Gå til sygdomsliste

Anden tobakslovgivning

I Danmark findes adskillige love og bekendtgørelser, som vedrører rygning og tobak. Få et overblik over gældende lovgivning vedr. tobaksreklame, salg af snus, advarsler på cigaretpakker mm.

Anden tobakslovgivning

Forbud mod cigaretter med smag af lakrids, vanilje, mentol mm

Siden juni 2016 har det i Danmark været forbudt at sælge cigaretter og rulletobak med smag af frugt, lakrids, vanilje, slik, alkohol eller anden 'kendetegnende aroma'. Fra d. 21. maj 2020 er det også forbudt at sælge mentolcigaretter i Danmark.

Forbud mod snus

Snus er forbudt på det danske marked. Indtil 31 december 2015 var løs snus tilladt i Danmark.

Sundhedsadvarsler på tobaksvarer

Alle tobaksvarer i Danmark skal være forsynet med sundhedsadvarsler. For cigaretter, rulletobak og vandpibetobak skal der både være en tekstadvarsel og en billedadvarsel. Billedadvarslerne trådte i kraft d. 21 maj 2017.

Forbud mod salg af tobak til personer under 18 år 

Siden 2008 har det været forbudt at sælge tobaksvarer til personer under 18 år. Den, der sælger tobak, skal kræve fremvisning af gyldig billedlegitimation, hvis der er tvivl om, at kunden er fyldt 18 år. 

Forbud mod tobaksreklamer

Det er forbudt at reklamere for tobaksvarer, og sådan har det været siden 2002. Det gælder både produkter, der ryges, såsom cigaretter, vandpibe mm, men også tobaksprodukter, der ikke ryges, eksempelvis snus, tobakspastiller (skrå) mv.

I loven er nogle få undtagelser. Reklameforbuddet gælder eksempelvis ikke 'neutral anbringelse af tobaksvarer i forbindelse med betalingskasser, barer og lignende.'

Skilte i butikker, der sælger tobak

Butikker, der sælger cigaretter eller anden tobak skal opsætte skilte, der informerer om, at man kun kan købe tobak, hvis man er fyldt 18 år, og at man skal vise billedlegitimation, hvis sælgeren er i tvivl om ens alder. 

Fra den. 1. april 2019 må der kun benyttes officielle skilte, som kan rekvireres hos Sundhedsstyrelsen. Skiltene skal placeres inden for en afstand af 1,5 meter fra hver betalingskasse og være synlige ved alle betalingskasser. De skal placeres i 1-1,75 meters højde fra gulvet.

 

Røgfri Fremtid

- Jeg synes ikke, at 40 børn og unge skal begynde at ryge hver dag. Hvorfor gør I ikke noget?

Se filmen
Læs mere på røgfrifremtid.dk


Røgfri arbejdstid

Overvejer I at indføre røgfri arbejdstid på din arbejdsplads? Få inspiration og gode råd til at sikre en god proces.

Pjece om røgfri arbejdstid


Kommuner med røgfri arbejdstid

Få indblik i hvilke kommuner der har indført røgfri arbejdstid eller som er på vej til at indføre det.

Kort over kommuner med røgfri arbejdstid