Gå til sygdomsliste

  • Lovgivning

    Lovgivning

    Hvordan er tobakslovgivningen i Danmark? Og hvordan er den i andre lande?

Rygeloven

Rygeloven sikrer beskyttelse mod tobaksrøg på skoler, arbejdspladser og i det offentlige rum. Få indblik i loven og dens undtagelser.

Rygeloven

Handleplan mod unges rygning

For at forebygge rygning har Folketinget vedtaget en handleplan mod børn og unges rygning. Handleplanen er udmøntet i en række lovtiltag.

Handleplan mod unges rygning

Lov om e-cigaretter

Lov om e-cigaretter blev vedtaget i 2016. I december 2020 blev der vedtaget yderligere lovgivning for at begrænse brugen blandt især børn og unge.

Lov om e-cigaretter

Rygepolitik i andre lande

Hvilke lande har indført høje priser på tobak, neutrale cigaretpakker og skjult cigaretterne under disken? Få indblik i rygepolitikken i bl.a. Australien, Norge, Finland, Frankrig og England. 

Rygepolitik i andre lande

WHO's rammekonvention og EU's tobaksdirektiv

WHO's tobakskonvention og EU's tobaksdirektiv indeholder henstillinger og anbefalinger i forhold til at begrænse rygning og mindske udsættelsen for tobaksrøg.

WHO's rammekonvention og EU's tobaksdirektiv