Gå til sygdomsliste

Anden tobakslovgivning

I Danmark findes adskillige love og bekendtgørelser, som vedrører rygning og tobak. Få et overblik over gældende lovgivning vedrørende afgifter på tobak, tobaksreklamer, pakkernes udseende, smagsstoffer i tobak mm.

Billede af penge

Afgifter på tobak

Prisen for en pakke cigaretter steg til ca. 55 kr. i 2020. Tidligere kostede en pakke cigaretter omkring 40 kr. Prisstigningen er den første af i alt to planlagte prisstigninger. I jan. 2022 stiger prisen igen, så en pakke cigaretter kommer til at koste ca. 60 kroner.

Forbud mod markedsføring af tobak

Traditionelle reklamer for tobaksvarer, har været forbudt i Danmark siden 2002. I loven er dog nogle undtagelser. I dag er det eksempelvis tilladt at vise tobaksprodukter ved betalingskasserne. Det er også tilladt at markedsføre tobakspakkerne ved hjælp af farver, logoer og lignende. 

I de kommende år træder nye regler i kraft for at begrænse børn og unges udsættelse for markedsføring af tobak.

  • Tobak under disken: Fra april 2021 skal tobakken gemmes væk på salgssteder, så børn og unge i mindre grad fristes til at købe tobak.
  • Neutrale pakker: Cigaretter og andre tobaksprodukter skal sælges i neutrale pakker senest fra april 2022. Det vil sige, at farver og skrifttype skal være ens på alle pakker. Det skal gøre tobakspakkerne mindre attraktive for børn og unge.

Forbud mod mentolcigaretter

Cigaretter og rulletobak med mentolsmag blev forbudt den 20. maj 2020. Forbuddet er en udvidelse af et eksisterende forbud mod salg af cigaretter og rulletobak med smag af frugt, lakrids, vanilje, slik, alkohol eller anden 'kendetegnende aroma'.

Nye miljøregler medfører nye krav til cigaretpakkerne
Billede af cigaretpakke smidt i naturen

Fra 2021 skal cigaretpakker bære et mærkat med information om, at cigaretten (filteret) indeholder plast. Mærkatet skal oplyse om de negative følger det har for miljøet, hvis cigaretskod smides i naturen.

Fra 2023 skal tobaksproducenter betale for indsamling og affaldshåndtering af cigaretskod.

Forbud mod salg af snus

Det er ikke tilladt at sælge snus i Danmark. Tyggetobak er undtaget for disse regler, og må fortsat sælges i Danmark, selv om det ligner snus.

Sundhedsadvarsler på tobaksvarer

Alle tobaksvarer i Danmark skal være forsynet med sundhedsadvarsler. For cigaretter, rulletobak og vandpibetobak skal der både være en tekstadvarsel og en billedadvarsel. Billedadvarslerne trådte i kraft d. 21 maj 2017.

Forbud mod salg af tobak til personer under 18 år 

Det er forbudt at sælge tobaksvarer til personer under 18 år. Den, der sælger tobak, skal kræve fremvisning af gyldig billedlegitimation, hvis der er tvivl om, at kunden er fyldt 18 år. 

Skilte i butikker, der sælger tobak

Butikker, der sælger cigaretter eller anden tobak skal opsætte skilte, der informerer om, at man kun kan købe tobak, hvis man er fyldt 18 år, og at man skal vise billedlegitimation, hvis sælgeren er i tvivl om ens alder. 

Fra den. 1. april 2019 må der kun benyttes officielle skilte, som kan rekvireres hos Sundhedsstyrelsen. Skiltene skal placeres inden for en afstand af 1,5 meter fra hver betalingskasse og være synlige ved alle betalingskasser. De skal placeres i 1-1,75 meters højde fra gulvet.

 

Neutrale cigaretpakker

Læs mere om, hvordan neutrale pakker gør cigaretter og andre tobaksprodukter mindre attraktive, især for børn og unge. 

Neutrale pakker


Tobak under disken

Tobak under disken kan både mindske risikoen for, at børn og unge prøver at ryge, støtte op om rygestop og begrænse impulskøb af cigaretter.

Tobak under disken


Rapport: 'Jeg betragter ikke mig selv som ryger, selv om jeg jo er det'

Rapporten giver indblik i rygestart og optrapning af rygning blandt unge i starten af 20'erne.

Læs rapporten