Gå til sygdomsliste

Undersøgelser ved hjernetumorer

Ved mistanke om en hjernetumor vil den første undersøgelse være en neurologisk undersøgelse ofte efterfulgt af en scanning af hjernen.

Formål med undersøgelser

Nogle undersøgelser har til formål at finde ud af, om der er tale om kræft eller ej.

Andre undersøgelser har til formål at finde ud af, hvor meget sygdommen eventuelt har spredt sig.

Neurologisk undersøgelse

Ved mistanke om hjernetumorer vil man først få foretaget det, man kalder en neurologisk undersøgelse. Formålet med den neurologiske undersøgelse er at finde ud af, om der er tegn på, at nervesystemet ikke fungerer, som det skal.

Oftest er det den lokale neurolog (en speciallæge i nervesystemet) eller en neurokirurgisk speciallæge, som foretager de indledende undersøgelser.

Hvis den neurologiske undersøgelse giver mistanke om en hjernetumor, får man tilbudt et kræftpakkeforløb, og man bliver henvist til en scanning, som enten kan være en:

  • CT-scanning
  • MR-scanning
  • PET/CT--scanning
CT-scanningsbillede af hjernen

CT-scanning af en hjernetumor (glioblastom). Ved CT-scanningen er der ikke brugt kontraststof.

CT-scanning

En CT-scanning er en undersøgelse, hvor der bliver taget en række røntgenbilleder hurtigt efter hinanden. Herefter bliver billederne bearbejdet i en computer. Denne teknik giver deltaljerede billeder af hjernen, så lægen kan se, hvor og hvor dybt en eventuel knude sidder.

Der laves oftest to sæt scanninger. Ét uden og ét med kontraststof, som bliver sprøjtet ind i en blodåre. Kontraststoffet gør det nemmere at se knuder, betændelse og blodkar. Læs mere om scanningen:

CT-scanning

MR-scanningsbillede af hjernen

MR-scanning af hjernen. Man kan se kræftknuden som det hvide område.

MR-scanning

Ved en MR-scanning bliver man ikke udsat for røntgenbestråling, men derimod et kraftigt magnetfelt. Magnetfeltet er så kraftigt, at man ikke må have metaldele i kroppen. Det gælder dog ikke plomber i tænderne.

En MR-scanning viser betydeligt flere detaljer end CT-scanning, og hjernen kan ses fra alle vinkler ved denne undersøgelse. Læs mere om undersøgelsen:

MR-scanning

PET/CT-scanning

Ved en PET/CT-scanning får man indsprøjtet et radioaktivt sporstof, som vil sætte sig de steder i kroppen, hvor der er kræftknuder. I mange tilfælde er det kun hjernen, der undersøges, men hele kroppen kan undersøges på en gang.

Der kan i visse tilfælde være behov for at foretage andre undersøgelser, f.eks. måling af hjernens elektriske aktivitet ved hjælp af elektroder (EEG). Denne undersøgelse kan bl.a. vise, om der er tegn på epilepsi. Læs mere om undersøgelsen:

PET/CT-scanning

Foto af en patient og en sygeplejerske ved en scanner

Se film om, hvordan en PET/CT-scanning foregår. 7:27 min.

På baggrund af billedundersøgelserne kan lægen få et fingerpeg om, hvad der er galt, og billederne anvendes til at planlægge den videre udredning i forbindelse med en operation. Undersøgelserne er vigtige, for at du kan få en præcis diagnose og tilbudt den bedst mulige behandling.


Læs alt om hjernetumorer:

Hjernetumorer - forsiden

 

Rådgivning

Ring til Kræftlinjen, skriv til Brevkassen eller find den nærmeste kræftrådgivning.

Vores rådgivningstilbud


Del dine tanker og erfaringer i gruppen "Hjernekræft" på Cancerforum.


Livet med kræft

Livet med kræft

Om psykiske reaktioner, familie, seksualitet og arbejde.

Hvis du har kræft


Til pårørende

Råd til pårørende

Hvordan støtter man som pårørende en kræftpatient bedst, mens man også passer på sig selv?

Råd til pårørende