Gå til sygdomsliste

Røgfri skoletid på ungdomsuddannelser

Rygning er ofte en del af dagligdagen på ungdomsuddannelser, og mange elever begynder at ryge mere, end de gjorde, før de startede på uddannelsen. Sådan behøver det ikke være med røgfri skoletid.

Gevinster ved røgfri skoletid

Røgfri skoletid på ungdomsuddannelser
  • Det sociale fællesskab er i fokus i stedet for rygning, snus og damp
  • Elever lærer ikke at ryge, snuse og dampe på deres uddannelsessted
  • Elever, der ryger, snuser eller damper støttes i at reducere deres forbrug eller stoppe
  • Skolen får et sundere miljø
  • Skolen sender et signal om, at de går op i elevernes sundhed og trivsel
  • De ansatte er som rollemodeller med til at fremme elevernes sundhed

Anbefalinger

Når ungdomsuddannelser vil indføre røgfri skoletid, anbefaler vi, at skolerne arbejder med tre områder. 

1. Skolens regler og rammer

Indfør røgfri skoletid for både elever og ansatte, skab sociale og hyggelige rammer og gode aktiviteter i pauserne, som elever kan mødes om. 

2. Tilbyd elever og ansatte hjælp til at håndtere rygetrang i skoletiden

Langt de fleste kommuner tilbyder hjælp til rygestop. Derudover kan I få uddannet nogle af skolens ansatte til at hjælpe elever med at håndtere røgfri skoletid.
Læs mere om Kræftens Bekæmpelses kurser og gratis apps her på siden.

3. Oplysning om rygning og røgfri skoletid

Gør det synligt, at skolen er røgfri. For eksempel ved at afholde events på skolen, hænge plakater op eller inddrage emnet rygning i undervisningen.

Sådan indfører I røgfri skoletid

Hvordan indfører I røgfri skoletid

1. Træf beslutning om røgfri skoletid og udarbejd en ny rygepolitik

2. Forbered jer på indførslen af røgfri skoletid ved at tilbyde elever og ansatte hjælp til rygestop og informer ansatte og elever om de nye rygeregler. Nedsæt en mindre arbejdsgruppe, som har lyst til stå for implementeringen af de nye rygeregler og komme med forslag til nye pauseaktiviteter til eleverne

3. Indfør røgfri skoletid efter en ferie og afsæt løbende ressourcer til at håndhæve tiltaget

4. Gør opmærksom på de nye rygeregler ved at lave en mindre kampagne og henvis til tilbuddet om hjælp til rygestop

5. Vær vedholdende og hold fast i jeres beslutning. Gå i dialog med eleverne, hvis de bryder reglerne, og tag det løbende op på personalemøder

Kurser

Kræftens Bekæmpelse udbyder kurser, som giver skolens ansatte redskaber til at hjælpe elever med at håndtere en røgfri skoledag. Du kan læse mere og tilmelde dig kurset ”Korte samtaler med unge” her.  

Hvis du er interesseret i at blive uddannet rygestoprådgiver, kan du tilmelde dig kurser her.

Facilitering af møder

Hvis din skole ønsker hjælp til få skabt fælles fodslag blandt de ansatte, tilbyder Kræftens Bekæmpelse facilitering af et fællesmøde for alle ansatte. Læs mere her

Events og frivillige

Kræftens Bekæmpelse uddanner frivillige sundhedsformidlere, som kan afholde events om rygning (og alkohol) på ungdomsuddannelser. De frivillige kan bookes her.

Digital hjælp til rygestop

XHALE er en gratis app målrettet 16-25 årige. Appen hjælper dem, der vil stoppe med at ryge, og kan også være en hjælp til elever, der ikke ønsker at stoppe, men som skal håndtere en røgfri skoledag. Voksne kan få hjælp til rygestop i appen e-kvit. Læs mere her.

Hvilke uddannelser har røgfri skoletid? 

Mange ungdomsuddannelser er i proces med røgfri skoletid, og billedet ændrer sig derfor hurtigt. Fra medio august til medio november 2019 har Hjerteforeningen og Kræftens Bekæmpelse gennemført en systematisk kortlægning af rygeregler på de danske erhvervs- og gymnasiale uddannelser. Derudover opdaterer vi vores oversigt løbende og vil meget gerne kontaktes, hvis nye skoler indfører røgfri skoletid. 

Se hvilke erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser, der har røgfri skoletid eller har sat dato for røgfri skoletid. 
Liste
Danmarkskort

Læs mere

UNG19 - Sundhed og Trivsel på erhvervsuddannelser 2019

Steno Diabetes Center Copenhagen har spurgt unge på erhvervsuddannelser om sundhed og trivsel. Læs UNG19 EUD her.

UNG19 - Sundhed og Trivsel på gymnasiale uddannelser 2019

Statens Institut for Folkesundhed har undersøgt gymnasieelevers sundhed og trivsel. Læs undersøgelsen her.

Rapport "Røgfri skoletid på erhvervs- og gymnasiale uddannelser"
Hjerteforeningen og Kræftens Bekæmpelse har undersøgt rygeregler og lederes holdning til røgfri skoletid. Hent rapporten her.  

Inspiration fra Region Syddanmark
Kataloget indeholder konkrete forslag til, hvordan de forskellige faser
op til røgfri skoletid kan gennemføres. Se kataloget her.

Projekt Røgfri Erhvervsskoler
Hjerteforeningen, Steno Diabetes Center Copenhagen og Kræftens Bekæmpelse står bag projekt Røgfri Erhvervsskoler, som støtte erhvervsskoler i at indføre røgfri skoletid. Læs mere om projektet her. 

Rygning blandt unge i 20erne
Kræftens Bekæmpelse har undersøgt årsager til, at unge i 20’erne starter med at ryge eller er gået fra at ryge lejlighedsvist til dagligt.
Læs mere om undersøgelsen og hent rapporten her.

Røgfri skoletid i Danmark, Skandinavien og internationale erfaringer
Statens Institut for Folkesundhed står bag et notat som gennemgår litteraturen om erfaringer med røgfri skoletid. Se notatet her

Flere links

Erfaringer om røgfri skoletid

6 gode grunde til at gøre skoletiden røgfri

Røgfri arbejdstid

Fakta og myter om snus

Unges rygevaner

Røgfri Fremtid - Faktaark om røgfri miljøer

Kontakt 

Skriv en mail til rogfriskoletid@cancer.dk eller ring til Tenna Børsting Christiansen på tlf. 3525 7538, Maria Stage på tlf. 3525 7989 eller Camilla Freltoft Junge 3525 7699.

 

Røgfri skoletid på erhvervs- og gymnasiale uddannelser


Kommuner med røgfri arbejdstid

Få indblik i hvilke kommuner der har indført røgfri arbejdstid eller som er på vej til at indføre det.

Kort over kommuner med røgfri arbejdstid