Gå til sygdomsliste

  • Lovgivning

    Lovgivning

    Hvordan er tobakslovgivningen i Danmark? Og hvordan er den i andre lande?

Rygeloven

Rygeloven skal sikre beskyttelse mod tobaksrøg på arbejdspladser og i det offentlige rum. Få et indblik i loven og dens undtagelser.

Rygeloven

Anden tobakslovgivning

Udover rygeloven er der mange andre love og bekendtgørelser, der regulerer tobaksforbruget i Danmark. Få et overblik her:

Anden tobakslovgivning

Lov om e-cigaretter

I juni 2016 trådte en ny lov om regulering og salg af e-cigaretter i kraft. Med loven er der også kommet nye regler for anmeldelse og kontrol.

Lov om e-cigaretter

Lovgivning i andre lande

Få indblik i tobakslovgivningen i Australien, Norge, Finland, Irland, England mm. Hvilke land har indført neutrale cigaretpakker, forhøjede cigaretpriser, røgfri skoletid osv.

Lovgivning i andre lande

WHO's rammekonvention og EU's tobaksdirektiv

WHO's tobakskonvention og EU's tobaksdirektiv indeholder henstillinger og anbefalinger i forhold til at begrænse rygning og mindske udsættelsen for tobaksrøg.

WHO's rammekonvention og EU's tobaksdirektiv