftens Bekæmpelse facilitering af et fællesmøde for alle ansatte. Læs mere her

Events og frivillige

Kræftens Bekæmpelse uddanner frivillige sundhedsformidlere, som kan afholde events om rygning (og alkohol) på ungdomsuddannelser. De frivillige kan bookes her.

Digital hjælp til rygestop

XHALE er en gratis app målrettet 16-25 årige. Appen hjælper dem, der vil stoppe med at ryge, og kan også være en hjælp til elever, der ikke ønsker at stoppe, men som skal håndtere en røgfri skoledag. Voksne kan få hjælp til rygestop i appen e-kvit. Læs mere her.

Læs mere

UNG19 - Sundhed og Trivsel på erhvervsuddannelser 2019

Steno Diabetes Center Copenhagen har spurgt unge på erhvervsuddannelser om sundhed og trivsel. Læs UNG19 EUD her.

UNG19 - Sundhed og Trivsel på gymnasiale uddannelser 2019

Statens Institut for Folkesundhed har undersøgt gymnasieelevers sundhed og trivsel. Læs undersøgelsen her.

Rapport "Røgfri skoletid på erhvervs- og gymnasiale uddannelser"
Hjerteforeningen og Kræftens Bekæmpelse har undersøgt rygeregler og lederes holdning til røgfri skoletid. Hent rapporten her.  

Inspiration fra Region Syddanmark
Kataloget indeholder konkrete forslag til, hvordan de forskellige faser
op til røgfri skoletid kan gennemføres. Se kataloget her.

Projekt Røgfri Erhvervsskoler
Hjerteforeningen, Steno Diabetes Center Copenhagen og Kræftens Bekæmpelse står bag projekt Røgfri Erhvervsskoler, som støtte erhvervsskoler i at indføre røgfri skoletid. Læs mere om projektet her. 

Evaluering af røgfri skoletid i Region Hovedstaden
Region Hovedstaden, Kræftens Bekæmpelse og kommuner i Region Hovedstaden har understøttet ungdomsuddannelser i at indføre røgfri skoletid. Læs evalueringen af indsatsen her.

Rygning blandt unge i 20erne
Kræftens Bekæmpelse har undersøgt årsager til, at unge i 20’erne starter med at ryge eller er gået fra at ryge lejlighedsvist til dagligt.
Læs mere om undersøgelsen og hent rapporten her.

Røgfri skoletid i Danmark, Skandinavien og internationale erfaringer
Statens Institut for Folkesundhed står bag et notat, som gennemgår litteraturen om erfaringer med røgfri skoletid. Se notatet her

Flere links

Erfaringer med røgfri skoletid

Røgfri arbejdstid

Fakta og myter om snus

Unges rygevaner

6 gode grunde til at gøre skoletiden røgfri

Røgfri Fremtid - Faktaark om røgfri miljøer

Kontakt 

Skriv en mail til rogfriskoletid@cancer.dk eller ring til Maria Stage på tlf. 3525 7989 eller Camilla Freltoft Junge 3525 7699.