Gå til sygdomsliste

Det mener Kræftens Bekæmpelse om 5G mobiltelefoni

Kræftens Bekæmpelse mener ikke, at der med den viden, vi har i dag, er grund til bekymring i forhold til 5G-teknologi og kræft. Forskningen indenfor 5G er imidlertid sparsom, og der er behov for mere viden og mere forskning. Derfor anbefaler Kræftens Bekæmpelse - ligesom WHO og Sundhedsstyrelsen - at man fortsat følger en række forsigtighedsprincipper, når man bruger sin mobiltelefon.

5G-teknologien er relativt ny, og der findes næsten ingen forskning, som specifikt har undersøgt effekten på mennesker i forhold til udvikling af kræft og andre helbredsproblemer. 

5G anvender frekvenser, der er benyttet tidligere til blandt andet mobiltelefoni, satellit og militært kommunikationsudstyr. Derfor findes der allerede mange undersøgelser af kræftrisikoen ved de elektromagnetiske felter, som bliver brugt i de mobiltelefoner, vi anvender i dag og som ligner det, der bliver brugt i de kommende 5G-netværk. 

Disse undersøgelser er samlet og gennemgået af ekspertpaneler nedsat af blandt andet EU og WHO. Konklusionen herfra er, at der på nuværende tidspunkt ikke er fundet tegn på, at de elektromagnetiske felter fra mobiltelefoner inden for de etablerede grænseværdier er forbundet med en kræftrisiko hos mennesker.

Hvad kan man selv gøre?

Der mangler imidlertid endnu forskning på området - både i forhold til brug af mobiltelefoner og i forhold til 5G-netværket.

Derfor har WHO’s kræftforskningsinstitut IARC klassificeret de elektromagnetiske felter fra mobiltelefoner i gruppen ’2B.’ Det betyder, at påvirkningen er på en mistankeliste, men at der er behov for større og bedre undersøgelser, før det er muligt at afklare, om der er tale om en reel risiko for at få kræft.

Kræftens Bekæmpelses holdninger er baseret på den bedste tilgængelige viden.

Derfor lægger vi os op ad de anbefalinger, som sundhedsmyndighederne og IARC kommer med på baggrund af den samlede forskningsbaserede viden. Fordi mobiltelefoner befinder sig i kategorien 2B, betyder det, at der skal mere til at afklare, om der er tale om en reel risiko for at få kræft.

Kræftens Bekæmpelse anbefaler
  • At man som mobilbruger anvender headset.
  • At man kun bruger mobiltelefonen til nødvendige samtaler.
  • At man skriver sms'er i stedet for at tale i mobiltelefon.

Den mængde radiobølger man er udsat for ved at holde mobiltelefonen op til hovedet, er nemlig langt højere – 4000-6000 gange større – end den udsættelse, man får, hvis man står helt tæt ved en sendemast.

Brug for mere forskning: Det vil vi gerne vide

Det er i danskernes og dermed Kræftens Bekæmpelses interesse at få et sikkert svar på, om mobiltelefoni – herunder 5G – medfører en øget risiko for kræft. Derfor er der kort sagt brug for mere forskning.

Det gælder blandt andet også for at få svar på sammenhængen mellem brugen af mobiltelefoni og risikoen for, at børn udvikler kræft i hjernen – især når børnene har et større og længerevarende mobiltelefonbrug. Vi har indtil i dag ikke videnskabelige undersøgelser af børn og unge, der peger på, at brug af mobiltelefoner øger risiko for hjernekræft i disse aldersgrupper.

Læs mere om emnet og sammenhængen med kræft:

Mobiltelefoner, sendemaster og trådløst netværk


Læs om, hvad Kræftens Bekæmpelse mener om andre udvalgte emner:

Det mener Kræftens Bekæmpelse

 

Nyheder

24-09-2021
Bedre dialog om sex og intimitet skal øge livskvaliteten hos kræftpatienter
Mange kræftpatienter oplever seksuelle problemer efter deres sygdom. Samtidig er det et emne, som både patienter og sundhedsprofessionelle har svært ved at tale om, og det gør det svært at løse proble…
Læs flere nyheder