Gå til sygdomsliste

Undgå fejl og komplikationer under dit kræftforløb

Hav selv overblikket over dit kræftforløb og spørg, når der er noget, du er usikker på, undrer dig over eller ikke forstår. Dit navn og CPR-nummer skal tjekkes af personalet hver gang, du skal have medicin, undersøges eller behandles for at undgå, at du bliver forvekslet med en anden.

Et kræftforløb er ofte langvarigt med mange undersøgelser og risikofyldte behandlinger. Udredning og behandling kan foregå flere forskellige steder i sundhedsvæsenet og involvere mange sundhedspersoner. Det øger risikoen for fejl.

Undgå fejl og komplikationer under dit kræftforløb

Hav selv overblikket over dit sygdomsforløb, og spørg lægen, hvis du kommer i tvivl om noget.

Alle oplysninger om dit kræftforløb

Få adgang til dine sundhedsdata og dine seneste journaloplysninger fra hospitalet i din digitale sundhedsjournal.

Sundhedsjournalen

Fortæl personalet om dine erfaringer, vaner og behov

Hvis personalet har viden om f.eks. tidligere sygdom og din nuværende livsstil, kan de bedre give dig den bedst mulige behandling og tilbyde dig hjælp. Fortæl personalet

  • hvis du er allergisk over for noget (medicin, bedøvelse, plastre, madvarer) om dine vaner (kost, appetit, alkohol og rygning)
  • hvis du tidligere har fejlet noget alvorligt, eller hvis der er arvelige sygdomme i din familie (kræft, sukkersyge eller hjerte-kar-sygdomme)
  • hvis du tager medicin og naturmedicin (naturlægemidler, kosttilskud, homøopatiske midler og plantemidler)
  • hvis du tidligere har haft en dårlig oplevelse med sundhedsvæsenet, eller hvis der er noget, der bekymrer dig

Personalet har tavshedspligt og kan kun videregive oplysninger om dig med din skriftlige tilladelse.

Undgå fejl i dit behandlingsforløb

  • Tag en pårørende med, når du skal indlægges, og når du skal til samtaler, der vedrører dit behandlingsforløb. Det er en fordel at være to om at lytte og stille spørgsmål
  • Spørg din læge om formålet med din behandling og hvilke risici, der er forbundet med den. Du kan også spørge til, hvilke konsekvenser det får, hvis du fravælger behandling. Du kan bede lægen om at informere om andre behandlingsmuligheder. Vær sikker på, at du og din læge er enige om, hvilken behandling du skal have
  • Spørg din læge om, hvordan du kan forvente at have det umiddelbart efter behandlingen og på længere sigt
  • Fortæl din læge, hvis du er allergisk over for bedøvelse og medicin
  • Hvis du skal bedøves og har fået at vide, at du ikke må spise og drikke noget, er det vigtigt, at du overholder dette. Som hovedregel må du ikke spise eller drikke noget i de sidste timer inden en bedøvelse, fordi de normale reflekser i luftvejene ikke fungerer ved en fuld bedøvelse. Hvis man ikke har fastet, er der risiko for, at maveindholdet fejlsynkes i lungerne. Faster man, er den risiko minimal

Kend din medicin

Med gode medicinvaner kan du være med til at forebygge fejl – både derhjemme, hos din praktiserende læge og på hospitalet.

Undgå forkert medicin

Tal med personalet om fejl

Hvis du mener, at der er sket en fejl, er det altid en god idé at tale med personalet om det. Dels for at afklare misforståelser, og dels for at give hospitalet mulighed for, at fejlen kan undgås fremover.

Rapportér fejl og skader

Hvis du vil rapportere en fejl, der er sket på et sygehus, et plejehjem, i hjemmeplejen, hos lægen eller alle andre steder i sundhedsvæsenet, gør du det på Dansk Patient Sikkerheds Databases hjemmeside. Din rapport vil så blive brugt til at skabe læring, så lignende ting ikke sker igen.

Rapporter hændelser

Kontakt

Hvis du vil vide mere, kan du kontakte sundhedsfaglig konsulent, Lotte Linnemann Rønfeldt, på e-mail: lotterf@cancer.dk eller telefon 35 25 74 11.

Patientrettigheder

Kræftens Bekæmpelses sider om patientrettigheder. Læs om bl.a. behandlingsgaranti, klagemuligheder og forsikring.

Rettigheder

Læs alt om at møde sundhedsvæsenet

Mød sundhedsvæsenet - forside

 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning