Gå til sygdomsliste

Statistik om NET

Her kan du læse tal for, hvor mange der får stillet diagnosen neuroendokrine tumorer (NET), og hvor mange der lever med sygdommen i Danmark.

Mange søger efter tal og statistikker om kræft. Specielt efterlyser mange informationer, der kan sige noget om risikoen for at få kræft og om sandsynligheden for at blive helbredt.

Det er en god idé at overveje, om du vil kende risiko og lægens vurdering af et sandsynligt forløb for din kræftform. Nogle finder statistik beroligende, fordi det er noget konkret at forholde sig til. Andre synes, statistik er skræmmende og upersonlig.

Mærk efter hvordan du har det, inden du læser statistik om kræftsygdomme.

Det er vigtigt at huske, at statistik er baseret på gennemsnit beregnet ud fra store patientgrupper.

Statistik siger ikke alt om den enkeltes risiko

Statistik er baseret på oplysninger om meget store patientgrupper og er et vigtigt værktøj i sundhedsplanlægning og i valg af behandling. Den enkeltes risiko for at få kræft kan afvige meget fra gennemsnittet, lige som det er forskelligt, hvor længe hver enkelt overlever sin kræftsygdom.

Spørg din læge

Tal med din læge, hvis du vil vide mere om risikoen ved din egen sygdom. Mulighederne for at blive helbredt afhænger af, hvilken kræftsygdom det drejer sig om, hvor udbredt din sygdom er, hvilken behandling du har fået og af dit almene helbred.

Nøgletal for neuroendokrine tumorer (NET):

  • I Danmark får flere end 500 personer om året diagnosen NET
  • NET er mest almindeligt hos personer mellem 50-70 år
  • Der er lige mange mænd og kvinder, der får diagnosen NET
  • Det antages, at cirka 1.800 mennesker i Danmark lever med diagnosen NET

NET i lungerne af typen typisk og atypisk karcinoid ses dog hos yngre, og NET i blindtarmen ses oftest i 15-30-årsalderen, men kan også findes hos børn.

Hvor udbredt er sygdommen, når diagnosen stilles?

På diagnosetidspunktet har omkring 1/3 af alle patienter med neuroendokrine tumorer lokaliseret sygdom (ingen spredning).

1/3 har spredning til de nærmeste lymfeknuder og 1/3 har spredning til andre dele af kroppen (lever, lunger og knogler).

Antallet af nye tilfælde af NET er steget i de seneste årtier

Neuroendokrine tumorer udgør omkring 2 pct. af alle kræfttilfælde i mave-tarm-kanalen og bugspytkirtlen.

En del af stigningen kan skyldes, at læger er blevet mere opmærksomme på NET og derfor oftere undersøger for NET. Desuden er der over de senere år kommet bedre undersøgelsesmetoder, så lægen lettere kan opdage sygdommen.

NET opdages ofte tilfældigt ved en scanning under udredning for f.eks. mavesmerter eller gener fra andre organer. Screeningsprogrammer kan også fremme diagnosen af NET.

Behandlingen af sygdommen er også blevet bedre i forhold til tidligere.

Derudover lader det til, at forekomsten af NET reelt er steget. Det gælder specielt NET opstået i endetarm, tyndtarm og lunger.

Statistik for undertyper af NET

Du kan finde tal for den gennemsnitlige overlevelse ved de forskellige undertyper af neuroendokrine tumorer (NET), under informationerne om de enkelte undertyper:

Undertyper af NET


Læs alt om neuroendokrine tumorer (NET)

Neuroendokrine tumorer (NET) – forsiden

 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning


Del dine tanker og erfaringer i gruppen "Neuroendokrine tumorer" på Cancerforum.