Gå til sygdomsliste

Behandling af forskellige typer af hjernetumorer

Der findes forskellige typer af hjernetumorer, som hver især kræver forskellige behandlinger. På denne side kan du læse om de forskellige hjernetumorer og muligheden for behandling.

Astrocytomer behandles primært med operation

Langt de fleste med astrocytom vil i første omgang blive tilbudt en operation. I enkelte tilfælde kan et astrocytom sidde et sted, hvor man ved operation kan risikere meget alvorlige neurologiske komplikationer efter operationen. Her vil man sammen med sin familie blive inviteret til en samtale om valg af behandling med kræftlægen (onkologen) og neurokirurgen.

Ved operation af astrocytom grad II vil kirurgen forsøge at fjerne så meget kræftvæv som muligt. Hvis alt eller næsten alt kræftvævet er blevet fjernet under operationen, skal man ikke have efterbehandling. Det videre kontrolforløb foregår på neurokirurgisk afdeling, hvor man vil blive kontrolleret med MR-skanninger.

Hvis kræftvævet ikke har kunnet fjernes helt, og/eller man har lammelser, føleforstyrrelser eller synsforstyrrelser, bliver man tilbudt strålebehandling og efterfølgende kemoterapi, hvor man ofte får mellem 6-12 seriers behandling med 4-6 ugers mellemrum.

Astrocytom grad III

Astrocytomer grad III også kaldet 'anaplastiske' astrocytomer behandles også med operation. Derefter får man strålebehandling og 12 serier kemoterapi med 4 ugers mellemrum. Enkelte gange skal man også have tilbudt kemoterapi under strålebehandlingen. 

Glioblastom (astrocytom grad IV) 

Ved astrocytom grad IV, som også kaldes glioblastoma multiforme eller bare glioblastom, får man efter operationen strålebehandling, hvor man får kemoterapi samtidig. Derefter får man yderligere seks serier kemoterapi med 4 ugers mellemrum.

Hvis man er over 70 år kan man i nogle tilfælde blive tilbudt udelukkende kemoterapi med 4 ugers mellemrum. Det skyldes, at forskningsresultater viser, at man ikke vinder noget med strålebehandlingen, hvis kræftvævet har en bestemt genvariant.

Oligodendrogliomer

Oligodendrogliomer grad II og III behandles primært med operation, hvor kirurgen forsøger at fjerne så meget kræftvæv som muligt.

Hvis alt eller næsten alt kræftvævet er blevet fjernet under operationen, skal man ikke have efterbehandling. Det videre kontrolforløb foregår på neurokirurgisk afdeling, hvor man vil blive kontrolleret med MR-skanninger.

Efterbehandling ved oligodendrogliomer grad II og III

Hvis kirurgen ikke har kunnet fjerne al kræftvævet og/eller man har lammelser, føleforstyrrelser eller synsforstyrrelser, bliver man tilbudt strålebehandling og efterfølgende kemoterapi. Man får ofte 6 seriers behandling med en kombination af 3 typer kemoterapi med 6 ugers mellemrum. 

Hvis man har oligodendrogliom grad III skal man efter operationen tilbydes strålebehandling samt 6 serier kemoterapi med en kombination af 3 forskellige typer kemoterapi med 6 ugers mellemrum.

Nye forskningsresultater for gliomer grad II og III har vist, at strålebehandling efterfulgt af kemoterapi har forbedret overlevelsen med flere år. For denne gruppe af patienter vil lægen overveje partikelterapi med henblik på at reducere strålebivirkninger til det raske væv i hjernen samt mindske de generelle langstidsbivirkninger til strålebehandlingen. Læs mere:

Partikelterapi

Læs mere om medicinens virkning og bivirkninger:

Temozolomid

Procarbazin (information på engelsk)

Vincristin

Lomustin

Bevacizumab

Irinotecan

Ependymomer grad II-III

Ependymomer grad II og III behandles primært med operation, hvor kirurgen forsøger at fjerne så meget kræftvæv som muligt.

Hvis der er efterladt kræftvæv, bliver man efter operationen tilbudt strålebehandling. Strålebehandling tilbydes ofte som partikelterapi. 

Meningeomer

Mere end 95 pct. af meningeomer vokser langsomt, og i en del tilfælde kan man nøjes med at gå til årlige kontrolscanninger, hvor lægen observerer om meningeomet udvikler sig.

Hvis et meningeom skal behandles, er operation det første der kommer på tale. Nogle meningeomer kan fjernes helt, mens andre er vanskelige at fjerne. Alle, som får helt eller delvist fjernet et meningeom, vil efter operationen løbende blive kontrolleret med scanninger af hjernen. Hvis det ikke har været muligt at få fjernet hele tumoren, kan strålebehandling komme på tale.

15 pct. af patienterne har mere end ét meningeom. Enkelte meningeomer er helt eller delvist aggressive og skal have strålebehandling efter operationen. Kemoterapi har indtil videre ikke vist nævneværdig effekt i behandlingen af meningeomer.

Akustikusneurinom (vestibularisschwanom)

Behandlingen af akustikusneurinom er operation. Nogle af tumorerne er så små og vokser så langsomt, at de kun kontrolleres. Andre behandles med stereotaktisk strålebehandling, hvor man får én enkelt eller nogle få koncentrerede behandlinger med højdosis røntgenstråling fra mange vinkler. Læs mere om behandlingen:

Strålebehandling

Tumorer ved corpus pineale

Corpus pineale er en kirtel midt i hjernen, som danner hormonet melatonin, der kontrollerer søvnen. Tumorer ved corpus pineale er sjældne.

Behandling vil være operation, hvor kirurgen vil forsøge at fjerne tumoren og evt. behandling med ventil, hvis tumoren klemmer på de væskefyldte hulrum i hjernen, så trykket i hjernen stiger.

Når man får bortopereret tumoren, kan trykket lette. Hvis det ikke er muligt at fjerne tumoren, kan kirurgen lede væsken uden om tumoren eller det, der blokerer for væsken.​

Lymfom i hjernen (primært CNS lymfom)

Lymfekræft kan i sjældne tilfælde opstå i hjernen. De fleste lymfomer i hjernen er af typen diffust storcellet B-celle lymfom, som er en undertype af non-Hodgkin lymfom. Sygdommen ses som regel ved svækkelse af immunsystemet. Behandlingen er kemoterapi og en meget sjælden gang strålebehandling.

Læs mere om non-Hodgkin lymfom:

Behandling af non-Hodgkin lymfom

Hæmangioblastom

Hæmangioblastomer opstår i cellerne i væggen af blodkarrene i hjernen. Denne type tumor vokser ofte langsomt og findes som regel i lillehjernen. 

Hæmangioblastomer kan sprede sig uden for hjernen til andre organer. Behandlingen er operation.

Medulloblastom

Medulloblastom er en aggressiv hjernetumor, som forekommer hyppigst hos børn og unge i eller omkring lillehjernen. De kan vokse hurtigt. Behandlingen er operation og efterfølgende stråle- og kemoterapi.

Germinalcelletumorer

Ses oftest hos unge mellem 10-20 år. Germinalcelletumorer opstår i germinalceller, som er den type celler, der i fostertilstanden udvikler sig til at blive kvindens æg og mandens sæd, men som nogle gange kan findes andre steder i kroppen som et levn fra fostertilstanden. 

Behandlingen er operation efterfulgt af strålebehandling og evt. kemoterapi alt efter, hvordan operationen er gået.

Kraniofaryngiom

Kraniofaryngiomer er sjældne, ikke aggressive tumorer, der også kan ses hos børn og unge. De opstår tæt på hypofysen. Behandlingen er operation og i sjældne tilfælde strålebehandling.

Læs også:

Læs om gode vaner, når du er indlagt eller er i behandling:

Undgå fejl og komplikationer

Find opskrifter og få viden om kost, ernæring og kosttilskud:

Kost til kræftpatienter

Gode råd om, hvad du kan gøre ved f.eks. mundproblemer, kvalme, træthed og fordøjelsesbesvær:

Bivirkninger og senfølger


Læs alt om behandling af hjernetumorer:

Behandling af hjernetumorer (oversigt)

 

Rådgivning

To kvinder taler sammen i rådgivning

Ring til Kræftlinjen, skriv til Brevkassen eller find den nærmeste kræftrådgivning.

Vores rådgivningstilbud


Del dine tanker og erfaringer i gruppen "Hjernekræft" på Cancerforum.