Gå til sygdomsliste

Spørgsmål og svar om corona

Som kræftpatient kan du blive bekymret over udbruddet af COVID-19, som udvikler sig hver dag. Hos Kræftens Bekæmpelse er vi løbende i kontakt med sundhedsmyndighederne, og vi følger situationen tæt.

Her kan du få svar på ofte stillede spørgsmål:
 • JEG ER KRÆFTPATIENT:
 • Hvilke kræftpatienter har øget risiko for at udvikle et alvorligt sygdomsforløb ved COVID-19?

  Myndighederne har udsendt nye retningslinjer om hvilke personer, der kan betragtes som at have øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb', hvis de smittes med COVID-19. Det gælder personer med følgende sygdomme og tilstande:

  • Lungekræft
  • Udbredt (metastatisk) kræft uanset kræfttype
  • Strålebehandling mod lunger, eller hvor lungerne rammes
  • Pneumontitis (sygdom i lungevævet), som bivirkning til immunterapi

  Det gælder også patienter, der har nedsat immunforsvar pga.:

  • Immunhæmmende behandling, herunder behandling med kemoterapi, højdosis steroid og biologiske lægemidler
  • Sygdomme med nedsat immunforsvar, f.eks. myelomatose

  Er du i tvivl om, hvorvidt du har særlig risiko, skal du tale med egen læge eller behandlende afdeling - og læs også Sundhedsstyrelsens anbefalinger:


  Personer i øget risiko

 • Jeg har øget risiko – kan jeg gå på arbejde, se mine børnebørn, familie, venner og sende mine børn i skole?

  Myndighederne angiver, at det man kunne før corona-epidemien brød ud - f.eks. tage på arbejde og passe børnebørn - kan man også i vidt omfang gøre nu, så længe man følger særlige forholdsregler.


  Myndighedernes forholdsregler i overskrifter er:

  • Forebyg kontaktsmitte – sørg for ekstra god hygiejne
  • Forebyg dråbesmitte – hold afstand
  • Begræns situationer hvor du udsættes for smitte


  Læs de særlige forholdsregler i fuld længde her:

  Information om corona fra myndighederne


  Få personer har øget risiko og skal på baggrund af en individuel vurdering fra deres læge tage mere vidtrækkende forholdsregler, f.eks. isolere sig hjemme.


  Hvis man før corona-epidemien fulgte særlige forholdsregler efter råd fra sin læge, skal man fortsat følge lægens råd.

 • Jeg går på arbejde og er kræftpatient med øget risiko. Kan jeg få løn eller sygedagpenge?

  En ny aftale giver mulighed for, at du kan blive hjemme og samtidigt få løn eller sygedagpenge, hvis:

  • du er kræftpatient og i dit arbejde har tæt kontakt med eller deltager i pleje, omsorg eller behandling af borgere/patienter, som er bekræftet eller mistænkt for at have COVID-19
  • OG du ikke har mulighed for at arbejde hjemmefra eller blive omplaceret.


  Regeringen og Folketingets partier har indgået en aftale, der sikrer løn- eller sygedagpenge til kræftpatienter, som har øget risiko for langstrakt og alvorligt sygdomsforløb ved smitte med COVID-19. 


  Det gælder personer med følgende sygdom eller tilstand:

  • Lungekræft
  • Udbredt (metastatisk) kræft, uanset kræfttype
  • Strålebehandling mod lunger, eller hvor lungerne rammes
  • Pneumontitis (sygdom i lungevævet) som bivirkning til immunterapi
  • Sygdomme med nedsat immunforsvar, f.eks. myelomatose
  • Immunhæmmende behandling, herunder behandling med kemoterapi, højdosis steroid og biologiske lægemidler


  Hvis din læge vurderer, at du ikke kan gå sikkert på arbejdet, fordi du udsættes for smitte, og din arbejdsgiver vurderer, at der ikke er mulighed for at arbejde hjemmefra eller blive omplacereret, så har du mulighed for at modtage løn eller sygedagpenge i fraværsperioden.


  Det er din egen praktiserende læge, der skal foretage vurderingen. 


  Det samme gælder din pårørende i husstanden. 


  Ordningen forventes at træde i kraft 20. maj og gælder frem til 1. september 2020.

  Læs pressemeddelelsen fra Beskæftigelsesministeriet:

  Bredt flertal sikrer forsørgelse til mennesker med ekstra risiko ved corona-sygdom

 • *NY* Jeg har øget risiko – hvordan skal jeg forholde mig på arbejdet?

  Det er myndighedernes vurdering, at personer med øget risiko som udgangspunkt ikke behøver at blive omplaceret i deres arbejde eller arbejde hjemmefra, selvom de dagligt har kontakt med mange mennesker.


  Hvis du har øget risiko, kan du have behov for særlige foranstaltninger på dit arbejde, for eksempel mulighed for at holde 2 meters afstand til kollegaer/klienter/kunder/borgere. Du skal derfor tale med din arbejdsgiver, så I kan vurdere, hvad der er brug for. Inddrag eventuelt din egen læge eller lægen på den afdeling, hvor du bliver behandlet.


  Har du øget risiko, skal du dog ikke udsættes for oplagt smitterisiko - det vil sige, at du ikke skal have kontakt med patienter eller borgere, der er mistænkt for eller har corona. I sådanne tilfælde bør du flyttes til andre opgaver/funktioner.


  Din arbejdsgiver har ansvar for arbejdsmiljøet og dermed også, at det er sikkert at gå på arbejde i forhold til smitterisiko. Hvis din arbejdsplads ikke kan indrettes, så afstand og hygiejne er sikret – eller du ikke kan arbejde hjemme, så kan det komme på tale med en fraværsmelding med mulighed for løn eller sygedagpenge.


  Du er velkommen til at kontakte Kræftlinjen på 8030 1030, hvis du har brug for at tale om din arbejdssituation.

 • Jeg har øget risiko – kan jeg deltage i sociale arrangementer og få besøg?

  Sociale relationer som familie, venner, kollegaer og naboer har stor betydning for vores mentale sundhed og livskvalitet.


  Det er myndighederne vurdering, at langt de fleste, som har særlig risiko for at udvikle et alvorligt sygdomsforløb, hvis de smittes med COVID-19, kan deltage i sociale sammenhænge, så længe de særlige forholdsregler følges – herunder skærpet hygiejne og afstand.


  Læs myndighedernes råd

 • Hvem kan blive testet for coronavirus?

  Alle voksne i Danmark får mulighed for selv at bestille tid til en test for COVID-19 via Nem-ID på hjemmesiden www.coronaprover.dk.


  Testen foretages i de hvide telte, som Testcenter Danmark har sat op i 16 byer over hele landet.


  Indtil nu har det krævet en henvisning fra lægen eller arbejdsgiveren, før man kunne bestille tid til en COVID-19 test. Men over de næste dage er systemet klar til, at personer uden symptomer via hjemmesiden selv kan bestille tid i testteltene, hvis man ønsker en test.


  Borgere med symptomer på COVID-19 skal fortsat henvende sig egen til læge for at blive henvist til test på sygehusene.


  Læs mere på Sundheds- og ældreministeriets side:

  Alle borgere får mulighed for at blive testet for COVID-19

 • Kan jeg få en gratis pneumokokvaccination?

  Infektion med bakterien pneumokokker kan i resultere i meningitis, blodforgiftning og lungebetændelse. Personer med visse kroniske sygdomme har særlig høj risiko.

  Derfor tilbyder regeringen fra 22. april særligt sårbare patienter at blive gratis vaccineret mod pneumokokker.


  Det er altid en konkret lægefaglig vurdering, om du som kræftpatient har særlig høj risiko og bør tilbydes vaccinen.

  Kontakt egen læge eller behandlende afdeling, hvis du er i tvivl.


  Læs mere:

  Nu kan udvalgte med øget risiko få gratis pneumokokvaccination

 • Jeg er kræftpatient med øget risiko og er bange for at blive smittet på hospitalet – hvad gør jeg?

  På Kræftlinjen hører vi fra nogle kræftpatienter, at de er bange for at blive smittet med coronavirus, når de skal til behandling for deres kræftsygdom på hospitalet.

  Men det er vigtigt, at du passer din behandling og følger behandlingsstedets indkaldelser, når du er i behandling for kræft. Du bør ikke selv beslutte at blive hjemme, fordi du er bange for at blive smittet. Det kan have konsekvenser for din kræftsygdom.

  Hospitalerne har taget en række forholdsregler for at sikre god hygiejne og mindske smittefare:

  • Sundhedspersonalet holder afstand og giver ikke hånd
  • Der er lukket for langt de fleste besøg af pårørende
  • Der er langt færre patienter i venteværelser, behandlingsrum mv., da mange konsultationer nu klares over telefonen på grund coronavirus


  Hvis du føler dig utryg, så tal med personalet på dit behandlingssted om dine bekymringer.

  Du kan også ringe til Kræftlinjen på 80 30 10 30 og tale med Kræftens Bekæmpelses professionelle rådgivere.

 • Jeg er færdigbehandlet kræftpatient - skal jeg følge anbefalingerne som for en patient, der har øget risiko?

  Hvis du er færdigbehandlet kræftpatient og ikke har betydelige senfølger, er du i udgangspunktet ikke en del af den særlige risikogruppe.


  Hvis din lungefunktion er påvirket, eller du har andre helbredsproblemer som følge af din kræftbehandling, er det en god idé at kontakte din læge, hvis du er i tvivl.

 • Hvor farligt er det for kræftpatienter at få corona?

  Immunhæmmende kræftbehandling (kemoterapi, højdosis steroid, biologiske lægemidler) kan nedsætte immunforsvaret hos kræftpatienter. Der kan også være nedsat immunforsvar i tiden efter behandlingen. Derfor kan nogle kræftpatienter være sårbare i forhold til coronasmitte.


  Hvis en kræftpatient med øget risiko bliver syg af corona, kan der være større risiko for et mere alvorligt sygdomsforløb. 


  Kræftbehandling kan også påvirke kroppens funktioner i øvrigt – f.eks. lunger og hjerte, og du kan som kræftpatient også have andre sygdomme. Og det kan have betydning for forløbet, hvis du bliver smittet.

  Hvis du er i tvivl så kontakt den behandlende afdeling. 


  Læs mere om hvem, der har øget risiko under spørgsmålet "Hvilke kræftpatienter har øget risiko for at udvikle et alvorligt sygdomsforløb ved COVID-19?"


  Hold dig orienteret her:

  politi.dk/corona.dk

  Læs om kemoterapi og immunforsvar her

 • Hvornår skal jeg være ekstra opmærksom?

  Ring til din læge, hvis du oplever:

  • Nyopstået hoste
  • Feber
  • Vejrtrækningsbesvær
  • Sygdom over flere dage
  • Manglende bedring
  • Forværring af symptomer


  Det er vigtigt, at du ringer først og ikke møder op i venteværelset, da du kan smitte andre.

 • Må jeg tage min pårørende med til samtaler på hospitalet?

  For at undgå smittespredning til udsatte grupper har landets hospitaler lukket af for de fleste besøg af pårørende.

  Det kan betyde, at din pårørende ikke fysisk kan komme med ind på hospitalet og være sammen med dig, når du skal samtaler med lægen om din kræftsygdom. 

  På Kræftlinjen får vi henvendelser fra kræftpatienter, som oplever, at det kan være en rigtig svær situation at stå i.

  Måske skal man have en samtale om sin kræftsygdom, og i sådan en situation har man normalt en pårørende med som støtte. Men det er i nuværende situation ikke sikkert, at det kan lade sig gøre. Spørg på det hospital, hvor du skal til samtale.

  På kræftafdelingerne i landet er det muligt at tage en enkelt pårørende på hospitalet, hvis du er ny-diagnosticeret og skal til den første samtale om behandlingsplan mv. 


  To alternative måder hvor du kan have din pårørende med til lægesamtalen:
   

  1. Telefon på medhør

  Ring op til din pårørende, sæt telefonen på medhør og læg den på bordet mellem dig og lægen. Nu kan din pårørende høre samtalen, og du kan også selv tale med din pårørende.

  Din pårørende har mulighed for at stille spørgsmål undervejs, og bagefter har I mulighed for at vende samtalen og lægens anvisninger sammen.

  2. Skype/Facetime

  Ring op på Skype eller Facetime. Det gode ved denne måde er, at du kan se din pårørende ansigt undervejs. Men ellers fungerer det på samme måde, som hvis du sætter din telefon på medhør.

  Hvis det virker uoverskueligt for dig, så spørg evt. en sygeplejerske eller lægen om hjælp til at ringe op og sætte på telefonen på medhør. Måske kan de hjælpe dig.

 • Hvordan kommer jeg i kontakt med min praktiserende læge, hvis jeg føler mig syg?

  Kom til lægen hjemmefra

  Du kan som altid både ringe og skrive til din læge, når du har behov.


  Derudover er det med appen ”Min læge” nu også muligt at komme til lægen hjemmefra gennem en videokonsultation. På den måde kan du og din læge kan se hinanden, uden du behøver at forlade hjemmet.


  Appen kan også bruges til at skrive med din læge, holde styr på dine aftaler hos lægen, forny recepter og tjekke henvisning til andre i sundhedsvæsenet. Du kan læse om appen og downlode den her:

  APP: Min læge

 • JEG ER PÅRØRENDE:
 • Jeg går på arbejde og er pårørende til en kræftpatient med øget risiko. Kan jeg få løn eller sygedagpenge?

  En ny aftale giver mulighed for, at du kan blive hjemme og samtidigt få løn eller sygedagpenge, hvis:

  • du er pårørende til kræftpatient, og har du i dit arbejde tæt kontakt med eller deltager i pleje, omsorg eller behandling af borgere/patienter, som er bekræftet eller mistænkt for at have COVID-19.
  • OG du ikke har mulighed for at arbejde hjemmefra eller blive omplaceret.

  Det gælder for dig, der er pårørende til en person med følgende sygdom eller tilstand:

  • Lungekræft
  • Udbredt (metastatisk) kræft uanset kræfttype
  • Strålebehandling mod lunger, eller hvor lungerne rammes
  • Pneumontitis (sygdom i lungevævet) som bivirkning til immunterapi
  • Sygdomme med nedsat immunforsvar, f.eks. myelomatose
  • Immunhæmmende behandling, herunder behandling med kemoterapi, højdosis steroid og biologiske lægemidler  Det kræver, at din læge vurderer, at det ikke er muligt for dig at gå sikkert på arbejde, og at du derfor er i risiko for at bringe smitten med hjem.


  Det er den praktiserende læge, der skal foretage vurderingen.


  Ordningen forventes at træde i kraft 20. maj og gælder frem til 1. september 2020.

  Læs pressemeddelelsen på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside:

  Bredt flertal sikrer forsørgelse til mennesker med ekstra risiko ved corona-sygdom

 • Jeg bor sammen med en kræftpatient, som har øget risiko - kan jeg blive testet for corona?

  Myndighederne fortæller, at pårørende til sårbare personer med øget risiko kan blive testet for COVID-19. 


  Det er din praktiserende læge, der foretager vurderingen og henviser til test for COVID-19.


  Læs mere om den nationale teststrategi:

  Offensiv national teststrategi sikrer tryg genåbning af Danmark

 • Jeg bor sammen med en kræftpatient, som har øget risiko for at udvikle et alvorligt sygdomsforløb ved COVID-19 - hvad gør jeg?

  Hvis man bor sammen med - eller skal besøge - en person, som øget risiko, anbefaler myndighederne, at man er særligt  opmærksom på at følge de generelle råd i forhold til at begrænse smittespredning. 


  Sundhedsstyrelsens generelle råd er:

  • Vask hænger tit eller brug håndsprit
  • Host eller nys i dit ærme
  • Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt
  • Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen
  • Hold afstand og bed andre tage hensyn

   

  Vær også opmærksom på, om du selv får symptomer. I så fald skal du - hvis du bor sammen med en kræftpatient med øget risiko - så vidt muligt isolere dig fra vedkommende. Ring til egen læge og bed om at få vurdering i forhold til, om du skal testes for corona.


  Hvis du har symptomer på corona eller føler dig sløj, skal du ikke besøge en kræftpatient med øget risiko.


  Læs mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside:


  Spørgsmål og svar om coronavirus


  Har du brug for rådgivning?

  Det kan være rigtig svært at vide, hvordan man skal gribe situationen an. Vi sidder klar ved telefonerne på Kræftlinjen til at rådgive dig. 

  Kræftlinjen: 80 30 10 30

  Åbningstider: Hverdage kl. 9-21 og weekenden kl. 12-17 

  Læs om Kræftlinjen

 • Jeg bor sammen med en kræftpatient, som har øget risiko, og går på arbejde – hvordan skal jeg forholde mig?

  Bor man sammen med en kræftpatient, som har øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb, hvis han eller hun smittes med COVID-19, kan man i udgangspunktet godt gå på arbejde eller komme i dagtilbud.


  Det gælder også, hvis man arbejder i sundheds- eller ældresektoren eller andre sektorer, hvor man kan være i tæt fysisk kontakt med andre mennesker.


  Dog skal du være opmærksom på ikke at varetage opgaver eller funktioner, hvor du har tæt kontant eller deltager i pleje, omsorg eller behandling af borger/patienter, som er bekræftet eller mistænkt for at have COVID-19. Er det tilfældet skal du tale med din arbejdsgiver om at blive omplaceret til en anden funktion uden smitterisiko.


  Når du kommer hjem fra arbejdet, er det vigtigt at:

  • Huske håndhygiejnen og sørge for at vaske hænder grundigt, straks du kommer hjem fra arbejde. Hvis der er risiko for, at du har fået sekreter på dit eget tøj, anbefales det, at du skifter tøj, så snart du kommer hjem, og inden du hilser på dine pårørende.
  • Vær ekstra opmærksom på symptomer. Isolér dig, hvis du føler dig syg, og undgå kontakt med personer i risikogruppen. Husk på, at risikoen for, at man smitter andre er lille, hvis man ikke har symptomer.
  • Vær i øvrigt ekstra opmærksom på hygiejnen i hjemmet og sørg for, at din pårørende også er særligt påpasselig med håndhygiejnen.
 • Må jeg besøge min pårørende på hospice?

  Ja, det er stadig muligt at besøge kritisk syge og døende, men det skal ske på en forsvarlig måde, så smittespredning undgås.

  Tal med hospice omkring hvilke forholdsregler, du skal tage og lav en aftale med dem.

  Alle besøg skal være aftalt på forhånd. Du må ikke møde op uden aftale.

 • Kan jeg besøge mine pårørende på hospitaler og plejehjem?

  Myndighederne har pålagt sygehuse, plejehjem, bosteder mv. at indføre stop for besøg. Stoppet gælder også besøg på fællesarealer. Det sker for at beskytte svage og udsatte borgere for smitte.

  Derfor kan du ikke besøge dine pårørende, medmindre de er døende eller kritisk syge – eller du er forælder til et mindreårigt barn og dine besøg dermed er strengt nødvendige.

  Alle besøg på hospitaler og plejehjem skal være aftalt på forhånd. Du må ikke bare møde op uden aftale.

  Find mere information på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside:

  Vigtig information om begrænsning af besøg på sygehuse, plejehjem mv.

 • RÅDGIVNING:
 • Kan jeg få rådgivning hos Kræftens Bekæmpelse?

  Ja, det kan du. Der er flere muligheder:


  Ring til Kræftlinjen

  Du kan ringe og tale med en af de professionelle rådgivere på Kræftlinjen. De sidder klar ved telefonen på hverdage fra 9-12 og weekenden fra kl. 12-17. Telefonnummeret er: 80 30 10 30.


  Mød en rådgiver i din lokale kræftrådgivning

  Kræftrådgivningerne er igen åbne for personlige rådgivningssamtaler for kræftpatienter, pårørende og efterladte. Du skal dog bestille en tid inden. Find kontaktinformation på din lokale kræftrådgivning og ring og bestil en tid her:


  Tal med en rådgiver i din lokale kræftrådgivning


  Se andre muligheder for rådgivning:


  Rådgivning om coronavirus og kræft

 • ANDET
 • Coronavirus og rygning

  Er man mere udsat for smitte med Coronavirus, hvis man ryger?

  Hvis man ryger, har man generelt en øget risiko for at blive smittet med infektionssygdomme. Vi kan dog ikke sige noget specifikt om, hvorvidt rygning øger risikoen for at blive smittet med coronavirus.

  Er risikoen for at få alvorlige symptomer af COVID-19 højere, hvis man ryger?

  Hvis man i forvejen har andre sygdomme, som f.eks. hjertekar- og lungesygdomme, har man højere risiko for alvorlige symptomer af COVID-19 end andre.

  Foreløbig giver undersøgelser mistanke om, at man har øget risiko for et alvorligt forløb med COVID-19, hvis man ryger.

  Rygestop er en af de vigtigste ting, du selv kan gøre for at mindske din risiko for sygdomme og styrke dit helbred generelt.

  Her kan du i corona-tiden få hjælp til rygestop:

  • I rygestopapp’en e-kvit
  • Ring til Stoplinien på 80 31 31 31 
  • Kontakt din kommune og hør, om der er mulighed for telefonrådgivning - find kontaktoplysninger på Stoplinien

Læs alt om corona og kræft: 

Corona - forsiden

Sidst opdateret 25.05.20