Om kampagnen

Med kampagnen "Taghåndom.dk - hvis din medarbejder får kræft" vil Kræftens Bekæmpelse klæde ledere på til at tage hånd om kræft på arbejdspladsen.

Kræftsygdom kan give udfordringer på arbejdspladsen


Hvert år får omkring 47.000 danskere i den erhvervsaktive alder kræft. Sygdomsforløbet kan give udfordringer på arbejdspladsen, og spørger man kræftpatienterne, siger mange af dem, at de oplever, at det har været udfordrende for deres leder at håndtere deres kræftforløb.


Hver 3. kræftpatient oplever, at lederen er udfordret


Kræftens Bekæmpelse har spurgt tidligere og nuværende kræftpatienter om forholdet til lederen under kræftsygdommen. Her siger hver 3. kræftpatient, at det var en udfordring for deres leder at håndtere kræftforløbet, og 3 ud af 4 har oplevet udfordringer, da de vendte tilbage på arbejdet - blandt andet med senfølger og varetagelsen af opgaver.

Mange ledere mangler med andre ord redskaber til at kunne håndtere en situation, de sandsynligvis kommer til at stå i på et tidspunkt i de kommende år, hvor flere vil overleve kræft, og hvor pensionsalderen stiger.


Tag hånd om medarbejdere med kræft


Taghåndom.dk er en redskabskasse med centrale redskaber til den nærmeste leder, til at håndtere forløb med kræft på arbejdspladsen. Kampagnen indeholder redskaber til følgende emner:

De første samtaler om kræftsygdommen

Planlægning af kommunikationen undervejs 

Tilpasning af arbejdsopgaverne

Hvordan man sætter kræft på dagsordenen på arbejdspladsen

Overblik over rådgivningstilbud

Viden om kræft og behandlingsmetoder

Gode råd hvis medarbejdere bliver pårørende

Gode råd til kollegaer

Samarbejde med erhvervslivet


Tilrettelæggelsen og lanceringen af kampagnen er sket i tæt og løbende dialog med Dansk Industri og CO-Industri, som har givet Kræftens Bekæmpelse adgang til en række forskellige erhvervsnetværk. 

Kampagnens temaer og redskaber er udvalgt på baggrund af input og dialog med over 200 ledere, HR-ansatte, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter fra hele landet og fra forskellige brancher. 

Herudover har Dansk Erhverv og 3F kvalificeret kampagnens indhold.

Al tekst, grafikker mv. tilhører Kræftens Bekæmpelse og må ikke viderebringes uden tilladelse.

"Kræftpatienter vil gerne bevare tilknytningen til arbejdspladsen under sygdomsforløbet, men har samtidig nok at gøre med at forholde sig til sygdommen og behandlingen. Så lederen er ekstremt vigtig for kræftpatienten. Lederen sikrer, at der er klare rammer og tryghed i forhold til arbejdsopgaver, kolleger og arbejdspladsen generelt."

Pernille Slebsager, afdelingschef i Patientstøtte & Frivillig Indsats, Kræftens Bekæmpelse.

Fakta om kræft og arbejdsliv

Se kampagnefilm

Skolelærer, Kaare Jepsen, fortæller om, hvordan hans leder håndterede hans kræftforløb

Leder, Michael Steen Holst, giver gode råd til at håndtere kræft på arbejdspladsen

Leder, René Rud Mikkelsen, giver gode råd til at håndtere kræft på arbejdspladsen

Leder, Jakob Stampe, giver gode råd til at håndtere kræft på arbejdspladsen

Få kampagnegrafikker