Gå til sygdomsliste

Fertilitetsbehandling efter kræftbehandling

Her kan du læse om regler og rettigheder, hvis du vil prøve at få børn efter kræftbehandlingen ved hjælp af fertilitetsbehandling.

Fertilitetsbehandling efter kræftbehandling

Når kræftbehandlingen er overstået, og man ønsker at få børn, kan man få foretaget fertilitetsbehandling på en af landets fertilitetsklinikker. Hos kvinder lægger man de optøede, befrugtede æg op, eller opererer æggestokken tilbage på plads. Hos mænd anvendes den optøede sæd til fertilitetsbehandling.

Læs mere:

Læs mere om, hvordan kræftbehandling kan påvirke evnen til at få børn og om nedfrysning af sæd, æg og æggestokke:

Behandling og evnen til at få børn

Fertilitetsbehandling til kræftpatienter i Danmark

Lægen skal vurdere, at det er medicinsk rimeligt at forsøge fertilitetsbehandling.

Som hovedregel skal kvinden være under 46 år, hvis hun skal kunne starte i fertilitetsbehandling. Der er ingen aldersgrænse for manden.

Fertilitetsklinikker:

Rigshospitalet

Fertilitetsklinikken, Hospitalsenheden Horsens

Fertilitetsklinikken, Skive

Fertilitetsklinikken, Aalborg

Herlev Hospital

Hvad skal man som kræftpatient selv betale ved fertilitetsbehandling, og hvad er gratis?
  • Tilbagelægning af væv fra en æggestok er gratis
  • Behandlingen er gratis i offentligt regi ved barn nr. 1.

Der er forskel på ens rettigheder på en offentlig og en privat fertilitetsklinik:

  • Offentlige fertilitetsklinikker behandler enlige kvinder, der ikke har børn, og par, der ikke har fælles børn
  • Offentlige fertilitetsklinikker behandler normalt ikke par, hvor kvinden er fyldt 41 år
  • Man har ikke ret til behandling på en privatklinik eller hospital, med mindre ens region har indgået en aftale med det pågældende sted
  • Der er ingen brugerbetaling på de offentlige klinikker.

Sæd- og ægdonation og adoption

Hvis du på grund af din behandling ikke kan få børn, kan du overveje at bruge en sæd- eller ægdonor eller at adoptere.

Læs mere:

Læs mere om befrugtning med donoræg, hvis man har en livmoder, men ingen æg:

Kvinders muligheder for at få børn efter kræft

Læs mere om befrugtning af partner med donorsæd:

Mænds muligheder for at få børn efter kræft

Adoption

Hvis du på grund af din kræftsygdom og behandlingen af den ikke kan få børn, kan det være, du overvejer adoption.

Hvis du vil undersøge mulighederne for adoption, skal du være opmærksom på, at du både skal opfylde nogle generelle og nogle individuelle betingelser. De generelle betingelser er f.eks. krav til alder, mens de individuelle betingelser først og fremmest handler om din diagnose og sygdommens prognose. Læs mere:

Vejledning om adoption

Hvis du ønsker at ansøge om adoption, skal du kontakte Familieretshuset. Det er adoptionssamrådet her, der skal godkende din ansøgning:

Familieretshuset

Ønsker du yderligere råd og vejledning, kan du også kontakte foreningen Adoption og Samfund:

Adoption og Samfund

Læs også

Loven om assisteret reproduktion (fertilitetsbehandling)

Nu vil jeg gerne have børn efter kræftbehandlingen

Det er meget vigtigt at undgå at blive gravid eller at blive far i den periode, hvor man får kemoterapi eller strålebehandling, da behandlingerne kan skade fosteret. Efter en kræftbehandling anbefales man at vente 2-3 år, inden man forsøger at få børn. Forskning viser, at kræftoverlevere generelt får sunde børn, og der ikke er øget risiko for, at børnene selv får kræft.

Hvornår kan jeg prøve på at få børn efter kræftbehandling?

Læs mere:

Rettigheder – forsiden

 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning