Gå til sygdomsliste

Komplet fysioterapeutisk lymfødembehandling

Komplet lymfødembehandling består af bandagering for at mindske ødemet mest muligt. Behandlingen udføres af specialuddannede lymfødemterapeuter og vil indebære hudpleje, massage, kompression og øvelser. Læs om behandlingen, kontrol og dine rettigheder her.

I første fase kan du få udført manuel lymfedrænage dagligt i den hensigt at hjælpe lymfen væk fra vævet. Massagen starter ved halsen, hvor de store lymfegange munder ud i venesystemet. Derefter behandles krop og arme og ben. Effekten af massage diskuteres dog, da man mener, at effekten er minimal. 

Ved hver behandling får du anlagt en kompressionsforbinding (bandagering). Desuden får du behandlet eventuelle hudsygdomme som rifter eller svamp, da betændelse kan beskadige lymfekarrene yderligere.

Jo hurtigere du kommer i gang med at blive behandlet, desto større er muligheden for et godt resultat

Derfor er det vigtigt at reagere på tidlige tegn på lymfødem.

Hvis du kommer i behandling allerede i stadium 1, er der ofte mulighed for at mindske lymfødemet til stadium 0.

Hvis lymfødemet er i stadium 1-2, vil det normalt tage 2-3 ugers behandling (5 dage om ugen), førend lymfødemet er reduceret som meget som muligt. Det kan dog godt tage flere måneder, hvis behandlingen først starter i et senere stadium.

Efter man har fået taget mål  til kompressionsstrømper, er det vigtigt at behandlingen fortsætter, indtil strømperne er udleveret, da der ellers er stor risiko for, at det bliver svært at tage strømperne på, fordi armen/benet har nået at hæve igen i ventetiden. Læs mere om kompressionsstrømper her: 

Kompressionsbehandling

Vedligeholdelse

Når lymfødemet er reduceret maksimalt, er det vigtigt at bevare resultatet. Vedligeholdelsesbehandling er at anvende kompressionsstrømpe. Brug af kompressionsstrømpe er efter den indledende behandling det vigtigste led i al form for lymfødembehandling. Man får størst effekt ved at anvende strømpen hele døgnet.

Derfor bør du det første år gå til kontrol hver anden til hver tredje måned for at få kontrolleret, hvornår hævelsen begynder at komme tilbage. Hvis hævelsen tiltager, bør du have lavet nye kompressionsstrømper efter mål.

Ved kontrolbesøgene får du målt arm-/benvolumen for at finde ud af, om der er hævelse. Desuden får du kontrolleret, hvor meget du kan bevæge den hævede kropsdel.

Undersøgelse for lymfødem

Efter at være fulgt et år vil det vise sig, hvor mange strømper du har brug for for at undgå, at hævelsen kommer igen. Hvis du hæver op igen, skyldes det som regel, at du ikke har haft strømpen på døgnet rundt, eller at strømperne er slidte og derfor ikke virker effektivt mere. I så fald er du blevet udstyret med for få strømper.

Levetiden for en strømpe varierer mellem 3 og 6 måneder, forudsat at man har to strømper at skifte mellem. Man må have to strømper, så man man har én ren strømpe hver dag. Det anbefales i første omgang kun at bestille én strømpe til at vurdere pasform og for at kunne foretage mulige rettelser. Og med den viden derefter bestille den anden strømpe.

Til et armlymfødem bør man minimum have er to nye strømper hver 6. måned. Hvis der er behov for handsker, kan 2-3 handsker hver 6. måned være nødvendigt, da de slides hurtigere.

Til ben kan det være nødvendigt at bestille strømper hver 3-6 måneder afhængigt af ens aktivitetsniveau. Meget aktive personer og børn kan have brug for op til 6 strømper hvert halve år. Yderligere strømper kan være nødvendigt i starten af behandlingen.

Regelmæssig kontrol er vigtigt –især i begyndelsen

Det er vigtigt at gå til regelmæssig kontrol det første år for at få afgjort, hvor mange strømper man har brug for.

Man skal ikke vente med at henvende sig til armen/benet er hævet igen. 

Ved etårs-kontrollen kan man få ordineret nye kompressionsstrømper for et halvt år. Hvis det går godt, kan man få ordineret strømper til de næste seks måneder. Ved toårs-kontrollen kan man så få ordineret alle strømperne til et år og derefter blot komme til kontrol én gang årligt.

Hvis man går til kontrol og anvender kompressionsstrømperne som ovenfor, får man sjældent behov for at blive bandageret igen. Hvis det bliver nødvendigt, er det som regel, fordi man har for få eller for slidte kompressionsstrømper.

Dårlige kompressionsstrømper kan medføre, at volumen af armen/benet varierer op og ned, hvilket bør undgås, da behandling med bandagering kan betyde, at man skal sygemeldes i en periode, da bandageringen gør, at man ikke kan gå på arbejde.

Det er derfor vigtigt, at du holder dig forsynet med et tilstrækkeligt antal kompressionsstrømper.

Dine rettigheder:

Primærbehandling på sygehuset

Får du lymfødem i forbindelse med en kræftoperation, vil du som hovedregel blive tilbudt primær lymfødembehandling på et sygehus i den region, hvor du bor. Regionerne har selv oprettet lymfødemklinikker på sygehusene eller indgået en aftale med privatklinikker. I Region Hovedstaden er det aftalt, at behandling af kræftrelateret lymfødem primært skal foregå via lymfeterapeuterne på Rigshospitalet, Herlev-Gentofte, Hillerød og Hvidovre Hospital. Du kan blive henvist til Bispebjerg Hospitals Videnscenter for Lymfødem, hvis der herefter er brug for en ny vurdering.

På Videnscenter for lymfødem kan patienter med vanskelige tilfælde af lymfødem fra andre regioner blive udredt, behandlet og få vurdering af, hvad der er opnåeligt.

Vedligeholdelsesbehandling på sygehus eller i privatklinik

De fleste har efter afslutning af den primære lymfødembehandling behov for at gå til kontrol og få vedligeholdelsesbehandlinger.

Det er forskelligt fra region til region, om man tilbyder vedligeholdelsesbehandlingen gratis på sygehuset eller henviser til en privatpraktiserende lymfødemfysioterapeut, hvor man selv skal betale for behandlingen.

Ved senere behov for vedligeholdelsesbehandling

Hvis behovet først dukker op efter, at man har afsluttet den primære behandling på sygehuset, er det en god idé at bede egen læge om en henvisning til sygehuset for at få konstateret, hvilken behandling der er behov for.

Frit sygehusvalg

Har du fået konstateret, at du har behov for behandling, og bor du i en region, som ikke tilbyder sine borgere primær- eller vedligeholdelsesbehandling, kan du bede din læge om en henvisning via reglerne om det frie sygehusvalg til et sygehus i en anden region, hvor man tilbyder behandlingen til sine borgere.

Kompressionsstrømper bevilliges af kommunen

Lymfødem er en varig tilstand, og man har derfor ret til at få udleveret kompressionsstrømper og andre hjælpemidler gratis af sin kommune.

Her kan du få behandling

Fysioterapeuternes Faggruppe for Lymfødembehandling har på deres hjemmeside en liste over, hvilke fysioterapeuter der tilbyder behandling af lymfødem:

Find fysioterapeut med speciale i lymfødem

Her kan du få hjælp eller møde andre i samme situation

Patientforeninger:

DALYFO – Dansk Lymfødem Forening

KIU – Kvinder med Kræft i Underlivet

DBO – Dansk Brystkræft Organisation

Ring til kræftlinjen på 80 30 10 30

Kræftlinjen kan rådgive dig yderligere i forbindelse med lymfødem og andre problemer.

Kræftlinjen 80 30 10 30

Kontakt nærmeste kræftrådgivning

Du kan også kontakte en kræftrådgivning i nærheden af, hvor du bor. Kræftrådgivningerne kan give personlig rådgivning samt psykisk og social støtte.

Find nærmeste kræftrådgivning 

Mød andre online – Cancerforum.dk:

Cancerforum er et online forum for kræftpatienter og pårørende, som har lyst til at dele viden med andre i samme situation.

Cancerforum.dk

Læs alt om lymfødem:

Lymfødem - forsiden

 

Om kræftsygdomme

Om kræftsygdomme

Viden om symptomer, undersøgelse og behandling af kræftsygdomme.

Kræftsygdomme


Livet med kræft

Om psykiske reaktioner, familie, seksualitet og arbejde.

Hvis du har kræft


Del dine erfaringer om lymfødem med andre i samme situation som dig.


Rådgivning

To kvinder taler sammen i rådgivning

Ring til Kræftlinjen, skriv til Brevkassen eller find den nærmeste kræftrådgivning.

Vores rådgivningstilbud


Alternativ behandling og naturlægemidler

Om alternativ behandling

At gøre noget aktivt for sig selv kan give håb og styrke, hvis du har kræft.

Alternativ behandling


Til kræftpatienter, der ryger

Hjælp til rygestop

Hæfte og pjece til rygere, der har fået kræft

Hjælp til rygestop