Gå til sygdomsliste

Behandling hvis man er udlandsdansker

Hvis man er dansk statsborger og bor i udlandet, har man som udgangspunkt ikke ret til planlagt behandling i Danmark. Undtagen hvis man har ret til det særlige sundhedskort. Retten til behandling følger det land, man er bosat i, og ikke nationaliteten.

Husk forsikring

Det er en god ide at tjekke dine rejse- og sundhedsforsikringer, så du er sikker på, at du er korrekt forsikret ved rejse og ophold i udlandet.

Læs mere:

Rejse og forsikring

Man har altid ret til akut lægehjælp under ophold i Danmark uanset nationalitet

I tilfælde af, at man kommer ud for en ulykke, bliver akut syg, går i fødsel eller oplever en forværring af kronisk sygdom, kan man få akut lægehjælp under midlertidigt ophold i Danmark.

For at have ret til anden behandling i Danmark skal man have folkeregisteradresse i Danmark.

Hvis man bor permanent i udlandet og ønsker behandling i Danmark

Hvis man ønsker at få planlagt behandling i Danmark, skal man i udgangspunktet selv betale for behandlingen og selv kontakte et behandlingssted på forhånd for at aftale behandlingen.

En anden mulighed er, at man flytter hjem til Danmark.

Når man som udlandsdansker er rejst hjem til Danmark, kan man med det samme anmelde til sin kommune (den man er flyttet til), at man er tilflyttet. Herved registreres man i folkeregisteret, og man vil automatisk få et sundhedskort med posten inden for 2- 3 uger. Hvis man har brug for at få sundhedskortet med det samme, kan man bede kommunen om at få et midlertidigt sundhedskort.

Det er en forudsætning for at få sundhedskortet, at man har til hensigt at blive i Danmark i minimum 3 måneder. Det er normalt ikke et krav, at man har boet i Danmark i 3 måneder, før man kan få sit sundhedskort.

Det er kommunen, der vurderer, om det lyder sandsynligt og troværdigt, at man vil blive i landet så lange. Normalt giver dette ikke anledning til problemer, med mindre man f.eks. tidligere har omgået reglerne, eller noget ikke stemmer.

Hvis man bor midlertidigt i udlandet og ønsker behandling i Danmark

Hvis man opholder sig midlertidigt i udlandet, f.eks. som studerende, udstationeret eller lignende, så opnår man ret til behandling i Danmark, når man vender tilbage og tilmelder sig folkeregisteret i Danmark.

Hvis man er af sted mindre end 1 år, kan det være en mulighed, at man kan have ret til et særligt sundhedskort.

Det særlige sundhedskort

Selvom man ikke bor i Danmark, kan man i nogle tilfælde få et særligt sundhedskort, der giver en de samme rettigheder, som det almindelige sundhedskort giver – tidligere kaldet det gule sygesikringsbevis.

Man kan bl.a. få det særlige sundhedskort:

  • Hvis man opholder sig i udlandet mindre 1 år, samtidig med at man er frameldt det danske folkeregister
  • Hvis man er grænsearbejder
  • Hvis man arbejder i udlandet for sin danske arbejdsgiver

Læs mere og ansøg om at få det særlige sundhedskort:

Borger.dk’s information om det særlige sundhedskort

Grænsearbejder – hvis du bor i udlandet og arbejder i Danmark

Hvis du arbejder i Danmark for en dansk arbejdsgiver, men har bopæl i EU, Island, Lichtenstein, Norge eller Schweiz, er du det, man kalder en grænsearbejder. Dermed har du ret til hospitalsbehandling på lige fod med borgere, der har bopæl i Danmark. Læs mere:

Borger.dk’s information om sygesikring for udlændinge i Danmark

Hvis du er i tvivl om, hvad der gælder for dig

Du kan tage kontakt til det nationale kontaktpunkt i Danmark eller læse mere på: 

Borger.dk’s information om udlandsdanskere, der flytter hjem

Lovgivning vedrørende ret til behandling i Danmark

Borger.dk’s information om at være dansk pensionist i EU og ens ret til behandling efter dansk sygesikring

Nationalt kontaktpunkt i EU

I EU har alle lande et nationalt kontaktpunkt, der kan svare på spørgsmål om behandling og landets sundhedssystem.

I Danmark er det nationale kontaktpunkt Styrelsen for Patientsikkerhed. De kan bl.a. oplyse om retten til behandling i et andet EU-land, og vejlede EU-borgere, der ønsker behandling i Danmark

Kontakt Styrelsen for Patientsikkerhed

EU-Sygesikring

Tlf.: + 45 72 26 94 90

E-mail: stps@stps.dk

Hjemmeside: Styrelsen for Patientsikkerhed

Lægehjælp i udlandet

Hvis man bor i udlandet og får brug for behandling for kræft, har man de rettigheder, som følger af lovgivningen i det land, man er bosiddende i. Det er ikke nationaliteten, som er afgørende her.

Derfor er er det vigtigt, at man sætter sig ind i de regler, som gælder for det land, man bosætter sig i. Det er altid en god ide at tegne en sygeforsikring.

Der gælder særlige regler, hvis man ikke bor permanent i udlandet, f.eks. hvis man er udstationeret i mindre end 2 år, studerende, forsker eller praktikant. Der gælder også særlige regler for pensionister bosiddende i udlandet, da de kan have ret til det danske sundhedskort og dermed sygesikring i Danmark.

Læs mere

Borger.dk’s information om at flytte til udlandet

Europa.eu's information om sygesikringsdækning i EU

Andre sider om at være udlandsdansker eller behandling i udlandet

Behandling i udlandet for egen regning

Forsøgsbehandling i udlandet

Plejeorlov ved bopæl i udlandet

Danes.dk


Læs alt om dine rettigheder under behandlingen:

Rettigheder under behandling - forside


 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning