Gå til sygdomsliste

Gode vaner når du er indlagt

Dit navn og CPR-nummer skal tjekkes af personalet hver gang, du skal have medicin, undersøges eller behandles for at undgå, at du bliver forvekslet med en anden.

Sygeplejerske skubber en seng på gangen på et hospital.

Ved at skabe nogle gode vaner under dit kræftforløb, kan du selv være med til at undgå, at der sker fejl.

Fortæl personalet om dine erfaringer, vaner og behov

Hvis personalet har viden om f.eks. tidligere sygdom og din nuværende livsstil, kan de bedre give dig den bedst mulige behandling og tilbyde dig hjælp:

 • Fortæl personalet, hvis du er allergisk over for noget (medicin, bedøvelse, plastre, madvarer)
 • Fortæl personalet om dine vaner (kost, appetit, alkohol og rygning)
 • Fortæl personalet, hvis du tidligere har fejlet noget alvorligt, eller hvis der er arvelige sygdomme i din familie (kræft, sukkersyge eller hjerte-kar-sygdomme)
 • Fortæl personalet, hvis du tager medicin og naturmedicin (naturlægemidler, kosttilskud, homøopatiske midler og plantemidler)
 • Fortæl personalet, hvis du tidligere har haft en dårlig oplevelse med sundhedsvæsenet, eller hvis der er noget, der bekymrer dig

Personalet har tavshedspligt og kan kun videregive oplysninger om dig med din skriftlige tilladelse.

Undgå fejl i dit behandlingsforløb

 • Tag en pårørende med, når du skal indlægges, og når du skal til samtaler, der vedrører dit behandlingsforløb. Det er en fordel at være to om at lytte og stille spørgsmål
 • Spørg din læge om formålet med din behandling og hvilke risici, der er forbundet med den (f.eks. bivirkninger, komplikationer og senfølger). Du kan også spørge til hvilke konsekvenser det får, hvis du fravælger behandling. Du kan bede lægen om at informere om andre behandlingsmuligheder. Vær sikker på, at du og din læge er enige om, hvilken behandling du skal have
 • Spørg din læge om, hvordan du kan forvente at have det umiddelbart efter behandlingen
 • Spørg din læge om, hvordan du kan forvente at få det på længere sigt
 • Fortæl din læge, hvis du er allergisk over for bedøvelse og medicin
 • Hvis du tager medicin til daglig, kan du forhøre dig, om du skal fortsætte med at tage medicinen op til operationen og blive ved med at tage den efter operationen
 • Hvis du skal bedøves og har fået at vide, at du ikke må spise og drikke noget, er det vigtigt, at du overholder dette. Som hovedregel må du ikke spise eller drikke noget i de sidste timer inden en bedøvelse, fordi de normale reflekser i luftvejene ikke fungerer ved en fuld bedøvelse. Hvis man ikke har fastet, er der risiko for, at maveindholdet fejlsynkes i lungerne. Faster man, er den risiko minimal
Informeret samtykke før behandling

Det er påbudt ved lov, at man bliver grundigt informeret og accepterer betingelserne, inden en behandling sættes i gang. Det kaldes, at man afgiver informeret samtykke. Du skal informeres om:

 • Det forventede resultatet af behandlingen og hvordan prognosen er i forhold til din almene tilstand, alder og eventuelle øvrige sygdomme
 • Risikoen for komplikationer i forbindelse med behandlingen
 • Risikoen for bivirkninger og gener efter behandlingen
 • Andre behandlingsmuligheder, som lægen finder forsvarlige
 • Risikoen ved ikke at lade sig behandle

Tal med personalet om smerter

Sig det til personalet, hvis du har ondt, og sig til i god tid, hvis du fornemmer, at du får behov for ekstra medicin mod smerter og ubehag. Du kan også spørge personalet om, hvad du selv kan gøre, når du oplever smerte.

Læs mere:

Naturlægemidlers og kosttilskuds indvirkning på kræftbehandling:

Når du også får kræftbehandling 

Rygning og alkohols indvirkning på en operation:

Rygning og alkohol – forbered dig på operationen

Læs alt om at møde sundhedsvæsenet

Mød sundhedsvæsenet - forside

 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning