Gå til sygdomsliste

Diagnose og stadieinddeling af Hodgkin lymfom

Diagnosen Hodgkin lymfom kan først stilles, hvis en vævsprøve har vist, at der er kræftceller til stede. Hodgkin lymfom inddeles i stadier alt efter, hvor udbredt sygdommen er. Stadieinddelingen er vigtig for, at du kan få tilbudt den bedst mulige behandling.

Det var en lettelse at få diagnosen. Nu ved jeg, hvad jeg er oppe imod!

Jens, 55 år.

Stadieinddeling

Stadieinddelingen fastlægger, hvor meget sygdommen har bredt sig. Stadieinddeling er et vigtigt redskab, når lægerne skal vælge den bedst egnede behandling.

Ved Hodgkin lymfom bruges en inddeling, der hedder Ann-Arbor-stadieinddelingen.

Stadier ved Hodgkin lymfom

Der er fire stadier ved Hodgkin lymfom:

  • I stadium 1 er det kun lymfeknuder i et enkelt område af kroppen, som er syge
  • I stadium 2 er flere lymfeknuder på samme side af mellemgulvet ramt af sygdom
  • I stadium 3 er lymfeknuder på begge sider af mellemgulvet ramt af sygdom
  • I stadium 4 er også organer uden for lymfesystemet ramt af sygdom

Hvert af de fire stadier bliver yderligere inddelt i A og B, alt efter om sygdommen giver symptomer eller ej. Symptomerne kan f.eks. være nattesved, feber og vægttab (almene symptomer).

Hvis sygdommen f.eks. er i stadie 1, og man ikke har almene symptomer, kaldes det 1A. Hvis man har almene symptomer, kaldes det 1B.

Tillad dig selv at være vred, ked af det eller andre følelser, som dukker op. Mit råd er at sørge for at kontakte nogen, som kan hjælpe dig gennem de første chokreaktioner, f.eks. en rådgiver hos Kræftens Bekæmpelse.

Kræftpatient
Ældre par, der taler sammen ude i en have

For de fleste mennesker kommer en kræftdiagnose som et chok. Det tager tid at forholde sig til sygdommen, både for en selv og for de nærmeste.

Reaktioner på en kræftdiagnose

For de fleste mennesker kommer en kræftdiagnose som et chok – også selvom man måske længe har haft mistanke om noget alvorligt.

Mange føler sig meget uafklarede i tiden efter, de har fået stillet diagnosen, og der kan være mange ting, man skal tage stilling til. Man skal forholde sig til behandlingen, tilrettelæggelsen af hverdagen, indlæggelserne, ens økonomi og også muligheder for at få hjælp, både fra det offentlige og fra ens netværk. Læs mere:

Reaktioner og følelser

Kræft og parforhold

Råd til pårørende

Få hjælp og vejledning til at komme videre

Få hjælp af en professionel rådgiver

For nogle kan det være en hjælp at tale med en professionel. Du kan tale med sygehusafdelingen, din egen læge eller en psykolog. Du kan desuden få hjælp på en af Kræftens Bekæmpelses kræftrådgivninger eller ved at ringe til Kræftlinjen.

Kræftens Bekæmpelses rådgivning

Mød andre i samme situation

Del dine tanker og erfaringer med andre patienter og pårørende i gruppen 'Lymfekræft' på cancerforum.

Cancerforum.dk


Alt om Hodgkin lymfom

Forsiden – Hodgkin lymfom


 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning


Del dine tanker og erfaringer i gruppen "Lymfekræft" på Cancerforum.