Gå til sygdomsliste

WHO's rammekonvention og EU's tobaksdirektiv

WHO's rammekonvention om tobakskontrol (FCTC) og EU's tobaksvaredirektiv indeholder henstillinger, lovgivning og anbefalinger i forhold til at beskytte mod tobak og tobaksrøg.

WHO's rammekonvention om tobak

Danmark har tilsluttet sig WHO's rammekonvention om tobakskontrol (FCTC) og dermed forpligtet sig til at overholde dens bestemmelser. Dvs. at Danmark sikrer beskyttelse mod tobaksindustriens interesser, hjælper til rygestop og beskytter borgere mod at blive udsat for tobaksrøg.

Konventionen er en international og juridisk bindende aftale, som 180 lande indtil nu har skrevet under på. Læs mere:

Guidelines for implementation of WHO framework convention on tobacco control (2013)

WHO rammekonvention om tobakskontrol (Bekendtgørelse 2003)

WHO's rammekonvention og EU's tobaksdirektiv

Fem anbefalinger til tobaksforebyggelse i Danmark

Der er foretaget en analyse af, i hvilket omfang Danmark lever op til WHO's rammekonvention om tobak. Analysen munder ud i fem centrale anbefalinger til, hvordan Danmark kan komme nærmere målet om en røgfri fremtid.

De fem anbefalinger:

  1. Vedtag en national handleplan for tobaksforebyggelse
  2. Højere priser på tobak
  3. Neutrale tobakspakker og tobak under disken
  4. Tilstrækkelig beskyttelse mod tobaksrøg
  5. Tobaksindustrien skal ikke have mulighed for at påvirke sundhedspolitik

Bag analysen/rapporten står Kræftens Bekæmpelse og TrygFondens partnerskab Røgfri Fremtid i samarbejde med WHO Europe og det europæiske netværk for tobaksforebyggelse, ENSP.

Rapporten kan downloades her.

EU's tobaksdirektiv

Tobaksvaredirektivet trådte i kraft i maj 2014 og fik virkning i medlemslandene den 20. maj 2016. Direktivet fastlægger regler for fremstilling, præsentation og salg af tobak og tobaksrelaterede produkter. Direktivet omfatter  bl.a. cigaretter, pibetobak, cigarer, snus, og e-cigaretter. Læs mere:

Europa-parlamentets tobaksdirektiv (2014)

Rådet for den Europæiske Union: Henstilling om røgfri miljøer (2009)

WHO's og EU's anbefalinger

Foto: Colourbox

 

Røgfri Fremtid

- Jeg synes ikke, at 40 børn og unge skal begynde at ryge hver dag. Hvorfor gør I ikke noget?

Se filmen
Læs mere på røgfrifremtid.dk


Røgfri arbejdstid

Overvejer I at indføre røgfri arbejdstid på din arbejdsplads? Få inspiration og gode råd til at sikre en god proces.

Pjece om røgfri arbejdstid


Kommuner med røgfri arbejdstid

Få indblik i hvilke kommuner der har indført røgfri arbejdstid eller som er på vej til at indføre det.

Kort over kommuner med røgfri arbejdstid