Tak til alle deltagere!

Dataindsamlingen blev afsluttet i 2019. En del af de indsamlede data er klar til brug og vi er begyndt på forskellige spændende studier. 

Et supplerende studie

Vi har indsamlet gentagne fysiske målinger og biologisk materiale på 500 deltagere fra KKH-NG. 
Læs mere om studiet her

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til projektet, kan du kontakte sekretariatet.
Kontakt os