Der er sket meget godt på kræftområdet, siden Kræftens Bekæmpelse startede

Det er bevis for, at hver en krone til den livsvigtige kræftsag, gør en forskel.

1928

Den 23. oktober lægges Den almindelige danske Lægeforenings Cancerkomité og Radiumfondet sammen og bliver til Landsforeningen til Kræftens Bekæmpelse.

1937

Den nye radiumstation indvies i København med 104 sengepladser, poliklinik, laboratorier mm.

1949

Fibiger-centeret grundlægges. Det udvikler sig senere til Kræftens Bekæmpelses Center for kræftforskning, som vi kender det i dag.

1963

Kræftens Bekæmpelse overdrager driften af landets tre radiumstationer til det offentlige, og foreningen koncentrerer sig derefter kun om forskning, forebyggelse og rådgivning.

1978

Efter et succesfuldt pilotprojekt med frivillige kræftrådgivere på enkelte sygehuse åbner Danmarks første kræftrådgivning. I dag findes der over 40 rådgivningssteder.

1985

Et screeningsprojekt for tarmkræft finansieret af Kræftens Bekæmpelse begynder i Fyns Amt. I 2004 bliver screening landsdækkende, og i dag er overlevelsesprocenten helt oppe på 75 pct.

1989

Kræftens Bekæmpelse åbner den gratis telefonrådgivning, Kræftlinjen.

1991

Den store epidemiologiske undersøgelse, Kost, kræft og helbred, sættes i gang. Siden har man samlet mere end 1.000.000 prøver fra danskerne. Det har bidraget til mere end 1.000 videnskabelige artikler.

2006

HPV-vaccinen bliver godkendt. Forskere fra Kræftens Bekæmpelse har været med i udviklingen af vaccinen, som beskytter mod livmoderhalskræft.

2007

Et af Kræftens Bekæmpelses helt store ønsker går i opfyldelse. Politikerne kategoriserer kræft som en akut sygdom og indfører kræftpakkerne. Siden er overlevelsesprocenten steget.

2008

Screening for brystkræft bliver indført i hele landet, så nu kan vi i tide opdage knuder, der er så små, at man ikke kan mærke dem ved selvundersøgelse.

2009

Forskere udvikler en ny og forbedret metode til at påvise blærekræft, ved hjælp af genetiske markører, som kan spores i urinen. I 2017 har forskere forfinet undersøgelsen med et særligt filtreringsapparat, der anvendes til at indsamle celler fra urinen og kan bidrage til et endnu mere præcist billede af, om der reelt er tale om blærekræft. Derved kan flere fremadrettet undgå at gennemgå evt. nødvendige kikkertundersøgelser samt biopsier.

2012

Det første spadestik til syv planlagte ´Livsrum` tages. De nye kræftrådgivninger er bygget tæt på de store kræftsygehuse, så endnu flere kræftpatienter kan få hjælp tidligere i deres sygdomsforløb. De smukke bygninger byder på mange forskellige aktiviteter for kræftpatienter og pårørende samt smukke omgivelser til samvær og eftertænksomhed. Det sidste Livsrum forventes færdigt i 2019.

2015

Efter pres fra Kræftens Bekæmpelse afsatte Folketinget i efteråret penge til en kompensationsordning for ægtefæller, der har udviklet lungehindekræft pga. asbeststøv, som de er blevet udsat for via deres mænds arbejde. I oktober 2017 blev ordningen udvidet til at gælde både ægtefæller, børn og andre samboende i samme husstand, som har udviklet lungehinde-, bughinde- eller testikelkræft.

2016

Kræftens Bekæmpelse sætter øget fokus på alternativ behandling. Målet er at sikre mere viden om - og udvikle bedre rådgivning om alternativ behandling.

2017

Forskere i Kræftens Bekæmpelse finder forklaringen på, hvorfor midlet antabus faktisk kan slå kræftceller ihjel. Andre kendte midler som fx kolesterolsænkende medicin og antihistaminer har også vist sig at have en effekt i forbindelse med kræftsygdomme. Det kan være de første skridt på vejen mod en ny behandling mod en række kræftsygdomme.