Gå til sygdomsliste

Handleplan mod børn og unges rygning

For at forebygge rygning blandt børn og unge er der i løbet af de seneste år indført en række nye lovtiltag vedrørende tobak og e-cigaretter. Mange af lovtiltagene er en udmøntning af Folketingets handleplan mod børn og unges rygning.

I december 2019 vedtog Folketinget en handleplan, der skal mindske rygning blandt børn og unge. Planen er udmøntet i en række lovtiltag:

Tobak væk fra disken

Siden april 2021 må tobak, e-cigaretter og nikotinposer ikke længere stå synligt fremme på salgssteder. Tobakken skal skjules i skuffer, skabe, bag forhæng, låger og lignende, så børn og unge i mindre grad fristes til at købe tobak. I webbutikker må der heller ikke vises billeder af tobak, e-cigaretter og nikotinposer.

Skærpet reklameforbud

Fra april 2021 er der indført et skærpet forbud mod tobaksreklame, så det eksempelvis ikke længere er muligt at sponsorere festivaler for at fremme salget af særlige tobaksprodukter. Derudover er enhver form for uddeling af tobakskuponer, tobaksvarer, e-cigaretter og nikotinposer forbudt, idet det kan virke som reklame.

Spørgsmål og svar vedrørende reklame- og udstillingsforbud for tobak

Neutrale pakker

Fra den 1. april 2022 må cigaretter, tyggetobak, vandpibetobak og opvarmet tobak kun sælges i neutrale / standardiserede pakker. Fra oktober 2022 gælder det samme for e-cigaretter. Det vil sige, at alle pakker skal være ens med samme grøn-brune farve og samme skrifttype, og de må ikke længere have logoer på pakken. Det gør pakkerne mindre attraktive for børn og unge.

Røgfri skoletid

Fra den 1. januar 2021 er der røgfri skoletid for elever på grundskoler, kostskoler og efterskoler. Fra den 31. juli 2021 gælder røgfri skoletid også for elever på ungdomsuddannelser. Røgfri skoletid omfatter alle tobaksrelaterede produkter inklusiv røgfri tobak, nikotinposer og e-cigaretter. Reglerne er indført for at eleverne ikke møder rygning og tobak i løbet af skoledagen.

Røgfri skoletid

Forbud mod smagsstoffer i e-cigaretter

Fra den 1. april 2022 bliver det forbudt at sælge e-cigaretter og e-væske med anden smag end tobak og mentol. E-cigaretter med smag af eksempelvis frugt øger risikoen for at unge prøver at ryge, og kan samtidig give en opfattelse af, at sådanne e-cigaretter er mindre skadelige end e-cigaretter med smag af tobak.

Forbud mod smagsstoffer i vandpibetobak og tyggetobak

Folketinget planlægger, at forbyde vandpibetobak og tyggetobak med smag af frugt, vanilje og andre søde smage, idet disse smage kan appellere til børn og unge. Dette smagsforbud er dog udskudt, indtil det EU-retlige grundlag er på plads.

Øget regulering af nikotinprodukter, som ikke er godkendt til rygestop

Med handleplanen mod børn og unges rygning bliver nikotinprodukter, som ikke er godkendt til rygestop, omfattet af den samme regulering som tobak i forhold til reklameregler, aldersgrænse m.v. Som noget nyt skal der også tekstadvarsler på pakkerne. Det er indført for at beskytte børn og unge mod brug af for eksempel nikotinposer, som er et snus-lignende produkt, der kan appellere til børn og unge.

Styrket alderskontrol

Med handleplanen indføres også højere bødestraffe til forhandlere, der sælger tobak til mindreårige og krav om alderskontrol ved salg af tobak på websider. Formålet er at forbedre håndhævelsen af aldersgrænsen for salg af tobak.

Mere hjælp til rygestop

Fra januar 2021 har alle kommuner ret til at udlevere vederlagsfri rygestopmedicin eksempelvis til kursister på kommunens rygestophold. Rygestopmedicin i forbindelse med rygestoptilbud kan være et effektivt redskab som hjælp til at stoppe med at ryge.

Prisstigninger på tobak

Prisen for en pakke cigaretter steg til ca. 53 kr. i 2020. Tidligere kostede en pakke cigaretter omkring 40 kr. I januar 2022 stiger prisen igen, så en pakke cigaretter kommer til at koste ca. 60 kroner. Prisstigningerne er en del af finanslovsforhandlingerne.

Billede af cigaretpakke smidt i naturen

EU miljøregler og nye krav til pakkerne

Fra den 3. juli 2021 skal alle cigaretpakker i EU bære et mærkat med information om, at cigaretfilteret indeholder plastik. Mærkatet skal oplyse om de negative konsekvenser, det har for miljøet, hvis cigaretskod smides i naturen. Fra 2023 skal tobaksproducenter i EU også betale for indsamling og håndtering af cigaretskod.

Anden tobakslovgivning

Forbud mod cigaretter med mentolsmag

Siden den 20. maj 2020 har det været forbudt at sælge cigaretter og rulletobak med mentolsmag. Reglerne er en udvidelse af et forbud mod salg af cigaretter og rulletobak med smag af frugt, lakrids, vanilje, slik, alkohol eller anden 'kendetegnende aroma', som blev indført i 2016.

 

Neutrale cigaretpakker

Læs mere om, hvordan neutrale pakker gør cigaretter og andre tobaksprodukter mindre attraktive, især for børn og unge. 

Neutrale pakker


Tobak under disken

Tobak under disken kan både mindske risikoen for, at børn og unge prøver at ryge, støtte op om rygestop og begrænse impulskøb af cigaretter.

Tobak under disken


Rapport: 'Jeg betragter ikke mig selv som ryger, selv om jeg jo er det'

Rapporten giver indblik i rygestart og optrapning af rygning blandt unge i starten af 20'erne.

Læs rapporten