Gå til sygdomsliste

Anden tobakslovgivning

I Danmark findes adskillige love og bekendtgørelser, som vedrører rygning og tobak. Få et overblik over gældende lovgivning vedr. tobaksreklame, salg af snus, advarsler på cigaretpakker mm.

Anden tobakslovgivning

Forbud mod cigaretter med smag af lakrids, vanilje, mentol mm

Siden juni 2016 har det i Danmark været forbudt at sælge cigaretter og rulletobak med smag af frugt, lakrids, vanilje, slik, alkohol eller anden 'kendetegnende aroma'. Fra d. 21. maj 2020 er det også forbudt at sælge mentolcigaretter i Danmark.

Forbud mod snus

Snus er forbudt på det danske marked. Indtil 31 december 2015 var løs snus tilladt i Danmark.

Sundhedsadvarsler på tobaksvarer

Alle tobaksvarer i Danmark skal være forsynet med sundhedsadvarsler. For cigaretter, rulletobak og vandpibetobak skal der både være en tekstadvarsel og en billedadvarsel. Billedadvarslerne trådte i kraft d. 21 maj 2017.

Forbud mod salg af tobak til personer under 18 år 

Tobaksvarer må ikke sælges til personer under 18 år. Den, der sælger tobak, skal kræve fremvisning af gyldig billedlegitimation, hvis der er tvivl om, at kunden er fyldt 18 år.

Forbud mod tobaksreklamer

Det er forbudt at reklamere for tobaksvarer. Det gælder både produkter, der ryges, såsom cigaretter, vandpibe mm, men også tobaksprodukter, der ikke ryges, eksempelvis snus, tobakspastiller (skrå) mv.

I loven er nogle få undtagelser. Reklameforbuddet gælder eksempelvis ikke 'neutral anbringelse af tobaksvarer i forbindelse med betalingskasser, barer og lignende.'

 

Røgfri Fremtid

- Jeg synes ikke, at 40 børn og unge skal begynde at ryge hver dag. Hvorfor gør I ikke noget?

Se filmen
Læs mere på røgfrifremtid.dk


Røgfri arbejdstid

Overvejer I at indføre røgfri arbejdstid på din arbejdsplads? Få inspiration og gode råd til at sikre en god proces.

Pjece om røgfri arbejdstid


Kommuner med røgfri arbejdstid

Få indblik i hvilke kommuner der har indført røgfri arbejdstid eller som er på vej til at indføre det.

Kort over kommuner med røgfri arbejdstid