Gå til sygdomsliste

Kræftbehandling kan påvirke evnen til at få børn hos drenge og mænd

Nogle kræftbehandlinger kan påvirke testiklernes funktion og derfor nedsætte mænds frugtbarhed. Alt efter typen af kemoterapi og dosisstørrelsen kan kemoterapi påvirke evnen til at få børn. Nogle behandlinger påvirker evnen til at få børn midlertidigt. I andre tilfælde får man ikke evnen til at få børn tilbage igen.

Hvis du vil have muligheden for at få børn efter behandlingen, er det vigtigt, at du taler med din læge om risikoen for at blive steril af kræftbehandlingen, inden behandlingen starter. Tag gerne din eventuelle partner med til samtalen.

Inden behandlingen starter, er det en god idé at tale med din læge om:
 • Vil behandlingen påvirke min evne til at få børn?
 • Er påvirkningen eventuel varig?
 • Kan jeg vælge en behandling, der ikke nedsætter min evne til at få børn?
 • Kan jeg bevare muligheden for at få børn ved deponering af sæd?
 • Hvordan bliver min partner gravid efter sæddeponering?
 • Er det nødvendigt, at jeg under min kræftbehandling beskytter mig mod at få børn?
 • Hvilken form for prævention vil du anbefale min partner og mig under og efter behandlingen?
 • Hvor lang tid bør der gå efter afsluttet behandling, før jeg kan forsøge at gøre en kvinde gravid?
 • Hvor kan jeg få mere information om mine muligheder og rettigheder?

Kræftbehandling kan påvirke evnen til at blive far på flere måder:

 • Efter fjernelse af begge testikler kan man ikke få børn
 • Kemoterapi kan medføre, at man bliver midlertidig eller varig steril
 • Strålebehandling i nærheden af kønsorganerne kan medføre, at man bliver midlertidig eller varig sterilitet
 • Antihormonbehandling medfører, at testiklernes funktion helt eller delvist ophører, og man har man som regel vanskeligt ved at få børn. Ens evne til at få børn kan dog komme igen efter endt behandling.

Operation hvor testikler, lymfeknuder i underlivet eller prostata fjernes

Hvis man kun får fjernet den ene testikel, kan man som regel stadig få børn, da den anden testikel vil blive ved med at fungere. Når begge testikler er fjernet, bliver man varigt steril og kan ikke længere få børn.

Hvis man har tyktarms- eller testikelkræft og i forbindelse med operation får fjernet lymfeknuder i underlivet, kan det nedsætte ens evne til at få børn. Operationen kan beskadige nerver, så sæden ved udløsning løber ind i blæren i stedet for at komme ud af penis. Man vil derfor ikke kunne få normal sædafgang, men kan stadig få rejsning og orgasme. Man kan blive hjulpet til at blive far ved, at sædceller enten isoleres fra urinen eller ved at sædceller hentes direkte fra testiklerne ved en lille operation (TESE, Testicular Sperm Extraction).

Hvis man har prostata- eller blærekræft kan det være nødvendigt at få fjernet prostata og sædblærerne, som sidder ovenover prostata bag blæren. Det nedsætter ikke produktionen af sædceller, men man kan ikke få normal sædafgang. Man kan blive hjulpet ved, at sædceller hentes direkte fra testiklerne ved en lille operation (TESE).

Kemoterapi

Nogle typer kemoterapi kan nedsætte evnen til at få børn. Det skyldes, at kemoterapi – ud over at ramme de syge celler – også kan påvirke antallet og kvaliteten af sædcellerne. Dermed kan ens evne til at få børn blive nedsat enten midlertidigt eller varigt. Hvis evnen nedsættes varigt, bliver man steril, og kan ikke længere få børn.

Hos mange mænd er det kun en midlertidig påvirkning, og de får normal sædkvalitet igen efter at have afsluttet kemoterapi. Det kan dog tage op til et par år.

Selvom ens sædkvalitet er nedsat, så man ikke kan få børn undfanget på naturlig vis, kan man stadig få rejsning og orgasme. En del mænd med nedsat sædkvalitet kan alligevel blive fædre med hjælp fra avanceret fertilitetsbehandling.

Tal med din læge, hvis du vil have kontrolleret din sædkvalitet, når din behandling er overstået.

Kræftoverlevere får sunde børn

Mange, som er blevet behandlet for kræft i barndommen eller ungdommen, frygter, at deres børn også vil få sygdommen. Men flere undersøgelser har vist, at børn af forældre, som er behandlet for kræft, ikke har øget risiko for selv at få kræft, med mindre der er tale om familier med stærkt arvelige kræftsygdomme

Risikoen for at blive varigt steril efter kemoterapi øges:

 • Ved større dosis kemoterapi
 • Hvis man får flere former for kemoterapi samtidig

Ved knoglemarvstransplantation og stamcelletransplantation er dosis af kemoterapien så høj, at man med meget stor sandsynlighed bliver permanent steril.

Flere typer kemoterapi kan påvirke fertiliteten, men især såkaldte alkylerende stoffer kan nedsætte evnen til at få børn

Alkylerende stoffer anvendes især til behandling af følgende kræftsygdomme:

Kræftsygdom Stoffets navn
Blodsygdomme (kaldet hæmatologiske sygdomme) som f.eks. leukæmi, lymfeknudekræft og myelomatose (knoglemarvskræft) acarbazine mide, bendamustin, busulfan, chlorambucil, acarbazine, lomustin og melphalan
Brystkræft og i sjældne tilfælde ved leukæmi, lymfeknudekræft og myelomatose cyclophosphamid
Sarkomer ifosfamid
Lungekræft, hoved-halskræft, kræft i mavetarmkanalen, kræft i urinvejene og testikelkræft platiner
Hjernetumorer temozolomid

Læs mere på medicin.dk:

Om alkylerende midler

Brug prævention, mens du er i behandling med kemoterapi

Du bør ikke blive far, mens du får kemoterapi, da behandlingen kan skade fosteret.

Lægerne ved ikke meget om, hvordan kemoterapi påvirker ens partner, hvis man har seksuelt samvær under eller efter behandling. For en sikkerheds skyld anbefales det, at man bruger kondom, under behandlingsforløbet og de første dage efter den sidste kemoterapibehandling, da kroppen i det tidsrum udskiller affaldsstoffer fra medicinen igennem alle former for kropsvæsker, f.eks. sæd.

Kræftbehandling kan påvirke evnen til at få børn hos drenge og mænd

Inden behandlingen for kræft starter, er det vigtigt, at du taler med din læge om risikoen for infertilitet.

Strålebehandling i bækkenområdet

Strålebehandling i bækkenområdet ved prostata-, endetarms-, blære- eller analkræft kan beskadige ens evne til at få børn. Hvis man skal have strålebehandling af underlivet, vil lægen forsøge at afskærme ens testikler, så de ikke bliver bestrålet. Dog kan det ikke helt udelukkes, at ens evne til at få børn nedsættes ved strålebehandling i nærheden af testiklerne.

Spørg den læge, der behandler dig, om der er risiko for at blive ufrivilligt barnløs ved din strålebehandling.

Risikoen for at blive steril ved strålebehandling stiger:

 • Jo højere stråledosis man bliver behandlet med
 • Hvis man får kemoterapi samtidig

Strålebehandling direkte på testiklerne anvendes sjældent, men medfører som regel, at man bliver varigt steril. Ved knoglemarvstransplantation, hvor hele kroppen bliver bestrålet, bliver man med meget stor sandsynlighed steril.

Ingen sundhedsrisiko ved samvær under strålebehandling

Hverken mens du er i strålebehandling eller efter, udsætter du din partner for radioaktiv stråling under samleje eller under anden form for samvær.

Andre typer medicinsk kræftbehandling

Andre typer medicinsk kræftbehandling, f.eks. antistofbehandling, kan have indflydelse på sædkvaliteten, men området er dårligt belyst. Tal med din læge.

Testosteronmangel efter behandling for kræft

Mænd kan få hedeture efter at have fået:

 • Fjernet testiklerne som behandling af prostatakræft eller testikelkræft (i begge testikler)
 • Indsprøjtning af hypofysehormon (medicinsk kastration) som behandling af prostatakræft
 • Antihormonbehandling med tamoxifen for fremskreden brystkræft

Hedeturene skyldes, at man producerer mindre mandligt kønshormon end normalt.

Læs mere om medicinens virkning og bivirkninger:

Tamoxifen

Antihormonbehandling, biologisk behandling og bisfosfonat ved kræft

Antihormonbehandling, biologisk behandling og behandling med bisfosfonat giver som regel kun midlertidigt nedsat evne til at få børn.

Det anbefales generelt at undgå at blive far, mens man er i behandling for kræft, da fosteret muligvis kan tage skade af behandlingen. Lægerne kender ikke konsekvensen af at blive far, mens man er i disse typer behandling.

Antihormonbehandling anvendes ved fremskreden prostatakræft. Bisfosfonat anvendes mod knogleskørhed. Biologisk behandling anvendes som kræftbehandling i flere sammenhænge.

Muligheder for at få børn efter kræft

Hvis mænd og drenge skal i behandling for kræft og gerne vil have muligheden for at få børn efter behandlingen, kan de få nedfrosset sædprøver i en sædbank, inden behandlingen går i gang. Hvis man ikke har sæd i sædbanken og ingen sædceller i sædvæsken efter endt kræftbehandling, kan operation på testiklerne overvejes for at søge efter sædceller i dem. Læs mere:

Mænds muligheder for at få børn efter kræft

Hvornår kan jeg prøve på at få børn efter kræftbehandling?

Læs også:

Rettigheder ved fertilitetsbehandling i forbindelse med kræft

 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning


Opret en profil på cancerforum og mød andre patienter og pårørende, som du kan dele tanker og erfaringer med.