Gå til sygdomsliste

Det mener Kræftens Bekæmpelse om 5G mobiltelefoni

Kræftens Bekæmpelse mener ikke, at der med den viden, vi har i dag, er grund til bekymring i forhold til 5G-teknologi og kræft. Men forskning indenfor 5G er sparsom, og der er brug for mere viden og forskning. Derfor anbefaler Kræftens Bekæmpelse, ligesom WHO og Sundhedsstyrelsen, at man følger en række forsigtighedsprincipper ved brug af mobiltelefon.

5G-teknologien er relativt ny, og der findes næsten ingen forskning, som specifikt har undersøgt effekten på mennesker i forhold til udvikling af kræft og andre helbredsproblemer. 

5G anvender frekvenser, der er benyttet tidligere til blandt andet mobiltelefoni, satellit og militært kommunikationsudstyr. Derfor findes der allerede mange undersøgelser af kræftrisikoen ved de elektromagnetiske felter, som bliver brugt i de mobiltelefoner, som vi anvender i dag og som ligner det, der bliver brugt i de kommende 5G-netværk. 

På længere sigt kan 5G også bruge mere højfrekvente felter. Energien fra disse felter afsættes i de yderste hudlag, og der er ikke noget, som sandsynliggør, at de skulle være kræftfremkaldende. Det er dog sådan, at der kun findes meget begrænset forskning af god kvalitet, i forhold til hvilken effekt dette frekvensområde kan have på helbredet. Det er derfor nødvendigt med yderligere forskning. 

EU, WHO og andre, som har nedsat ekspertpaneler, der repræsenterer medicin, biologi og fysik bredt, har gennemgået litteraturen på området, og de har på nuværende tidspunkt ikke fundet indikationer på, at stråling fra mobiltelefoner (inden for de etablerede grænseværdier) er forbundet med kræftrisiko hos mennesker.

Hvad kan man selv gøre?
Der mangler imidlertid endnu forskning på området - både i forhold til brug af mobiltelefoner og i forhold til 5G-netværket. Derfor har WHO’s kræftforskningsinstitut IARC klassificeret de elektromagnetiske felter fra mobiltelefoner i gruppen ’2B.’ Det betyder, at påvirkningen er på en mistankeliste, men at der er behov for større og bedre undersøgelser, før det er muligt at afklare, om der er tale om en reel risiko for at få kræft.

Kræftens Bekæmpelses holdninger er baseret på den bedste tilgængelige viden. Derfor lægger vi os op ad de anbefalinger, som sundhedsmyndighederne og IARC kommer med på baggrund af den samlede forskningsbaserede viden. Fordi mobiltelefoner befinder sig i kategorien 2B, betyder det, at der skal mere til at afklare, om der er tale om en reel risiko for at få kræft.

Brug for mere forskning og viden
Det er i danskernes og dermed Kræftens Bekæmpelses interesse at få et sikkert svar på, om mobiltelefoni – herunder 5G – medfører en øget risiko for kræft. Derfor er der kort sagt brug for mere forskning. Det gælder blandt andet også for at få svar på sammenhængen mellem brugen af mobiltelefoni og risikoen for, at børn udvikler kræft i hjernen – især når børnene har et større og længerevarende mobiltelefonbrug. Vi har indtil i dag ikke videnskabelige undersøgelser af børn og unge, der peger på, at brug af mobiltelefoner øger risiko for hjernekræft i disse aldersgrupper.

Kræftens Bekæmpelse anbefaler
  • At man som mobilbruger anvender headset.
  • At man kun bruger mobiltelefonen til nødvendige samtaler.
  • At man skriver sms'er i stedet for at tale i mobiltelefon.

Kontakt:

For udtalelser til pressen og øvrige henvendelser kontakt Kræftens Bekæmpelses presseafdeling på tlf.: 35 25 74 00


Læs om, hvad Kræftens Bekæmpelse mener om andre udvalgte emner:

Det mener Kræftens Bekæmpelse


 

Nyheder

08-12-2023
Ny undersøgelse: Kræftpatienter mangler vigtige informationer på sygehuset
3.070 kræftpatienters oplevelser med sundhedsvæsenet under deres sygdomsudredning og behandling er kortlagt i Kræftens Bekæmpelses Barometerundersøgelse 2023.
Læs flere nyheder