Om kampagnen

Kræftens Bekæmpelse vil bryde tabuet for gravide, der ryger, med hjemmesiden Røgfri Baby. Målet er, at mere åbenhed om rygning under graviditeten vil støtte den kommende mor til røgfrihed og bane vej for et liv uden røg for barnet.

Alle gravide ønsker naturligvis det bedste for deres barn. Alle håber, at deres barn fødes med et godt helbred til et godt liv. Det gælder selvfølgelig også for gravide, der ryger. 

De fleste ved allerede godt, at rygning under graviditeten er skadeligt, både for barnet og for en selv. Men et rygestop kan være en stor beslutning – og kan føles uoverskueligt, hvis man står alene med det.

På hjemmesiden Røgfribaby.dk kan du møde andre gravide, som har stået i samme situation som dig. Røgfri Baby er et omfavnende univers, som med videocases, inspiration, og viden skal støtte rygende gravide, til at blive røgfri.

Røgfri Baby er udarbejdet i samarbejde med Overlæge Inge Olga Ibsen, Koordinerende jordemoderspecialist Lene Nygaard, Læge Marcella Broccia, Læge Nete Rausgaard & Overlæge Bjarke Sørensen.

Røgfri Baby er finansieret af Tips- og lottomidler.