Gå til sygdomsliste

Sådan opretter man et testamente

Der findes to former for testamente: et notartestamente, hvor testamentet bliver registreret officielt, og et vidnetestamente, hvor to vidner skal bekræfte testamentet.

Hvornår er testamentet gyldigt?

Et testamente er kun gyldigt, hvis det er underskrevet af en notar (notartestamente) eller af to vidner (vidnetestamente).

Hvis dine ønsker er meget enkle, kan du i princippet selv skrive dit testamente.

I de fleste tilfælde anbefaler Kræftens Bekæmpelse dog, at du henvender dig til en advokat, der kan hjælpe med at få det skrevet.

Ligeledes anbefaler vi, at du registrerer dit testamente hos en notar, uanset om du selv har skrevet det, eller det er udfærdiget af en advokat.

Notartestamente

En notar er typisk en embedsmand med tilknytning til det lokale dommerkontor. Notaren hjælper ikke med at udfærdige selve testamentet, men lægger det i et register over notartestamenter.

Derved sikrer man sig, at testamentet altid vil komme for dagens lys, og at de ønsker, man har udtrykt i testamentet, vil blive opfyldt. At få testamentet stemplet hos notaren koster cirka 300 kr.

Hvis du ikke kan tage hen til notaren, kan notaren komme hjem til dig. I så fald betaler du selv for notarens transport.

Vidnetestamente

Hvis man ikke ønsker at oprette sit testamente ved notaren, eller hvis man er forhindret i det, kan man oprette et testamente for to vidner. Dette kaldes et vidnetestamente.

Følgende betingelser skal være opfyldt, for at testamentet er gyldigt:

  • Testator (dig, der laver testamentet) skal være ved sin fornufts fulde brug. (Det gælder naturligvis også ved testamenter oprettet for notaren)
  • Testator skal skrive under eller vedkende sig testamentet, mens begge vidner samtidig er til stede
  • Vidnerne skal herefter straks skrive deres navne på testamentet
  • Vidnerne skal vide, at det er et testamente, de bevidner, og at de skal være til stede som testamentsvidner efter testators ønske
  • De vidner, der skriver under på testamentet, skal være fyldt 18 år og må ikke selv være betænkt i testamentet

Vidnetestamentet har principielt samme gyldighed som notartestamentet, men da vidnetestamentet ikke er registreret og kun findes i et eksemplar, kan det blive væk.

Det kan også være svært at bevise, hvad der har været ens ønske, hvis der opstår tvivl om testamentets gyldighed, f.eks. hvis et eller begge vidner er afgået ved døden.

Ændring af testamentet

Du kan til enhver tid ændre dit testamente. Det gør du på samme måde, som da du oprettede testamentet. Også ved ændring af testamentet anbefaler Kræftens Bekæmpelse, at du henvender dig til en notar og eventuelt en advokat.

Hvis du har oprettet testamente sammen med en anden person, f.eks. en ægtefælle eller søskende, er der særlige regler om ændring af testamente.

Læs mere om arv og se eksempler på testamenter:

Pjece: Guide til arv og testamente

På domstol.dk kan du finde en blanket til testamente:

Domstolsstyrelsens hjemmeside

Børnetestamente

Hvis du har børn, som du har fuld forældremyndighed over, er det muligt at oprette et børnetestamente. Her kan du skrive dine ønsker for, hvad der skal ske med dine børn, når du ikke er her længere. Læs mere:

Børnetestamente

Arv og testamente

Det er vigtigt, at du i tide finder ud af, om du har ønsker til, hvad der skal ske med dine ejendele og eventuelle formue, når du ikke er her længere. Her kan du læse mere om arveregler og testamente:

Arveregler og testamente


Læs alt om den sidste tid:

Den sidste tid - forside

 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning