Formulér en politik

Du kan være med til at sikre, at din arbejdsplads er klædt godt på, hvis en medarbejder får kræft.

En politik eller procedure for alvorlig sygdom er et godt arbejdsredskab, når du som leder pludselig står i en situation, der kan være vanskelig at håndtere.

10 spørgsmål politikken bør besvare

Skal virksomheden handle på en bestemt måde, hvis en medarbejder har fået en alvorlig sygdom?
F.eks. sende blomster eller ringe op? 

Skal lederen tilbyde en uddybende samtale som supplement til den lovpligtige sygefraværssamtale?
Som arbejdsgiver er det lovpligtigt at afholde en sygefraværssamtale med den syge medarbejder inden 4 uger fra dagen fra den første sygedag. Hvis lederen skal tilbyde en uddybende samtale, hvilke punkter skal i givet fald altid være på dagsordenen til sådan en samtale?

Hvordan skal kontakten mellem den syge medarbejder og lederen foregå under sygefraværet?
Ønsker arbejdspladsen at fremme, at medarbejderen så vidt muligt har kontakt med arbejdspladsen under et eventuelt sygefravær? Hvem har ansvaret for kontakten? Se hvilke aftaler, der er gode at få på plads med en medarbejder forud for en sygemelding.

Hvornår og hvordan skal kollegerne informeres?
Hvem har ansvaret for kontakten til kollegerne?

Skal arbejdspladsen tilbyde, at den syge medarbejder kan arbejde med visse opgaver i et omfang, der passer til situationen?
Skal virksomheden f.eks. bede om en mulighedserklæring? Vil man foreslå den syge, at man sammen udarbejder en fastholdelsesplan? Få inspiration til, hvordan man kan tilpasse arbejdsopgaverne efter et kræftforløb.

Hvad er arbejdspladsens holdning til alvorlig sygdom?
Og hvor stort et sygefravær accepterer virksomheden?

Er der særlige former for støtte, som arbejdspladsen kan tilbyde den syge medarbejder?
F.eks. psykologhjælp eller økonomisk støtte til konkrete problemer?

Skal virksomheden tilbyde en samtale i forbindelse med genoptagelse af arbejdet?
Få inspiration til samtalen her
Skal virksomheden så vidt muligt søge at omplacere eller arrangere en ansættelse på særlige vilkår?
F.eks. en ansættelse med løntilskud, hvis medarbejderen ikke kan arbejde på samme niveau, som før sygdommen.

Hvornår opsiger man en medarbejder, som ikke kan klare sine tidligere opgaver eller et tilsvarende arbejde?
Få råd til hvordan man kan gribe situationen an

Brug tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter
Brug tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter i arbejdet med udvikling af politikker og temadage om kræft eller anden alvorlig sygdom.

 

Sæt kræft på dagsordenen

Hver år rammes 14.000 danskere i den erhvervsaktive alder af kræft. Kræft er derfor noget, som både ledere og medarbejdere i stigende grad kommer til at forholde sig til på arbejdspladsen.

Tal om kræft, før det opstår

Vær opmærksom på symptomer og tag snakken med din kollega, hvis du er bekymret. I Kræftens Bekæmpelses kampagne De 7 tegn finder du en oversigt over de vigtigste symptomer, du skal være opmærksom på.

De 7 tegn

Book Fortællerkorpset

En gruppe unge nuværende og tidligere kræftramte er blevet uddannet til at fortælle om deres forløb. Med deres historier forsøger de at nedbryde tabuer og sætte gang i en dialog for at klæde venner og kolleger på til at skabe eller bevare en god relation til en alvorligt syg.

Book Ung kræfts fortællerkorps