Skip navigation

Kræftens Bekæmpelse: Anbefalinger fra eksperter er både godt og skidt nyt for kræftpatienter

Gode takter, men også risiko for større forringelser.

Regeringens ekspertgruppe har i deres rapport foreslået at nedlægge jobcentrene, afskaffe halvdelen af reglerne og fjerne 9 ud af 10 sanktioner mod ledige. Foto: Kræftens Bekæmpelse

Kræftpatienter på sygedagpenge mødes i dag ofte af et komplekst system, hvor et væld af regler skaber et stort pres på den enkelte. Nu er der ændringer på vej. En ekspertgruppe nedsat af regeringen har i dag præsenteret anbefalinger til en reform af beskæftigelsessystemet.

Kræftens Bekæmpelse har længe arbejdet for at skabe bedre vilkår for kræftpatienter på sygedagpenge, og derfor har anbefalingerne været ventet med spænding. 

- Ved første gennemsyn har vi bestemt indtryk af, at der er blevet lyttet til os, og at der er lagt op til forbedringer på udvalgte områder. Desværre er vores indtryk også, at anbefalingerne kan føre til forringelser af kræftsyges rettigheder. Der er desuden nogle anbefalinger, som er uklare, siger Pernille Slebsager, afdelingschef i Kræftens Bekæmpelse 

I klemme i systemet

En gennemgang af sygedagpengeområdet er skrevet ind i regeringsgrundlaget, og ekspertgruppen blev nedsat, fordi regeringen har et ønske om at tænke beskæftigelsessystemet forfra med fokus på større frihed, forenkling og værdighed.

- Det er det rigtige mål at have, men hvad angår kræftpatienter bliver det ikke indfriet med de anbefalinger, der er fremlagt i dag. Alt for mange kræftpatienter oplever at komme i klemme i sygedagpengesystemet. De står i en svær situation med fysiske og psykiske følger af sygdom og behandling. Oveni risikerer de at få deres økonomiske fundament revet bort, fordi de f.eks. sættes på en lavere ydelse, siger Pernille Slebsager.

For kræftpatienterne er det positivt, at de nye anbefalinger lægger op til et forenklet og afbureaukratiseret sygedagpengesystem for sygemeldte, som er i job. 

Det anbefales bl.a., at sygemeldte, som har et job og en aftale med deres arbejdsgiver om, hvordan de vender tilbage, fritages fra kontakt med kommunen.

- Det kan give god mening. Vi hører jævnligt fra kræftpatienter, der har en fin aftale med deres arbejdsgiver, men alligevel tvinges til samtaler og møder på jobcentret, fordi reglerne tilskriver det, siger Pernille Slebsager.

Der er også lagt op til, at sygemeldte ikke altid behøver at komme til fysiske møder på jobcentret. Det kan give tryghed for kræftpatienter, der f.eks. har et svækket immunforsvar og har langstrakte forløb med hyppige ambulante besøg og indlæggelser på sygehuset.

Færre får forlænget deres sygedagpengeperiode

Men Kræftens Bekæmpelse er bekymret over de foreslåede forringelser, når det kommer til de eksisterende muligheder for at forlænge sygedagpengeperioden. 

- Forlængelsesmulighederne blev indført, da sygedagpengeperioden i sin tid blev afkortet betydeligt, og man havde brug for at sikre ro til patienter med livstruende sygdomme. Derfor er det vigtigt for Kræftens Bekæmpelse, at forlængelsesmulighederne ikke blot bevares, men også forbedres, siger Pernille Slebsager.

- For os er det uklart, hvordan forlængelsesmulighederne ifølge anbefalingerne bliver sikret for alle relevante patientgrupper. Vi håber, at der kommer en høringsperiode, hvor vi får mulighed for at aflevere vores synspunkter, siger hun.

Læs mere om, hvad Kræftens Bekæmpelse anbefalder på området: Kræftens Bekæmpelse mener om sygedagpengeregler  

Nyhedsbrev for patienter og pårørende: Få inspiration, støtte og sidste nye viden.