Gå til sygdomsliste

Indberet en sag til Styrelsen for Patientsikkerhed

Læs om dine muligheder for at indrapportere en utilsigtet hændelse eller en bekymringshenvendelse til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Utilsigtet hændelse

Hvis noget går galt i sundhedsvæsenet, har du mulighed for at indrapportere oplevelsen til Styrelsen for Patientsikkerhed som en såkaldt utilsigtet hændelse.

På den måde er du med til at sikre, at sundhedsvæsenet lærer af sine fejl til gavn for fremtidige patienter. Hændelsesstedet får besked om hændelsen og vil analysere den og lære af den.

En utilsigtet hændelse er en begivenhed, som medfører skade eller risiko for skade. Utilsigtede hændelser kan ske, hvis der eksempelvis er mangler i sikkerhedssystemer, problemer med teknisk udstyr og apparatur, uhensigtsmæssige forhold i tilrettelæggelse af arbejdet, misforståelser eller tab af information.

Læs mere om utilsigtede hændelser på styrelsens hjemmeside:

Styrelsen for patientsikkerhed: utilsigtede hændelser

Indrapporter en utilsigtet hændelse:

Dansk Patientsikkerhedsdatabase  

Bekymringshenvendelse

Hvis du har mistanke om, at en sundhedsperson eller et behandlingssted udgør en risiko for sine patienter, kan du sende en bekymringshenvendelse til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Det kan eksempelvis dreje sig om, at en sundhedsperson har et misbrug eller udgør en risiko for sine patienter på grund af sygdom eller faglige problemer.

Det kan også dreje sig om følgende:

  • Et behandlingssted, hvor du er bekymret for patientsikkerheden
  • En plejeenhed, hvor du er bekymret for den fornødne kvalitet af hjælpen, plejen og omsorgen til de ældre.

Når styrelsen får en bekymringshenvendelse, undersøger de, om mistanken er begrundet eller ej. Hvis mistanken er begrundet, iværksætter styrelsen de nødvendige tiltag for at stoppe den farlige eller bekymrende adfærd.

Her kan du læse mere om bekymringshenvendelser og læse vejledningen om, hvordan man sender en bekymringshenvendelse:

Sådan indgiver du en bekymringshenvendelse

 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning