Gå til sygdomsliste

Spørgsmål og svar om corona

Som kræftpatient kan du blive bekymret over udbruddet af COVID-19, som udvikler sig hver dag. Hos Kræftens Bekæmpelse er vi løbende i kontakt med sundhedsmyndighederne, og vi følger situationen tæt.

Her kan du få svar på ofte stillede spørgsmål:
 • JEG ER KRÆFTPATIENT:
 • Kan jeg bryde min isolation og deltage i genåbningen af samfundet, når jeg endnu ikke er vaccineret?

  Mange sårbare kræftpatienter med øget risiko for et alvorligt forløb med COVID-19 har valgt at selvisolere sig, indtil de har fået corona-vaccinationen.


  Sundhedsstyrelsen har i forbindelse med den gradvise genåbning af samfundet meldt ud, at yngre, sårbare patienter under 65 år, som endnu ikke er blevet vaccineret mod COVID-19, ikke længere behøver at selvisolere sig, men at de kan deltage i genåbningen af samfundet, hvis de følger de gældende forholdsregler.


  Sundhedsstyrelsen forklarer denne nye udmelding med, at alder er den væsentligste risikofaktor for et alvorligt forløb med COVID-19, og at det derfor ikke er nødvendigt at isolere sig som yngre, sårbar patient, hvis man følger de gældende forholdsregler.


  For den enkelte kan det være en svær beslutning, om man skal følge Sundhedsstyrelsens opfordring. For nogle patienter kan det være forsvarligt at bevæge sig mere ud i samfundet, mens det for andre patienter ikke er hensigtsmæssigt på grund af et svækket immunforsvar. Hvis du er i tvivl, anbefaler vi, at du taler med din behandlende læge eller din praktiserende læge.

 • Kan jeg få den kommende COVID-19-vaccine?

  I løbet af 2021 er det målet, at hele Danmarks befolkning har fået tilbudt gratis vaccine mod COVID-19.

  Uddelingen af vacciner sker efter alder, og man vil få besked automatisk via e-Boks, når det bliver ens tur.

  Du kan læse mere om vaccinen her på cancer.dk:

  Vaccination mod COVID-19

 • Hvilke kræftpatienter har øget risiko ved smitte med COVID-19?

  Ifølge Sundhedsstyrelsen vurderes nedenstående kræftsygdomme og -tilstande at kunne medføre øget risiko for et alvorligt forløb ved smitte med COVID-19:

  • Metastatisk kræft uanset kræfttype – dvs. kræft, der har spredt sig
  • Igangværende kræftbehandling og hvis man har fået kræftbehandling inden for det seneste år - herunder stråleterapi, kemoterapi og immunhæmmende behandling
  • Kræftsygdomme som kan hæmme immunforsvaret, f.eks. hæmatologiske kræftsygdomme


  Risikoen afhænger af ens generelle helbred

  Risikoen for et alvorligt forløb ved smitte med COVID-19 afhænger af ens overordnede helbredstilstand, og hvis man lider af andre sygdomme og tilstande, der påvirker immunforsvaret og derfor medfører en øget risiko.


  Er du i tvivl, er det derfor en god idé at få en individuel vurdering hos den behandlende læge på hospitalet eller din egen læge.


  Her kan du læse Sundhedsstyrelsens information om, hvem der har øget risiko:


  Personer i øget risiko


  Pjece fra Sundhedsstyrelsens med gode råd til dig, der er i øget risiko:


  Pjece: "Gode råd til dig der er i øget risiko"

 • Jeg har øget risiko - hvornår skal jeg bruge mundbind?

  Myndighederne anbefaler, at man – uanset om man har øget risiko eller ej – bruger mundbind alle steder, hvor offentligheden har adgang, blandt andet her:

  • Kollektiv transport
  • Restauranter
  • Indkøbscenter, forretninger
  • Hos lægen, på apoteket og på hospitaler (medmindre du er indlagt)


  Sundhedspersonalet skal bruge mundbind, når de undersøger eller behandler dig.


  Hvis du har øget risiko, er det en god ide at bruge mundbind alle steder, hvor du ikke kan holde 2 meters afstand til andre, der ikke tilhører din husstand.


  Mundbind er altid et supplement til de øvrige retningslinjer om afstand og hygiejne.


  Du kan læse sundhedsmyndighedernes information om mundbind her:


  Brug af mundbind og visir

 • Hvilke vaccinationer kan jeg få?

  Gratis vaccination mod influenza

  Influenza er en virusinfektion, som rammer luftvejene. Særligt ældre og personer med kroniske sygdomme er i højere risiko for et alvorligt sygdomsforløb.


  Hvis du er kræftpatient, eller hvis du er pårørende til en kræftpatient, der har nedsat immunforsvar og tilhører den særlige risikogruppe, så tal med din læge om muligheden for at blive vaccineret mod influenza. Man kan få vaccinen både hos lægen og på apoteket.


  Gratis vaccination mod pneumokokker

  Pneumokokker er en gruppe bakterier, der i visse tilfælde kan give alvorlig sygdom. For at beskytte særligt sårbare borgere, er vaccinationen mod pneumokokker nu gratis for alle, der er fyldt 65 år eller derover, børn med udvalgte kroniske sygdomme og andre borgere, som er i særlig risiko.


  Du kan bestille tid til vaccinationen hos egen læge. 
  Læs mere om vaccination mod pneumokokker her:


  Pneumokokvaccination


  Læs om vaccination mod COVID-19 her:

  Vaccination mod COVID-19

 • Jeg har øget risiko – hvordan skal jeg forholde mig?

  Sociale relationer er vigtige, men følg forholdsreglerne

  Sociale relationer som familie, venner, kollegaer og naboer har stor betydning for vores mentale sundhed og livskvalitet. Lige nu anbefaler myndighederne, at alle ser de samme få mennesker og arbejder hjemme så  meget som muligt.


  Vær særlig opmærksom på følgende:

  • Overhold i særlig grad Sundhedsstyrelsens fem generelle råd og bed andre tage hensyn.
  • Udover at bruge mundbind i offentlig transport og i butikker - så brug mundbind, når det ikke er muligt at holde 2 meters afstand til andre personer i det offentlige rum
  • Hvis du går på arbejde, så overvej, om der skal laves ændringer på din arbejdsplads.  Passede du særligt på før corona?

  Hvis du allerede før coronapandemien passede særligt på i din hverdag for at undgå at blive smittet med andre sygdomme, skal du stadig gøre det.


  Tal med din læge, hvis du er er tvivl om, hvordan du skal forholde dig.


  Læs sundhedsstyrelsens anbefalinger til personer i den særlige risikogruppe:


  Håndtering af COVID-19: Anbefalinger til personer i øget risiko


  De fleste som har øget risiko, kan godt gå på arbejde

  Det er myndighedernes vurdering, at langt de fleste med øget risiko kan gå på arbejde som de plejer, så længe Sundhedsstyrelsens råd til forebyggelse af smitte overholdes. Du behøver derfor som udgangspunkt ikke at blive flyttet til anden funktion eller arbejde hjemmefra.


  Nogle kan have behov for særlige foranstaltninger på arbejder, for eksempel mulighed for at holde 2 meters afstand til kollegaer/klienter/kunder/borgere. Du skal derfor tale med din arbejdsgiver og din behandlende læge på sygehuset eller praktiserende læge, så I kan vurdere, hvad der er brug for. 


  Har du øget risiko, skal du dog ikke udsættes for oplagt smitterisiko - det vil sige, at du ikke skal have kontakt med patienter eller borgere, der er mistænkt for at have eller har corona. I sådanne tilfælde bør du flyttes til andre opgaver/funktioner.


  Din arbejdsgiver har ansvar for arbejdsmiljøet og dermed også, at det er sikkert at gå på arbejde i forhold til smitterisiko. Hvis din arbejdsplads ikke kan indrettes, så afstand og hygiejne er sikret – eller du ikke kan arbejde hjemme, så kan det komme på tale med en fraværsmelding med mulighed for løn eller sygedagpenge.


  For at mindske smittespredning i samfundet kan myndighederne i perioder anbefale alle danskere at arbejde hjemmefra, så vidt muligt. Dette gælder naturligvis også risikogrupperne.


  Tal med dit barn om corona

  Corona kan give anledning til mange spørgsmål, tanker og måske bekymringer hos dit barn. Læs her, hvordan du som kræftpatient kan tale med dit barn om coronasituationen:


  Seks råd til, hvordan du kan tale med dit barn om corona


  Har du brug for rådgivning?

  Du er velkommen til at kontakte Kræftlinjen på 8030 1030, hvis du har brug for at tale om din situation.

 • Hvem kan blive testet for coronavirus?

  Alle, der har milde symptomer, kan nu selv booke testtid uden henvisning fra lægen. Det gør man ved at logge ind med sin Nem-Id på www.coronaprover.dk.


  Testen foretages i de hvide telte, som Testcenter Danmark har sat op i forskellige byder landet over.


  Selvom det er muligt at bestille tid til test uden at få en henvisning, er der stadig situationer, hvor man altid bør kontakte lægen, oplyser Sundhedsstyrelsen:

  • Hvis du har symptomer på COVID-19, og føler dig så syg, at du gerne vil tale med en læge
  • Hvis du er bekymret eller i tvivl
  • Hvis det drejer sig om et barn under 2 år


  Læs Sundhedsstyrelsens pressemeddelelse 21.10.20:


  Nu kan borgere med milde symptomer booke testtid for COVID-19 uden lægehenvisning

 • Kan jeg få løn eller sygedagpenge, hvis jeg ikke kan arbejde pga. COVID-19?

  Regeringen og Folketingets partier har indgået en aftale, der sikrer sygedagpenge til lønmodtagere, som har øget risiko for langstrakt og alvorligt sygdomsforløb ved smitte med COVID-19 og derfor ikke kan komme på arbejde. 


  Du kan blive hjemme og samtidigt få løn eller sygedagpenge, hvis:

  • du i dit arbejde har tæt kontakt med eller deltager i pleje, omsorg eller behandling af borgere/patienter, som er bekræftet eller mistænkt for at have COVID-19
  • OG du ikke har mulighed for at arbejde hjemmefra eller blive omplaceret.


  Det gælder personer med følgende sygdom eller tilstand:

  • Metastatisk kræft uanset kræfttype – dvs. kræft, der har spredt sig

  • Igangværende kræftbehandling og hvis man har fået kræftbehandling inden for det seneste år - herunder stråleterapi, kemoterapi og immunhæmmende behandling

  • Kræftsygdomme som kan hæmme immunforsvaret, f.eks. myelomatose


  Risikoen afhænger af ens generelle helbred

  Hvorvidt du har i øget risikoen for et alvorligt forløb ved smitte med COVID-19 afhænger af din overordnede helbredstilstand, og hvis du lider af andre sygdomme og tilstande, der påvirker immunforsvaret.


  Det er din behandlende læge på hospitalet eller din egen læge, der skal foretage vurderingen.


  Hvis din læge vurderer, at du ikke kan gå sikkert på arbejde, fordi du udsættes for smitte, og din arbejdsgiver vurderer, at der ikke er mulighed for at arbejde hjemmefra eller blive omplacereret, så har du mulighed for at modtage løn eller sygedagpenge i fraværsperioden. 


  Ordningen gælder også for pårørende, som ikke har mulighed for at arbejde under sikre omstændigheder. 


  Ordningen er blevet forlænget og gælder pt. frem til 31. marts 2021. Du kan læse mere om ordningen her: 


  Vejledning om midlertidig ret til sygedagpenge

 • Jeg er færdigbehandlet kræftpatient - har jeg øget risiko?

  Ifølge Sundhedsstyrelsen vurderes det at kunne give øget risiko for et alvorligt forløb ved smitte med COVID-19, hvis man har været i behandling for kræft inden for det seneste år - herunder stråleterapi, kemoterapi og immunhæmmende behandling.


  Risikoen afhænger af ens generelle helbred

  Risikoen for et alvorligt forløb ved smitte med COVID-19 afhænger af ens helbred generelt, og hvis man lider af andre sygdomme eller tilstande, som påvirker immunforsvaret.


  Er du i tvivl?

  Hvis du er i tvivl, om du har øget risiko - f.eks. hvis din lungefunktion er påvirket, eller du har andre helbredsproblemer som følge af kræftbehandlingen - så er det en god idé at få en individuel vurdering hos din egen læge eller på hospitalet.


  Læs information fra Sundhedsstyrelsen her:


  Personer i øget risiko


  Pjece: "Gode råd til dig der er i øget risiko"

 • Hvor farligt er det for kræftpatienter at få corona?

  Immunhæmmende kræftbehandling (kemoterapi, højdosis steroid, biologiske lægemidler) kan nedsætte immunforsvaret hos kræftpatienter. Der kan også være nedsat immunforsvar i tiden efter behandlingen. Derfor kan nogle kræftpatienter være sårbare i forhold til coronasmitte.


  Hvis en kræftpatient med øget risiko bliver syg af corona, kan der være større risiko for et mere alvorligt sygdomsforløb. 


  Kræftbehandling kan også påvirke kroppens funktioner i øvrigt – f.eks. lunger og hjerte, og du kan som kræftpatient også have andre sygdomme. Og det kan have betydning for forløbet, hvis du bliver smittet.

  Hvis du er i tvivl så kontakt den afdeling, hvor du bliver behandlet. 


  Læs mere om hvem, der har øget risiko under spørgsmålet "Hvilke kræftpatienter har øget risiko for at udvikle et alvorligt sygdomsforløb ved COVID-19?"


  Hold dig orienteret her:

  coronasmitte.dk - regler 

  Læs om kemoterapi og immunforsvar her


  Hvornår skal jeg være særligt opmærksom?


  Ring til din læge, hvis du oplever:

  • Nyopstået hoste
  • Feber
  • Vejrtrækningsbesvær
  • Sygdom over flere dage
  • At du ikke får det bedre
  • At symptomerne forværres


  Ring, før du tager til lægen

  Da du kan smitte andre, er det vigtigt, at du ikke møder op i venteværelset, men ringer først.


  Sundhedsstyrelsen har skrevet en pjece med gode råd til dig, der er i øget risiko. Du kan læse den her:


  Pjece: "Gode råd til dig der er i øget risiko"

 • Må jeg tage min pårørende med til samtaler på hospitalet?

  Du må i udgangspunktet gerne tage pårørende til undersøgelser, samtaler, behandlinger (også ambulante), og du kan få besøg, hvis du er indlagt.


  Det er vigtigt, at du og dine pårørende overholder myndighedernes anbefalinger om hygiejne og afstand, når I er på hospitalet, så der passes bedst muligt på de sårbare, indlagte patienter.


  Husk at bære mundbind.


  Midlertidige restriktioner

  Hvis der skulle opstå en særlig situation på hospitalet, hvor det handler om at inddæmme eventuel smittespredning, kan ledelsen på hospitalet beslutte at lukke midlertidigt for besøg i en periode. Eller myndighederne kan pålægge hospitalet at indføre restriktioner. 


  Før besøg på hospitalet er det derfor en god ide at undersøge hvilke restriktioner, der gælder for det hospital, du skal besøge.


  Læs Sundhedsstyrelsen råd til besøgende her:


  Til besøgende - beskyt din pårørende og andre

 • JEG ER PÅRØRENDE:
 • Kan jeg få løn eller sygedagpenge, hvis jeg er pårørende til en kræftpatient og ikke kan varetage mit arbejde pga. smittefare?

  Regeringen og Folketingets partier har indgået en aftale, der sikrer, at du kan blive hjemme og samtidig få løn eller sygedagpenge, hvis:

  • du er pårørende til én med øget risiko, og du i dit arbejde har tæt kontakt med eller deltager i pleje, omsorg eller behandling af borgere/patienter, som er mistænkt for eller bekræftet i at have COVID-19.
  • OG du ikke har mulighed for at arbejde hjemmefra eller blive omplaceret.

  Det gælder for dig, der er pårørende til en person med følgende sygdom eller tilstand:

  • Metastatisk kræft uanset kræfttype – dvs. kræft, der har spredt sig
  • Igangværende kræftbehandling og hvis man har fået kræftbehandling inden for det seneste år - herunder stråleterapi, kemoterapi og immunhæmmende behandling
  • Kræftsygdomme som kan hæmme immunforsvaret, f.eks. myelomatose


  Risikoen afhænger af ens generelle helbred

  Risikoen for et alvorligt forløb ved smitte med COVID-19 afhænger af den overordnede helbredstilstand, og hvis man lider af andre sygdomme og tilstande, der påvirker immunforsvaret.


  Det er den praktiserende læge, der skal foretage vurderingen af, hvorvidt det ikke er muligt for dig at gå sikkert på arbejde, og at du derfor er i risiko for at bringe smitten med hjem.


  Ordningen forventes at træde i kraft 20. maj og gælder frem til 31. december 2020.

  Du kan læse mere om ordningen her:


  Vejledning om midlertidig ret til sygedagpenge


  Bredt flertal sikrer forsørgelse til mennesker med ekstra risiko ved corona-sygdom

 • Jeg bor sammen med en kræftpatient, som har øget risiko - hvordan skal jeg forholde mig?

  Vær særlig opmærksom på hygiejne og afstand

  Brug mundbind, hvis du skal besøge en person med øget risiko, og det ikke er muligt at holde 2 meters afstand.


  De generelle råd er:

  • Vask hænger tit eller brug håndsprit
  • Host eller nys i dit ærme - ikke i dine hænder.
  • Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt
  • Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen
  • Hold afstand og bed andre tage hensyn


  Læs mere uddybende i Sundhedsstyrelsens pjece:


  Pjece: Gode råd til dig der er i øget risiko


  Vær opmærksom på, om du får symptomer

  Vær opmærksom på, om du får symptomer på corona. I så fald skal du - hvis du bor sammen med en kræftpatient med øget risiko - så vidt muligt isolere dig fra vedkommende. Ring til egen læge og bed om at få vurdering i forhold til, om du skal testes for corona.


  Hvis du har symptomer på corona eller føler dig sløj, skal du ikke besøge en kræftpatient med øget risiko.


  Læs mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside:


  Spørgsmål og svar om coronavirus


  Deltagelse i hverdag og arbejdsliv uden for hjemmet

  Hvis du bor sammen med en person i øget risiko, kan du som udgangspunkt godt deltage i sociale sammenhænge, f.eks. gå på arbejde og komme i skole eller dagtilbud. Det gælder også, hvis du arbejder i sundheds-, social- eller ældresektoren eller andre sektorer, hvor du er i tæt fysisk kontakt med andre mennesker.


  Hvis du ansat i sundheds-, social- eller ældresektoren og bor sammen med en person i øget risiko, bør du ikke have tæt kontakt med borgere eller patienter, f.eks. deltage i pleje, omsorg eller behandling af personer, som er smittet med eller er mistænkt for at være smittet med coronavirus.


  Tal med dit barn om corona

  Corona kan give anledning til mange spørgsmål, tanker og måske bekymringer hos dit barn. Læs her, hvordan du kan tale med dit barn om coronasituationen:


  Seks råd til, hvordan du kan tale med dit barn om corona


  Hold afstand ved besøg hos én i øget risiko

  Hvis du skal være sammen med en person med øget risiko, og I ikke bor sammen - skal du holde 2 meters afstand, når du er på besøg. Hvis det ikke er muligt at holde afstand, så vurder situationen. Kommer du tættere på end de 2 meter i længere tid ad gangen, så brug mundbind.


  Har du brug for rådgivning?

  Det kan være rigtig svært at vide, hvordan man skal gribe situationen an. Vi sidder klar ved telefonerne på Kræftlinjen til at rådgive dig. 

  Kræftlinjen: 80 30 10 30

  Åbningstider: Hverdage kl. 9-21 og weekenden kl. 12-17 

  Læs om Kræftlinjen

 • Kan jeg komme på besøg på hospitalet, plejehjem eller hospice?

  Besøg på hospitalerne

  Hospitalerne har i udgangspunktet åbnet for, at pårørende kan komme med til undersøgelser, samtaler og behandlinger (også ambulante) på hospitalet. Og at man kan få besøg, hvis man er indlagt.


  Skal du på besøg på hospitalet, anbefaler myndighederne, at du – udover at være opmærksom på hygiejne og afstand - også tager et mundbind på, når du færdes på hospitalet på steder, hvor offentligheden også har adgang.


  Hvis der skulle opstå en særlig situation på hospitalet, hvor det handler om at inddæmme eventuel smittespredning, kan Styrelsen for Patientsikkerhed vælge at lukke for besøg i en periode. 


  Før besøg på hospitalet er det derfor en god ide at undersøge hvilke restriktioner, der gælder for det hospital, du skal besøge.


  Besøg på plejehjem

  Der gælder samme forholdsregler på plejehjem, som ved besøg på hospitalet. Skal du besøge en pårørende på plejehjem, så kontakt stedet før besøg for at høre, hvilke forholdsregler du skal tage.


  Besøg på hospice

  Det er i udgangspunktet muligt at besøge kritisk syge og døende, men det skal ske på en forsvarlig måde, så smittespredning undgås. Du må ikke møde op uden aftale, så tal med personalet på hospicet om hvilke forholdsregler, du skal tage, og lav en aftale med dem, inden du møder op.


  Se Sundhedsstyrelsens råd til besøgende her:


  Til besøgende - beskyt dine pårørende og andre

Læs alt om corona og kræft: 

Corona - forsiden

Sidst opdateret 6.4.21